Novi stav Vrhovnog kasacionog suda: Nadležnost suda za odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za socijalno osiguranje

Vrhovni kasacioni sud je 12.03.2019. g. doneo novi pravni stav, koji se odnosi na nadležnost suda za odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za socijalno osiguranje.
Naime, u praksi se pojavilo kao sporno pitanje da li je sud nadležan da odlučuje o samostalnom zahtevu za uplatu doprinosa za socijalno osiguranje, u smislu čl. 1. i 16. Zakona o parničnom postupku.
Godinama je sudska praksa bila različita, a i sam Vrhovni kasacioni sud je smatrao da sud nije nadležan da o tome odlučuje, ali je nakon više odluka Ustavnog suda, na sednici od 12. marta 2019. godine, promenio svoj stav koji sada glasi:

„Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje o zahtevu zaposlenog lica ili lica koje je korisnik naknade za vreme privremene nezaposlenosti da poslodavac ili Nacionalna služba za zapošljavanje uplate doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.“

Prilog:

- Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 12.03.2019. године

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Pravni stav o doprinosima za socijalno osiguranje.pdf)Pravni stav o doprinosima za socijalno osiguranje.pdf 114 kB