Nadležnost za sprovođenje izvršenja i izuzimanje od izvršenja

Na početku treba napomenuti da evropska praksa prinudnog ostvarenja dospelih potraživanja se, od svog nastanka, zasniva na dva koncepta:
-izvršenje povereno sudu (austrijsko-nemački model) i
-izvršenje povereno samostalnoj pravosudnoj profesiji (francuski model).

Prvi Zakon o izvršenju i obezbeđenju datira iz 1930. godine, iz doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kojim je sam postupak izvršenja u svakom pravnom području bio uređen različitim zakonima, a i sami organi kojima je bilo povereno sprovođenje konkretnih izvršnih radnji su bili međusobno drugačije organizovani. Tako su na području Srbije i Crne Gore izvršne radnje sprovodili predstavnici policijskih vlasti, dok su u području koje je u to vreme bilo poznato kao „vojvođansko pravno područje” izvršenje sprovodili posebni „kraljevski sudski izvršitelji”. Ono što je njih karakterisalo je da su svoju profesiju obavljali u skladu sa Napoleonovim carskim dekretom iz juna 1813. godine, kojim su utvrđena pravila i propisi koji su se odnosili na mesto prebivališta i rada izvršitelja, nadzor nad njima, ali i na konkretne moralne zahteve kojih su se predstavnici ove profesije morali pridržavati.

Prema važećoj odredbi čl. 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje i 113/2017 – autentično tumačenje):

- Sud je isključivo nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja (čl. 359-367) i izvršenje izvršnih isprava u vezi s porodičnim odnosima i vraćanjem zaposlenog na rad.
- Javni izvršitelji jesu isključivo nadležni za izvršenje ostalih izvršnih isprava, rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima.

Kompletan clanak u prilogu.
Izvor: Sajt Komore javnih izvršitelja (www.komoraizvrsitelja.rs)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Nadležnost za sprovođenje izvršenja i izuzimanje od izvršenja.doc)Nadležnost za sprovođenje izvršenja i izuzimanje od izvršenja.doc 19 kB