Kako da se osiguramo za starost, kad već ne možemo da se oslonimo na državne penzije?

https://talas.rs/sr/vesti/2018/08/24/kako-da-osiguramo-penziju

Poznajemo veliki broj ljudi koji imaju oko 30 godina i koji iza sebe imaju već 5-10 godina radnog iskustva (ne nužno toliko i staža, zavisi kako i šta su radili). Razlikuju se po mnogo čemu, od toga odakle su do toga koji fakultet su završili i čime se bave, da li rade ono za šta su se školovali ili nešto nepovezano sa tim, ali imaju i nešto zajedničko: niko od njih ne računa na državnu penziju.
Za ovo nas i ne treba kriviti: samo tokom našeg životnog veka izmenili smo 4 države bez da smo menjali adresu, a država je dva puta bankrotirala i prestala da isplaćuje penzije: 1993. tokom hiperinflacije kada su penzije bile tek nekoliko maraka, te kasnih 1990-ih kada se sa isplatom penzija kasnilo nekoliko meseci a čak dve godine u slučaju poljoprivrednih penzionera.
Pored toga, trenutni iznos penzija je vrlo nizak i ne osigurava mirnu starost. Demografske promene (očekuje se da će stariji od 65 godina u Srbiji 2050. činiti skoro 30% ukupnog stanovništva) i veoma slab razvoj ekonomije u poslednjoj deceniji (tek 2016. smo dostigli BDP per capita iz 2008.) nam govore da ne možemo baš da očekujemo neko bolju sliku u budućnost.

Kompletan članak u prilogu.