Саопштење ОТ протеста војних пензионера за медије – Правда за војне пензионере

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Н. Београд
МБ: 28176864, ПИБ: 109039155, ЖР: 105-327598
Тел. 064 0618542, 064 2354113, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 120/18 од 24.09.2018. године

Саопштење за медије
Правда за војне пензионере

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и ФБ група “Војни пензионери Србије”, уз подршку Удружења пензионисаних подофицира Србије, Асоцијације војних ветерана Србије, Удружења пензионисаних војних лица Апатин, Удружења војних бескућника Србије, Асоцијације пензионисаних припадника Војске Србије и других удружења војних пензионера, организују 26.09.2018. године у 11 сати испред Владе Републике Србије и пред основним судовима у појединим градовима Србије, протест војних пензионера у циљу:
Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање пензија од 4,21% за 2007. годину, урачунавањем истог у ванредно усклађивање пензија које су добили сви пензионери Србије од 11,06 % за 2008. годину. Закључак је донет после изјаве тадашњег председника Владе Србије да је „држава војним пензионерима дужна око 300 милиона евра али да ће тај проблем бити решен са 160 милиона евра. Решен је тако што им је одузето право на стечено, остварено и кориштено право на друго редовно усклађивање пензија у 2007. години од 4,21%.
На протесту ћемо исказати и незадовољство радом и поступањем судова који под утицајем извршне власти, у судским предметима оштећених против РФ ПИО за остваривање права на друго редовно усклађивање пензија у 2007. години од 4,21%, прихватају наведени Закључак Владе Србије и одбацују тужбене захтеве не спроводећи прописане процедуре судског поступка у складу са Законом о парничном поступку иако је Уставни суд Србије утврдио да Закључак није општи правни акт, .
Влада Србије је решавањем проблема ванредног усклађивања војних пензија за 11,06% које су добили сви остали пензионери Србије, на дискриминаторски начин, друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21% из 2007. године, остварено по Закону о Војсци Југославије, урачунала у ванредно усклађивање, односно војним пензионерима ванредно ускладила пензије од 1.1.2008. године само за 6,57 %. Закључак није у складу са одлукама Уставног суда Србије: Уж 5287/2011, Уж 2666/2011, Уж 8405/2013 и Уж 2806/2014. Уставни суд Србије је одбацио иницијативе за оцену уставности наведеног закључка ставом да исти није општи правни акт. Закључком су Влада Србије и РФ ПИО дискриминисали преко 55.000 грађана Србије, јер им није дато право као осталим пензионерима у Србији. На овакав начин се правни систем Републике Србије урушава закључцима извршне власти који нису општи правни акти, не подлежу оцени законитости и уставности а по којима поступају државни органи и судови. На све ово смо указивали на протестима у 2015, 2016, 2017 и 2018. години,
Наведени Закључак Владе Р. Србије, РФ ПИО користи у судским поступцима као тужени што основни судови прихватају иако исти није у складу са релевантним одлукама Уставног суда Србије. Известан број судија у основним судовима на основу Закључка одбацује тужбене захтеве без спровођења прописаног судског поступка.
Због неуставног и незаконитог поступања Првог основног суда у Београду и Грађанског одељења Апелационог суда у Београду, односно једног броја судија Првог основног суда у Београду, те флагрантног кршења уставног, законског и људског права на правично суђење пред независним и непристрасним судом, кршења правила процесног права и етичког кодекса, у судским предметима за остваривање права на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, притужбу Високом савету судства поднело је 12 адвоката, који заступају неколико хиљада оштећених у предметима пред Првим основним судом у Београду. Притужба је поднета 01.02.2018. године и још није одговорено на исту.
На протесту ћемо тражити да:
1. Влада Србије формира радну групу за припрему акта о решењу проблема у коју би ушли представници војних пензионера, Министраства за запошљавање, борачку и социјалну заштиту, РФ ПИО, Министарства финансија, Министарства правде и Министарства одбране.
2. Доношење акта Владе којим би се војним пензионерима пензионисаним до 31.12.2007. било враћено стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину а које је наведеним Закључком укинуто односно урачунато у ванредно усклађивање пензија од 11,06 %.
3. Високи савет судства и Врховни касациони суд складу са својим законским надлежностима обезбеде законито поступање судова пред којим се воде поступци у предметима заштите на закону стечених права војних пензионера ради остваривања права на повраћај стеченог и кориштеног права на друго редовно усклађивање пензије од 4,21% за 2007. годину.
У току јавног окупљања организујемо протестну шетњу до Високог савета судства преко којег извршна власт у Србији остварује утицај на судство у Србији.
У припреми протеста смо доставили дописе са информацијом о проблему и молбом да у складу са својим надлежностима помогну у решавању проблема: председници и свим посланичким групама Народној скупштини Србије, председници Владе Републике Србије, Високом савету судства, Врховном касационом суду Србије и Канцеларији ММФ у Београду.
За војне пензионере 4,21 % су:
- доказ бахатости бирократије и дискриминације преко 55 000 грађана Србије,
- право на правду и достојанство и
- борба за правну државу и морал у политици.
Позивамо медије да помогну у информисању јавности и притиску на надлежне државне и судске органе да проблем решавају у складу са законима и Уставом Србије.

Јован Тамбурић, председник

Прилог: Образложење насталог проблема

 

Gnev Srbije 24.09.2018. - MILAN MILENKOVIĆ, gost: Jovan Tamburić

О пензијама и протесту војних пензионера!

Списак уплата средстава за трошкове јавног окупљања бр. 10

Поштовани!

До сада је за трошкове јавног окупљања – протест војних пензионера 26.09.2018. године прикупљено 47.206,09 динара.
Позивам вас да, у складу са својим могућностима, подржите припрему и одржавање протеста војних пензионера и извршите уплату партиципације трошкова протеста.
Колегинице и колеге војни пензионери и КВП који желе подржати припрему и одржавање протеста војних пензионера због трајног укидања другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 посто за 2007. годину, претварањем истог у део ванредног усклађивања пензија од 11,06 посто за 2008. годину, могу то учинити уплатом партиципације на:
- жиро рачун: 105-3275-98,
- сврха уплате: партиципација за трибину и јавно окупљање,
- прималац: УСПВЛС, Дечанска 14, Београд,
- у позив на број: уписати првих 7 цифара матичног броја (ЈМБГ).