ОБАВЕШТЕЊЕ УТСВ МО о донетој Одлуци о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима и ЈАВНИ ОГЛАС за куповину стана под повољнијим условима у НИШУ и ВРАЊУ

- Одлука о о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима ступила је на снагу даном доношења, 11.03.2019. године, а на основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС” број 41/18). Наведена одлука објављена је у “СВЛ” бр. 6/19.

Извод из Одлуке:
Овом одлуком утврђују се услови, начин и поступак за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима, за припаднике Министарства одбране и Војске Србије, по одредбама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС” број 41/18 – у даљем тексту: Закон).

Саставни део ове одлуке је образац Изјаве за куповину стана под повољнијим условима.

Извод из Одлуке о о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима објављујем у прилогу.

- На основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ” бр. 6/19), Министарство одбране дана 13.03.2019. године, објавило је ЈАВНИ ОГЛАС којим се позивају сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у НИШУ (190 станова) и ВРАЊУ (186 станова).

ЈАВНИ ОГЛАС за куповину стана под повољнијим условима у НИШУ (190 станова) и ВРАЊУ (186 станова) објављујем у прилогу.