Жалба УВБС Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Поштовани!

У прилогу објављујем Жалбу УВБС која је данас послата Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

УВБС је жалбу поднело због непоступања Министарства одбране Р. Србије по захтеву који су поднели 01.08.2018. и приговору који су поднели 20.11.2018. г.