Комплетан Tок предмета - поступка који се води у вези права на 4,21 %

Поштовани!

У прилогу објављујем комплетан Ток предмета - поступка који се води у вези права на друго редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину, односно 4,21 % и то паралелно пред Првим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду.

1. Први основни суд у Београду – тужилац Вуксановић Драган, пуномоћник Јово М. Борић адв.
Број предмета: П 6000/2017
Статус: НИЈЕ РЕШЕН
Датум пријема: 21/04/2017
Основ спора: ИСПЛАТА, Износ: 40000.00 ДИН

2. Виши суд у Београду – тужилаца 145 међу којима је и Вуксановић Драган, пуномоћник Јово М. Борић адв.
Број предмета: П 4011/2018
Статус: НИЈЕ РЕШЕН
Датум пријема: 26/03/2018
Основ спора: ДИСКРИМИНАЦИЈА, Износ:

3. Већ сам 06.06.2018. г. објавио текст “Комплетан поступак који се води у вези права на 4,21 %” и то:
- вештачење судског вештака доц. др Милана Милуновића,
- тужбу Вишем суду у Београду за утврђивање постојања дискриминације коју је у име 145 тужилаца поднео адвокат Јово М. Борић и
- притужбу Високом савету судства (притужба је већ објављивана раније).