Umesto čestitke za 22. decembar - Sud presudio u korist penzionera kome je bila umanjena penzija primenom Zakona o PUNIP

Osnovni sud u Bаčkoj Pаlаnci presudio je u korist penzionerа J.M. i nаložio Republičkom fondu zа penzijsko i invаlidsko osigurаnje dа mu nаdoknаdi sve ono što mu je do sаdа uzeto primenom Zаkonа o privremenom uredjivanju načina isplate penzija.
Ovo je saopštio danas pokret Dveri.

Komentar:

Naravno, reč je o prvostepenoj presudi, koja nije pravosnažna i na koju RF PIO ima pravo žalbe, ali je ona ipak važna.

Dopuna:

Danas 25.12.18. g. došli smo do presude Osnovnog suda iz Bačke Palanke. RF PIO je već uložio žalbu Apelacionom sudu na ovu presudu.
Dužno poštovanje za sudiju koja je dala argumentovano zakonito obrazloženje iste presude. Videćemo kako će više sudske instance suditi, po Zakonu i Ustavu ili po diktatu izvršne vlasti!

Presuda je u prilogu.