Pitanje kolege Željka Bosanca i odgovor u vezi bolovanja zaposlenog penzionera

Kolega Željko Bosanac je postavio pitanje: “Dame i gospodo vojni penzioneri, nije vezano za ovo, ali pogledajte danas moj primer, vojni sam penzioner i iz Zrenjanina sam. Pored ovoga zaposlen sam u Company Aptiv u N. Sadu na osnovu Ugovora o radu. Zbog teške prehlade i upale pluća, a na osnovu predloga Urgentnog centra Zrenjanin, od sinoć, došao sam u Garnizonu ambulantu Zrenjanin da mi prepišu lekove i otvore bolovanje. A tamo kažu "PENZIONERIMA NE DAJEMO BOLOVANJE", a šta Vi radite u slobodno vreme to nas ne interesuje. Da li je ovo po Zakonu o radu i zakonima Fonda PiO???”

Odgovor: Načelno, sve je po zakonu.
Poslodavac za Željka ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje i Željko nema karticu zdravstvenog osiguranja. Primarno pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje kao penzioner (vojni), a penzioner ne može biti na bolovanju. Verujem da je u GA Zrenjanin dobio recepte, odnosno predloženu terapiju.
Da poslodavac za Željka plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, Željko bi imao karticu zdravstvenog osiguranja, otišao bi po predlogu iz Urgentnog centra kod lekara u Dom zdravlja u Zrenjaninu, bili bi mu prepisani lekovi koje bi uzeo u civilnoj apoteci i otvoreno bolovanje.

Korisnici starosne penzije koji ponovo stupe u radni odnos ne plaćaju dorinos za nezaposlenost (jer ne postoji mogućnost da ponovo steknu status nezaposlenog lica).
Pravo na zdravstveno osiguranje mogu da ostvare ili kao penzioneri ili po osnovu rada. Potrebno je da se penzioner izjavom izjasni o osnovu korišćenja zdravstvenog osiguranja. Ukoliko penzioner nastavi da koristi zdravstveno osiguranje po osnovu penzije, poslodavac nije u obavezi da mu obračunava i plaća doprinos za zdravstveno osiguranje. Ovo je najčešće slučaj u praksi. Napominjem da tada penzioner ne može da ostvari pravo na bolovanje, jer nije zdravstveno osiguran kao zaposleni, već kao penzioner.
Doprinos za PIO obračunava se i plaća regularno.

Detaljnije pročitajte u prilogu.