Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима

Објављен је Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима - избор прописа из "Службеног гласника РС", број 31 од 29. априла 2019. године.

Закон је ступa на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. маја 2019. године (види члан 16. Закона).