AKCIJA ZA PODNOŠENJE NARODNE INICIJATIVE ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PIO

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije najavilo je nedavno inicijativu da se pokrene akcija prikupljanja potpisa za pokretanje narodne inicijative za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost" je podržao inicijativu Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica da, zajedno sa još nekoliko penzionerskih udruženja, sindikalnih centrala, nevladinih organizacija i političkih partija, pokrene akciju prikupljanja potpisa za pokretanje narodne inicijative za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Na zajedničkom inicijalnom sastanku, održanom u Beogradu, utvrđeni su ciljevi narodne inicijative, pretočeni u konkretne zahteve za izmene i dopune važećeg Zakona o PIO i usvojen plan priprema za sprovođenje ove aktivnosti.

Inicijativu bi, prema dogovoru, trebalo realizovati do kraja ove godine.

Plan priprema za pokretanje narodne inicijative, sadrži:

1. Donošenje odluke o pokretanju narodne inicijative,
2. Formiranje odgovarajućih timova i odbora,
3. Promovisanje inicijative i informisanje javnosti (internet peticija, društvene mreže, konferencije za novinare, plakati, flajeri, moto…),
4. Tačno utvrđivanje sadržaja inicijative,
5. Plan prikupljanja potpisa – organizacija na terenu,
6. Prikupljanje potpisa i sređivanje lista potpisa,
7. Predaja potpisa;
8. Organizacija protesta.

Zahtevi za izmene i dopune Zakona o PIO, odnosiće se na sledeće:

1. Uključivanje predstavnika sindikalnih i penzionerskih organizacija u upravljanje Fondom PIO;
2. Preispitivanje i ukidanje ili korekciju odredbe o trajnoj penalizaciji, odnosno o smanjenju penzija korisnicima koji odlaze u prevremenu penziju;
3. Usvajanje i primena adekvatne formule za usklađivanje penzija, kao i retroaktivno usklađivanje penzija sa rastom BDP od 2012. godine;
4. Uvođenje kontrole uplate doprinosa za PIO, odnosno stavljanje u funkciju adekvatnih kontrolnih mehanizama države (Fond PIO, poreska uprava…);
5. Stavljanje u funkciju imovine Fonda PIO u smislu povećanja realnih izvora finansiranja prava iz PIO;
6. Povraćaj neisplaćenih delova penzija, umanjivanih po osnovu primene Zakona o privremenom uređivanju uređivanju načina isplate penzija.

Sve ove zahteve UGS i Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost" su, pojedinačno ili više njih odjednom, ispostavljali nadležnom Ministarstvu i Vladi Republike Srbije, prilikom prethodnih nekoliko izmena i dopuna Zakona o PIO.

Ti su predlozi, u skladu sa principima socijalnog dijaloga, dati kroz raspravu na stalnim radnim telima SES-a, ili na sednicama SES-a, ali oni, na žalost, nisu u nadležnom Ministarstvu i na Vladi ni razmatrani, a kamo li uzimani u obzir kao predlozi relevantnog i kompetentnog reprezentativnog socijalnog partnera.

Nadamo se da će ova šira društvena akcija, sprovedena kroz narodnu inicijativu, uroditi plodom.