Zahvaljujem se Dobrivoju Stanojeviću na poslatim dokumentima za objavu. Prenosim i njegov komentar iz e-maila.

Dobrivoje Stanojevic

*Poštovane koleginice i kolege,

Dajem vam na uvid deo dokumenata iz moje prepiske sa Državnim pravobranilaštvom, vezano za moje podnošenje Predloga za mirno rešenje spora - isplata otetih delova penzije u procentu od 4,21% , primenom Zaključka Vlade.

Pretpostavljam, da sam ja jedini, od svih KVP, podneo ovaj Predlog Državnom pravobranilaštvu( 02.aprila 2018. godine), a kako ono inače postupa sa našim Predlozima za mirno rešenje spora, jedan broj od nas se uverio, kada smo podnosili te Predloge u vezi zahteva da nam Drzava namiri pričinjenu štetu primenom Zakona o umanjenju penzija. Odgovor DP je svima bio CIRKULARAN: ..,,nije došlo do kršenja važećih propisa, te da nema uslova da se udovolji Vašem zahtevu...,,

E, kad sam ja dostavio Državnom pravobranilaštvu Predlog u vezi naknade duga od 4,21%...NASTAO JE TAJAC u Državnom pravobranilaštvu.
Daklem, ĆUTALI SU više od dva meseca, a meni, ni dža, ni bu, nisu odgovorili! E, ondak ja, kao pomalo i pravno pismen vojni penzioner, pronađem njihov Pravilnik o upravi u Državnom pravobranilaštvu, pa na osnovu člana 41. istog, sastavim Pritužbu (04. juna 2018. godine) u mom prepoznatljivom stilu. Međutim, oni i dalje nastavljaju sa svojom DRSKOŠĆU: Dana 19. juna šalju mi neko SULUDO Obaveštenje, u kome me obaveštavaju da su, kobajagi postupili sa mojim Predlogom od 02. aprila 2018. godine...pa se još i znalački pozivaju na odredbe Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija...budiboksnama, što bi rekle moje nepismene komšije u selu...

Naravno, veoma ŽESTOKO sam reagovao na to Obaveštenje, kroz ponovno podnošenje Pritužbe, zapretivši im, da ću naveliko koristiti Kuburovićkine ORGANE PRISILE, ako konačno ne postupe sa mojim Predlogom, po Zakonu i njihovom Pravilniku.

Kako su postupili, pažljivo pročitajte u njihovom Obaveštenju, koje dobih danas (27. jula 2018. godine). Daklem, PRAVNO NEPISMENI Državni pravobranioci, samo su prebacili vruc krompir u dvoriste Ministarstva rada...i tako misle da su rešili moj problem.
E, sad, ja razmišljam, možda i naivno, da DP shvata da sam ja u pravu, ali, NE SME da donese Rešenje po mom Predlogu, pa jednostavno beži od njega...

Naravoučenije: Trebalo bi, sve ostale koleginice i kolege da podnesu ovaj Predlog za mirno rešenje spora u vezi duga od 4,21%, pa da ZATRPAMO Državno pravobranilaštvo.
Dakle, da im i na taj način dokažemo da se Vlada - Država OGREŠILA O NAS sa primenom onog prokletog Zaključka.

Napomena: Ovo sve objaviti na svim našim sajtovima.*
Objedinjeni dokumenti u prilogu.