Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину са Предлозима одлука о давању сагласности на Финансијске планове

Поштовани!

У прилогу објављујем:
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и
- Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину

Повећање пензија и плата у јавном сектору спроведено је уз строги принцип фискалне одрживости и дозирано са циљем стимулативног дејства на домаћи производни и услужни сектор. Oве интенције подржане су повећањем минималне цене рада, чиме се обезбеђује смањење социјалног јаза и праведнија дистрибуција раста, и то без додатног оптерећења привреде, што је постигнуто повећањем неопорезивог дела зараде.
Истовремено напуштају се, у периоду фискалне консолидације, важеће кризне мере. Крајем 2018. године у потпуности је укинут Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, те је измењен Закон о пензијском и инвалидском осигурању којим је омогућено да пензионери са нижим примањима остварују увећање уз пензију до 5% у односу на пензију исплаћену у септембру 2018. године.
Овим законом омогућава се повећање плата у јавном сектору у 2019. години, с обзиром на то да су фискална кретања током 2018. године боља од планираних. На крају августа 2018. године суфицит на нивоу опште државе износио је 41,1 млрд динара, док је на нивоу републичког буџета након девет месеци остварен суфицит у износу од 36,8 млрд динара. Према досадашњим кретањима фискалних агрегата процењује се да ће се 2018. година завршити са позитивним фискалним резултатом, како на нивоу опште државе, тако и на нивоу републичког буџета.
С друге стране, у 2019. години неће се вршити индексирање пензија према прописаној формули, с обзиром на то да укинут Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, те измењен Закон о пензијском и инвалидском осигурању којим је омогућено да пензионери са нижим примањима остварују увећање уз пензију до 5% у односу на пензију исплаћену у септембру 2018. године.