Posmrtna pomoć i propisi na osnovu kojih se odlučuje o pravu i visini iznosa za isplatu

Поред накнаде погребних трошкова за преминулог војног осигураника - корисника војне пензије, на коју од 01.01.2012. г. право остварују чланови породице преминулог КВП код РФ ПИО, постоји и тзв. посмртна помоћ.
Одредбама члана 227. Закона о Војсци Југославије прописано је право на посмртну помоћ која се исплаћује члановима породице преминулог војног осигураника – професионалног војника и корисника војне пензије. Извршава се из средстава Фонда за социјално осигурање војних осигураника.
У случају смрти војног осигураника – професионалног војника и лица које је по овом закону остварило право на пензију, члановима његове породице и то: брачном другу, а осталим члановима његове породице – ако их је војни осигураник до своје смрти издржавао, припада посмртна помоћ у једнократном износу двоструке плате, односно пензије која му је припадала за последњи месец пре његове смрти.
Ако има више чланова породице који имају право на посмртну помоћ износ се дели на једнаке делове између тих чланова породице.
Дакле висина помоћи утврђена је у износу двоструке плате, односно пензије која је припадала лицу по основу кога се право остварује, за последњи месец пре његове смрти.
Фонд за социјално осигурање војних осигураника извршава расходе на име исплате посмртне помоћи на основу донетих решења о припадању права, које у управном поступку доноси Фонд за социјално осигурање војних осигураника и јединице Војске Србије и установе Министарства одбране – команде гарнизона, у складу са одредбама чл. 30. – 35. Уредбе о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица.
Одлуком о остваривању права чланова породице војног осигураника на посмртну помоћ ближе је уређен начин остваривања права чланова породице војног осигураника на посмртну помоћ. Право на посмртну помоћ свакако има брачни друг умрлог војног осигураника, а имају право на посмртну помоћ и чланови породице - издржавана лица.

Posmrtna pomoć - propisi

Objavljujem, kao jedan dokument, sve sto ima u propisima u vezi sa pravom na posmrtnu pomoc. Dokumenta je prikupio i objedinio kolega Dušan Majstorović na čemu mu zahvaljujem.
Zakljucite sami koliko je tu “starih“ propisa, za koje ima pojedinačnih mišljenja da više ne važe, ali za koje је potpuno jasno da još uvek važe i na osnovu njih se odlučuje o pravu.
Takodje problematicno je i to, sto se prilikom obracunavanja visine tog prava, koristi podatak o umanjenoj penziji po Zakonu o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija, a ne podatak o visini penzije iz pravosnaznog resenja koji postoji i na izvestajima banaka.
Ono sto je kolegu Dušana Majstorovića i mene zainteresovalo u ovoj temi jeste to da Fond SOVO kada obracunava posmrtnu pomoc u iznosu od dve penzije koristi umanjenu penziju po Zakonu o privremenom umanjenju penzija, a ne penziju koju osiguranik ima po pravosnaznom resenju. Takvo postupanje je po mom misljenju krajnje problematicno. U clanu 227. ZoVJ stoji da se ima pravo na dvostruki iznos penzije koji je PRIPADAO tom umrlom osiguraniku u mesecu koji je predhodio smrti. To je sve sto ima u vezi obracuna visine tog prava. Moje misljenje je da postoji razlika izmedju pripadajuceg i isplacenog iznosa penzije. Cini mi se da Fond SOVO na taj nacin zakida one koji ostvaruju to pravo.