Okrugli sto: "EKONOMSKI ODRŽIVA I DRUŠTVENO PRIHVATLJIVA FORMULA ZA USKLAĐIVANJE PENZIJA"

Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost" organizovao je u Beogradu 17.04.2019. godine okrugli sto pod nazivom "Ekonomski održiva i društveno prihvatljiva formula za usklađivanje penzija"

Uvodno izlaganje je podneo Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta. Nakon toga je vođena rasprava prisutnih predstavnika organizacija penzionera i stručnjaka u oblasti penzijskih sistema i penzijsko-invalidskog osiguranja.

U ime Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije na okruglom stolu je učestvovao predsednik USPVLS, kolega Jovan Tamburić. Organizatore i sve prisutne je pozdravio, a u izlaganju istakao:

“Драго ми је што се ево већ други пут УГС Независност као члан социјалног савета појављује као организатор расправа по важним питањима за пензијски систем и пензионере Србије.
Исказујем своје незадовољство што синдикати запослених у Србији, од Владе Србије нису захтевали један шири облик социјалног дијалога у који би били укључени и представници пензионера. Ово је посебно важно због тога што је подржављењем управљања Фондом ПИО од 2014. године и смањењем броја представника пензионера и осигураника односно будућих пензионера у Управном одбору Фонда ПИО, смањен капацитет учесника у дијалогу и већи увид јавности у садржај и начин рада Социјално економског савета. Бројем и саставом Управног одбора Фонда ПИП, према претходном законском решењу пензионери су уствари преко Фонда ПИО имали дијалог са државом. Сматрам да би већи број представника пензионера и осигураника допринео квалитетнијем раду, демократској контроли и смањењу манипулација са предлозима и закљуцима Социјално економског савета.
Расправа на тему је требала да се води од 2010. године или бар од 2013. године када је реч о актуелној власти. Понуђени материјал је добра основа за рад али у њему постоји доста флоскула и закључака који су више политичке природе пре свега када се ради о инсистирању на привидном душтвеном консенсусу и учешћу пензионера у реформи Фонда ПИО. У складу са изменама Закона о ПИО којим је управљање фондом без основа, противуставно подржављено у материјалу се говори о „државном пензијском систему“ и спровођењу реформе пензијског система од 2014. године, о којој није било јавних расправа и која званично нигде није усвојена.
Због тога што Фонд ПИО у два наврата удружењу није доставио податке о његовом пословању, због чега је Повереник за информације од јавног значаја покренуо и два поступка против њега, у мојој дискусији ћу изнети наше процене о неким показатељима.
У излагању указујем само на неколико спорних питања и предлоге за реформу система пензијског система у Србији:
1. Усклађивање пензија са инфлацијом је уставна обавеза у делу у којем држава води бригу о социјалном положају пензионера и да достигнути ниво права грађана не може бити умањиван, па тако ни вредност односно куповна моћ остварене пензије. У понуђеном материјалу Фискалног савета постоје подаци који указују да је куповна моћ пензија због раста цена од 2012. године и поред периодичних усклађивања смањена за око 18% и да пензије нису повећаване због раста БДП за око 12%, што укупно озноси око 30%. Финансијски ефекти такве реформе је уштеда преко 1 милијарде евра годишње само због неусклађивања пензија не рачунајући око 200 милиона евра од 2015. године због смањивања пензија. Укупни ефекти штедње од 2014. године су преко 5 милијарди евра и политичари су у праву када говоре да су пензионери спасили финансијску стабилност државе само што тога они нису били свесни нити их је неко за то питао. Реформа пензијског система је сведена на смањење дела пензија и непотпуно усклађивање свих пензија у периоду од 2012. године до сада. На такав начин је извршена друштвена прерасподела на штету пензионера.
2. Обустављањем редовног усклађивања пензија по закону о ПИО под изговором да се тражи издашнија формула је политичка подвала којом је продужено неусклађивање пензија за још једну годину и практично прикривена неспособност актуелне власти за спровођења реформи у јавном сектору који је појео све ефекте штедње на пензионерима.
3. У наводној реформи пензијског система која се спроводи од 2014. године се одустало од студије и предлога Светске банке према којима се он треба реформисати у одржив систем независан од државе односно политике са сопственим приходима по основу доприноса, имовинских права у приватизованим и јавним предузећима, земљишне и рудне ренте и др.
4. Ограничавање укупног издвајања за пензија на 11% или 10% је наметнуто од ММФ и неоправдано за јавни пензијски систем какав је у Србији. Таква ограничења су логична за пензионе системе у којима се све обавезе по основу пензија сервисирају из буџета што није случај са пензијским системом у Србији. Логично би било да буду ограничена издвајања из буџета за дотације фонду ПИО имајући у виду инфлацију и створене обавезе државе према Фонду.
5. Недопустиво је да Фонд ПИО нема сопствени механизам контроле уплата доприноса од стране обвезника доприноса за ПИО и да због непоштовања закона уплате у Фонд су испод очекиваних. Знатно повећање броја уплата доприноса ПИО на минималну основицу говори о урушавању Фонда, политичкој неодговорности и неспособности државног апарата да по том питању обезбеди спровођење закона.
6. Сматрамо да је уставна обавеза државе да пензије редовно усклађује са растом цена односно инфлацијом и да због обезвређивања пензија у претходном периоду оне треба да се ускладе имајући у виду да претходних година оно није вршено. Такав модел има највећи број Европских држава а уколико се створе економски услови за више, политика ће наћи начина да то и уради. Предлажемо модел број 2 за усклађивање пензија који је предложио Фискални савет у материјалу, односно годишње усклађивање за висину инфлације и 50 % раста БДП.
7. Иако је Фискални савет у 2018. години говорио и о обавези државе да изврши повраћај неисплаћених делова пензија због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у својим предлозима Влади Србије тај проблем не третира. Сматрамо да би било уставно, морално и финансијски одговорно да тај проблем анализира и Влади Србије достави одговарајући предлог.”

Na osnovu rasprave vođene na okruglom stolu biće formulisani i usvojeni zaključci koji će biti dostavljeni Vladi R. Srbije, RF PIO, Fiskalnom savetu i Socijalno ekonomskom savetu.

Prilog:

Analiza i predlozi Fiskalnog saveta - materijal “Indeksacija penzija” objavljen je na sajtu 06.02.2019. godine, uz članak “У потрази за економски одрживом и друштвено прихватљивом формулом за усклађивање пензија”. Možete ga pogledati i pročitati ovde u prilogu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Indeksacija_penzija.pdf)Indeksacija_penzija.pdf 434 kB
Download this file (Okrugli sto - fotografija.jpg)Okrugli sto - fotografija.jpg 119 kB