Nezakonitost u obračunu i isplati posmrtne pomoći od strane Fonda SOVO

Činjenica je da mnogi bračni drugovi preminulih KVP (koji su penzije ostvarili zaključno sa 01.01.2008. godine, a preminuli su u periodu od 01.02.2008. do 30.11.2015. godine) ne znaju da su oštećeni prilikom isplate posmrtne pomoći od strane Fonda SOVO jer su prevideli činjenicu da su njihovi supružnici primali umanjenu penziju za 6,57 odsto što je za posledicu imalo isplaćen manji iznos posmrtne pomoći, to je izgleda slučaj i u primeru koji ću navesti.
Isto se odnosi i na isplatu manjeg iznosa posmrtne pomoći zbog nezakonite primene Zakona o PUNIP (KVP preminuli u periodu od 01.12.2014. do 31.10.2018. godine), što je takođe slučaj u primeru koji ću navesti.
Neki bračni drugovi KVP su tako ostećeni po oba navedena osnova (KVP koji su ostvarili penziju zaključno sa 01.01.2008. godine, a preminuli su u periodu od 01.12.2014. godine do 30.11.2015. godine).

Nešto slično se ranije dogodilo i sa iznosom naknade pogrebnih troškova vezano za preminule korisnike penzija kategorije poljoprivrednika jer je licima koja su snosila troškove sahrane navedenih korisnika isplaćen manji iznos naknade pogrebnih troškova iz razloga jer je RF PIO isplaćivao naknadu u visini jedne i po prosečne penzije korisnika poljoprivrednika, a trebao je u visini jedne i po prosečne penzije u celom Fondu PIO. Na ovaj način su u periodu od 01.01.2008. do 30.09.2013. godine oštečena lica koja su snosila troškove sahrane preminulih korisnika penzija iz kategorije poljoprivrednika, dok je licima koja su u navedenom periodu snosila troškove sahrane korisnika penzija iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti RF PIO protivzakonito isplatio veći iznos naknade pogrebnih troškova. Sve je ovo ranije konstatovala DRI nakon čega je RF PIO uz prethodno podnet zahtev isplatio razliku gore navedenim licima što je objavljeno na sajtu RF PIO u rubrici aktuelnosti - vesti.

Primer:
KVP je preminuo 05.10.2015. g. Njegova pripadajuća penzija u mesecu koji je prethodio smrti iznosila je 65.086,61 dinara (dokaz: Rešenje RF PIO – Filijala za Grad Beograd od 13.03.2017. g.). Ovo rešenje je doneto po zahtevu kasnije preminulog KVP iz 2014. g. za vanredno usklađivanje penzije. Supruga preminulog KVP je sa RF PIO potpisala vansudsko poravnanje, za period koji nije bio obuhvaćen usvajajućom sudskom presudom po tužbi KVP, i isplaćena joj je pripadajuća razlika penzije.
Supruga preminulog KVP (udova) je ostvarila pravo na posmrtnu pomoć kod Fonda SOVO koja joj je obračunata i isplaćena u iznosu od 105.014,52 dinara (dokaz: Rešenje Fonda SOVO – Komisija za rešavanje u prvom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika od 10.11.2015. g.).
Supruga preminulog KVP (udova) je imala pravo na dvostruki iznos penzije koji je PRIPADAO umrlom osiguraniku u mesecu koji je prethodio smrti, a to je 130.137,22 dinara. Oštećena je nezakonito, odnosno pripada joj razlika u iznosu posmrtne pomoći od 25.158,70 dinara.

Međutim samo od oštećenih - pri isplati posmrtne pomoći zakinutih članova porodica preminuli KVP zavisi da li će podneti zahtev i tražiti isplatu razlike. Od kolege Dušana i mene je dovoljno to što smo ovu nepravilnosti dokazali i to sam objavio 21.12.18. g.
Svaki pojedinačni slučaj vezano za ovu tematiku je jedinka za sebe. U svakom slučaju proučite, dobro odredbe od člana 176. do člana 182. Zakona o opštem upravnom postupku, pozovite se na odredbe tih članova i prilagodite eventualni Zahtev Fondu SOVO za isplatu razlike posmrtne pomoći, sa nekim od gore navedenih članova pomenutog zakona.
Prilog tom zahtevu može da bude Rešenje direktora Fonda SOVO od 14.12.2018. g. doneto po žalbi supruge preminulog vojnog penzionera, koje je objavljeno na Admiralu u prilogu članka od 21.12.18. g. Možda uspe, ali ništa ne garantujem.
U Zahtevu navesti da je Fond SOVO kada je obračunavao posmrtnu pomoć u iznosu od dve penzije koristio iznos umanjene penzije po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a ne iznos penzije koju osiguranik ima po pravosnažnom rešenju. Takvo postupanje je nezakonito.
U članu 227. ZoVJ stoji da se supruga ima pravo na dvostruki iznos penzije koji je PRIPADAO umrlom osiguraniku u mesecu koji je prethodio smrti. To dokazuje i Rešenje direktora Fonda SOVO od 14.12.2018. g. doneto po žalbi supruge preminulog vojnog penzionera.
Fond SOVO je pri obračunu i isplati posmrtne pomoći na taj način zakinuo one koji ostvaruju to pravo, pa i suprugu preminulog KVP u ovom primer, zbog čega treba da podnese Zahtev za isplatu razlike posmrtne pomoći.

Pozivam nadležne da se ovaj problem nezakonitog obračuna i isplate posmrtne pomoći od strane Fonda SOVO sistemski reši, odnosno da DRI konstatuje protivzakonitu isplatu manjeg iznosa posmrtne pomoći, nakon čega bi Fond SOVO uz prethodno podnet zahtev isplatio razliku gore navedenim licima - oštećenima.
Mislim da je u ovom slučaju to jedino prihvatljivo, jer je rok za žalbu na prvostepeno rešenje u upravnom postupku odavno istekao.
Ne savetujem pokretanje parničnog postupka za naknadu štete, jer je potraživanje zastarelo.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rešanja o penziji - Copy.pdf)Rešanja o penziji - Copy.pdf 159 kB
Download this file (Resenje - posmrtna pomoć - Copy.pdf)Resenje - posmrtna pomoć - Copy.pdf 118 kB