Формиран Тим за организовање протеста војних пензионера

У Тиму за организовање протеста војних пензионера за 4,21 из УСПВЛС ће бити: Миле Делић, Драгослав Ивановић, др Михајло Басара и Јован Тамбурић.

Из Фејзбук групе Војни пензионери Србије у Тим за организовање протеста војних пензионера су изабрани (одређени): Илија Овука, Добривоје Станојевић, Драгиша Давковски и Златко Посавец.

Миле Бјеливук, Лазар Киш, колеге и колегинице из УСПВЛС и ФБ групе Војни пензионери Србије ће бити подршка у припреми протеста.

Уколико неко од удружења војних пензионера донесе одлуку да активно учествује у припреми и организацији протеста, то удружење ће одредити свог представника (представнике) у Тим за организовање протеста војних пензионера.