VOICE: Država sprečava građane da brane socijalna prava

Činjenica da je Srbija ponovo odbila da potpiše Opcioni protokol UN o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima predstavlja još jednu potvrdu da država zapravo uporno i sistematski odbija da sopstvenim građanima omogući ostvarivanje prava pred međunarodnim institucijama, piše Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).
Osobe kojima su smanjene penzije, koje ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu ili građane koji se nalaze u postupcima prinudnih iseljenja, država je tako sprečila da progovore o svojim problemima na nekom drugom mestu, u slučaju kada domaće pravosuđe nema sluha za njih, navodi VOICE.
Centar je naveo i da bi usvajanjem pomenutog protokola pojedinci ili grupe mogli da potraže pravdu pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN, nakon iscrpljivanja domaćih pravnih lekova.
Nataša Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava kazala je da izveštaji mnogih nevladinih organizacija godinama ukazuju na najmasovnije kršenje ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, zbog čega je usvajanje protokola i te kako neophodno.
"Uočena su kršenja u pogledu diskriminacije na radu, socijalnog obezbeđenja i stanovanja, kao i po pitanju nezaposlenosti, koja je fingirana. Zabeleženo je i veoma dugačko trajanje radnih sporova, što premašuje bilo kakvo pravo na efikasno sudjenje", navela je Nikolić.
Odluka da se ne pristupi protokolu nije samo stvar nemara prema građanima, već je dobro proračunata, kazali su za VOICE stručnjaci i dodali da bi njegovo usvajanje dovelo do toga da sva kršenja socijalnih i ekonomskih prava u državi isplivaju na površinu pred međunarodnom zajednicom, jer bi država bila u obavezi da redovno podnosi izveštaj Komitetu.
Danilo Ćurčić iz A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava kazao je da je odluka o odbijanju da se potpiše protokol doneta interno, unutar državnih organa, bez konsultovanja sa nevladinim organizacijama i ostatkom javnosti.
On je ocenio da je prema svim objektivnim kriterijumima, stanje ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji "na zabrinjavajućem nivou" a da su trendovi takvi da se ta prava sistemski krše.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ocenio je da je Srbija trebalo da potpiše i ratifikuje protokol.
"Svaki pritisak, medijski i javni, dobar je kako bi se ukazalo na to šta država i njeni građani gube i da se malo bolje objasni zašto se Srbija za tako nešto odlučila", kazao je Antonijević.