Избор прописа из "Службеног гласника РС", број 87 од 13. новембра 2018. године 

У наведеном "Службеном гласнику РС" објављени су:

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

- Закон о критичној инфраструктури

- Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције

- Закон о добровољном ватрогаству

- Закон о заштити података о личности

- Закон о бесплатној правној помоћи

- Закон о лобирању

У прилогу објављујем три посљедња наведена закона.