Odgovor Državnog pravobranilaštva na Predlog o mirnom rešavanju spora – Dobrivoje Stanojević

Poštovani!

U prilogu objavljujem Odgovor Državnog pravobranilaštva kolegi Dobrivoju Stanojeviću na Predlog o mirnom rešavanju spora – vezano za UMANJIVANJE PENZIJE na osnovu Zakona o PUNIP, koji je poslao Državnom pravobranilaštvu 26.08.2019. godine. Taj predlog je objavljen na sajtu.

U mejlu kojim mi je dostavio Odgovor Državnog pravobranilaštva na Predlog o mirnom rešavanju spora kolega Dobrivoje je napisao:

BEZČAŠĆE DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA

U toku 2018. godine, veliki broj Korisnika vojnih penzija, pa i civilnih penzionera Srbije, dostavljao je Predloge za mirno rešenje spora sa državom Srbijom, vezano za UMANJIVANJE PENZIJE na osnovu Zakona o PUNIP koji se tada, već TREĆU godinu primenjivao.

Podnošenjem tog Predloga penzioneri su pokušavali da opomenu Državu Srbiju da prekine dalju primenu tog nakaznog Zakona, i tražili su da im vrati do tada oduzeti iznos od penzije.

Na žalost, Državno pravobranilaštvo se OGLUŠILO o te Predloge penzionera, i onima kojima je odgovorilo, kao u nekoj MANTRI, identičnim tekstom obrazloženja, naglasilo da Predlog nije osnovan JER U KONKRETNOM SLUČAJU NIJE BILO POVREDE ZAKONA I PROPISA!?!?

Jednom broju penzionera, DP nikada ništa nije ni odgovorilo na dostavljeni Predlog!

Takav negativan stav DP penzioneri su nekako “progutali”, ali, sa ogromnom gorčinom ... i privremeno se smirili.

Čim je prestao da važi Zakon o PUNIP, mi, Korisnici vojnih penzija, smo odlučili, da započnemo ponovo dostavljanje Državnom pravobranilaštvu, Predloga za mirno rešenje spora sa Državom Srbijom, u cilju da nam vrati celokupan odbijeni iznos od penzije u toku 4 godine primene Zakona o PUNIP.

Konkretno, ja sam već dana 26. avgusta ove godine ponovo dostavio taj Predlog DP, sa svim potrebnim prilozima - dokumentima. Verovatno sam to među prvima uradio. Zna se, preporučenim pismom sa Povratnicom.

Na žalost, iako je već proteklo 10 dana od dana slanja, POTPISANU i OVERENU Povratnicu od državnog organa iz sastava Ministarstva pravde, zvanog Državno pravobranilaštvo, NISAM DOBIO!!!

Opet naglašavam, radi se o korespodenciji sa PRAVNIM DRŽAVNIM ORGANOM, koji bi trebalo da zna kako se postupa sa službenom poštom, primljenom od građanina uz Povratnicu!!!

Iskreno rečeno, mene uopšte ne začuđuje takav javašlijski odnos u tom državnom organu (koji bi trebalo da ima nekakav kredibilitet), jer u tim organima zapošljeno je bezbroj DRŽAVNIH STARLETA koje su neobrazovane, drske, bezobrazne, sklone aferama i nedoličnom ponašanju na javnom mestu! Da je to tako, dokaze imamo od pre neki dan, o čemu bruje svi tabloidni mediji ...

Poenta u svemu ovome je u činjenici, da je meni DP već dostavilo... ODBIJAJUĆI Odgovor na moj Predlog, i to dana 04. septembra, a poslalo ga je službenom poštom dana 29. avgusta ove godine. Dakle, u roku od TRI dana, ne čekajući ni mastilo da se osuši na mom Predlogu, DP mi širokogrudo kaže da u mom slučaju NIJE BILO KRŠENJA VAŽEĆIH PROPISA, pa zbog toga ne može postupiti po Predlogu!?!?!?

Zbog takve drskosti DP , nakon proučavanja Odgovora, juče sam ceo dan bogoradio po kući, glasno i poluglasno, pominjući Državnog pravobranioca i svu žensku familiju svima u Državnom pravobranilaštvu ... nako, po Srbski ...

SKOTOVI iz DP, a šta kaže ČLAN 58. stav 2 Ustava Republike Srbije??????????????? Vi ste za mene jedna klasična Grupa JOKS, i ništa više!!!

Poštovane koleginice i kolege, nemoj da vas ovo obeshrabri! Vi koji ste poslali Predlog, dobiće te IDENTIČAN ovakav Odgovor (uprilogu ovog komentara) DP, a vi koji planirate da šaljete Predlog .... ŠALJITE GA, bez zadrške! Jednoga dana sve će to biti DOKAZI protiv kriminalnih državnih organa Države Srbije!