У потрази за економски одрживом и друштвено прихватљивом формулом за усклађивање пензија

http://www.fiskalnisavet.rs/analize-stavovi-predlozi.php

• 2019. година је право, и последње, време да се тешко остварена финансијска консолидација пензијског система преточи у дугорочно системско решење усвајањем нове формуле за усклађивање пензија. У овоме материјалу за јавну расправу Фискални савет је, на основу међународних и домаћих искустава, представио пет могућих формула које би биле економски одрживе и издашније од досадашње формуле за усклађивање пензија. Поред одабира нове формуле за усклађивање пензија потребно је унапредити и ојачати механизме фискалних правила који ће обезбедити да се укупни расходи за пензије у будућности крећу у коридору од 9,5% до 10,5% БДП.

• У овом материјалу за јавну расправу Фискални савет је, на основу међународних и домаћих искустава, представио пет могућих формула за усклађивање пензија које би биле економски одрживе и издашније од досадашње формуле:

o са инфлацијом и делом раста БДП-а преко 2%,

o 50% са инфлацијом и 50% са растом БДП,

o 50% са инфлацијом и 50% са растом просечних зарада,

o 40% са инфлацијом и 60% са растом просечних зарада,

o 30% са инфлацијом и 70% са растом укупне масе зарада.

• Поред одабира нове формуле за усклађивање пензија, потребно је унапредити и ојачати механизме фискалних правила који ће обезбедити да се укупни расходи за пензије у будућности крећу у коридору од 9,5% до 10,5% БДП.

• Циљ ове анализе је да се подстакне друштвена дискусија како би нова формула била резултат инклузивног процеса и уживала подршку што ширег круга релевантних друштвених актера. Управо се друштвено разумевање и подршка показују кључним за одрживост јавних пензијских система међугенерацијске солидарности.

• Предуслов за усвајање нове, издашније, формуле за усклађивање пензија је истрајавање на успешном спровођењу мера пензијске реформе из 2014. године. Уколико би у будућности дошло до контрапродуктивних измена Закона о ПИО, попут популистичких захтева за укидање или ублажавање пенала за превремено пензионисање, формуле анализиране у овом раду би престале да буду економски одрживе услед финансијске дестабилизације пензијског система.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Indeksacija penzija.pdf)Indeksacija penzija.pdf 434 kB