Да ли се пензије усклађују или се повећавају (и смањују)?

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, који су основани Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 27/1992, 82/1992,28/1995 и 12/1996) и наставили са радом у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 52/1996, 46/1998, 29/2001 и 80/2002) и Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 и 84/2004), на дан 1. јануара 2008. године постали су један фонд – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (види члан 63. Закона о изменама и допунама Закона – 85/2005-3).

Законом о ПИО је регулисано усклађивање пензија. Закон о ПИО није познавао термин повећање и смањење пензија. Дакле, пензије се нису повећавале (и смањивале) никада, већ су се усклађивале (редовно и ванредно) на начин прописан Законом о ПИО.

Термин повећање пензија уведен је чланом 80б у Закон о ПИО и то 2014. г. Регулисано је да се пензије за време примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија могу повећавати само у складу са законом којим се уређује буџетски систем и законом којим се уређује буџет. Претходно је донет Закон о привременом уређивању начина исплате пензија којим је уведен термин одбијање износа од укупне висине пензије.

Одбијање износа од укупне висине пензије

Законом о привременом уређивању начина исплате пензија измишљен је и уведен термин одбијање износа од укупне висине пензије, односно уведено је умањивање (смањивање) пензија.

Умањење и повећање пензија (уместо усклађивања пензија) од 2014. године

Од 2014. године усклађивање пензија, а суштински умањење и повећање пензија, врши се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему из децембра 2014. године, уређено је да се повећање пензија може вршити само у години у којој се на основу планских докумената надлежних органа очекује односно процењује да ће учешће пензија у бруто домаћем производу бити до 11 одсто, али тако да очекивано учешће пензија у БДП након усклађивања не буде изнад наведеног процента.
О проценту тог повећања одлучује Влада.

Погрешним коришћењем термина повећање пензија, уместо термина усклађивање пензија, и пензионери доприносе овој забуни.

Комплетан текст прочитајте у прилогу.