Допис УСПВЛС председници Владе Србије после акта добијеног од Сектора за ПиО БИЗ, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 117-00-01527/2018-07 од 6.8.2018. године

Poštovani!

Objavljujem Dopis USPVLS predsednici Vlade R. Srbije preuzet iz FB grupe USPVLS, gde ga je objavio kolega Jovan.

Влада Републике Србије
председници Владе Републике Србије

Веза: Наш допис 01-00- ХХХ од 8.6.2018. године

Предмет: Регулисање враћања стеченог и оствареног редовног повећања војних пензија од 4,21% у 2007. години које је Закључком Владе Србије урачунато у ванредно повећање од 11,06%.

Поштована,
Обратили смо вам се дописом у којем смо Влади Републике Србије предложили доношење акта којим би војним пензионерима било враћено стечено и остварено редовно повећање пензија од 4,21% за 2007. години, а које је Закључком Владе Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године укинуто. На такав начин је извршена дискриминација војних пензионера због тога што ванредно повећање пензија од 11,06 % нису добили под истим условима као остали пензионери у Србији у складу са неколико одлука Уставног суда Србије, јер им је стечено и остварено редовно повећање пензија за 2007. годину урачунато у ванредно повећање од 11,06 % од 1.1.2008. године.
У одговору Сектора за ПИО и БИЗ, МРЗБ и СП број 117-00-01527/2018-07 од 6.8.2018. године, на наш допис који сте им проследили, видљиво је одсуство одговорности да се проблем решава. Иако је као надлежно Министарство за рад, ЗБ и СП учествовало и припреми наведеног Закључка Владе Србије, надлежном државном секретару није позната генеза проблема чије решавање тражимо. Иако је министарство од 1.1.2012. године преузело све надлежности и обавезе Фонда за социјално осигурање војних осигураника, државни секеретар Негослав Станковић сматра да решавање наведеног проблема није у његовој надлежности. Овим путем вам указујемо на бахат и неодговоран однос службеника Владе Србије у решавању проблема којег су и сами створили. Судови су затрпани тужбама оштећених што производи огромну штету буџету Србије, јер ћемо и поред утицаја извршне власти на њих, правду потражити и пред ЕСЉП у Стразбуру.
Због преко 57 000 дискриминисаних и оштећених војних пензионера и смањења штете која се наноси буџету, понављамо молбу да примите делегацију удружења на разговор о проблему.
Захтевамо да ауторитетом функције коју обављате обезбедите законит и одговоран рад належних министарства у решавању наведеног проблема.

Прилог: Акт Сектора за ПИО и БИЗ, МРЗБ и СП број 117-00-01527/2018-07.

С поштовањем,
Јован Тамбурић, председник

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Dopis predsednici Vlade Srbije, 24-avg-2018.pdf)Dopis predsednici Vlade Srbije, 24-avg-2018.pdf 666 kB