Hotel Bristol je postao moderni konc. logor za naše kolege vojne beskućnike i njihove porodice. Grejanje nije uključeno, ljudi se smrzavaju. Osoba drugi put operisana na VMA od kancera u ponedeljak se vraća u smeštaj bez grejanja. U hotelu boravi četvoro male dece.

Niko iz MO ne kontaktira sa tim ljudima. Gde će im duše???

Jutros 1.12.18.g. u Bristolu ispustili vodu iz radijatora da ne ispucaju isti!
Deca i operisani mogu i popucati. Briga ih za njih!!!!
Tvrdnja MO da nisu više nadležni je laž. 
Posedujem dokumenat vlade RS gde piše dokle gazduje MO sa zgradom.Nadležni su kad isprazne i predaju objekat.

U tački 2 Zaključka vlade RS od 28.8.18 piše:
*Obavezuje se Ministarstvo odbrane da objekat iz tač.1 (Karađorđeva 50), ispražnjen od svih lica i stvari preda Rep. direkciji za imovinu Rep. Srbije uz dostavljanje odgovarajućih dokaza o izmirenju svih troškova i obaveza nastalih u vezi sa korišćenjem predmetnog objekta (komunalni i drugi troškovi) do momenta primopredaje objekta.*Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Bristol, 1.12.18.jpg)Bristol, 1.12.18.jpg 64 kB