Акт посланика Народне скупштине Р. Србије поднет Уставном суду - Покретање поступка за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплата пензија

Piše Jovan Tamburić

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије наставља своје деловање до поништења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија припремом и спровођењем акције „Народни посланици и пензионери заједно пред Уставним судом Србије“. Удружење је, на основу члана 168. став 1. Устава, организовало израду и од стране народних посланика потписивање акта за Покретање поступка оцењивања уставности, усклађености и сагласности са међународним конвенцијама Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. На такав начин ће, Уставни суд Србије бити обавезан да изврши оцену уставности Закона, што је до сада избегавао. У акту је, после изношења аргумената о несагласности Закона са одредбама Устава и Европске конвенције о људским правима и слободама, Уставном суду предложено да у спроведеном поступку Закон оцени неуставним и донесе одлуку о начину отклањања последица његове примене. У најавама укидања Закона представници Владе Србије уопште не говоре о уставној обавези државе да пензионерима, оштећеним смањењем пензија, надокнади неисплаћене делове пензије под тржишним условима. Због питања повраћаја неисплаћених делова пензије веома је важна оцена уставности Закона пре доношења акта о његовом укидању. На такав начин би одговорна држава, регулисањем повраћаја неисплаћених делова пензија, избегла огромне трошкове парничних поступака за накнаду штете, које је један број пензионера већ покренуо. Покретање поступка за оцену уставности Закона не умањује значај и потребу покретања појединачних судских поступака за накнаду штете. Досадашња искуства у накнади штете коју претрпе грађани од стране државних органа су таква да није било правичне накнаде без судских поступака. На позив Удружења, упућен свим посланичким групама у Народној скупштини Србије, добили смо подршку посланичких група опозиције. Акт је потписало 27 посланика што је довољно за покретање поступка оцене уставности Закона. Напомињемо да нам се после прикупљених потписа јавио велики број народних посланика са предлогом да нас и они подрже. Потписивањем Акта о покретању поступка за оцену уставности Закона народни посланици су исказали своју одговорност и посвећеност поштовању законитости, уставности, људских и имовинских права грађана Србије.
У акту о покретању поступка за оцену уставности Закон се оспорава због угрожавања економске сигурности пензионера и достинутог нивоа људских права, спречавања мирног уживања својине и других имовинских права, нарушавања правног поретка Републике Србије и правне сигурности, ускраћивања права на правно средство и делотворни правни лек и кршења забране дискриминације.