ИНИЦИЈАТИВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА НЕЛИНЕАРНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

21. септембра 2019. - http://vojnisindikatsrbije.rs/2019/09/21/inicijativa-vojnog-sindikata-srbije-za-nelinearno-povecanje-plata-zaposlenima-u-vojsci-srbije/

У циљу праведније расподеле средстава опредељених за повећање зарада запослених у систему одбране, дана 20.09.2019.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране Иницијативу следеће садржине:

Министру одбране,

Поштовани, позивамо вас да пре најављеног повећања плата у јавном сектору, размотрите могућност нелинеарног повећања плата запосленима у Војсци Србије, на тај начин што би опредељена новчана средства за повећање плата распоредили тако да официри од чина мајора, као и државни службеници од звања самостални саветник, добију повећање плате од 5%, а остали у висини 10% од тренутно важеће основице за обрачун плата у Војсци Србије.

Мишљења смо да најављено повећање плата запосленима у Војсци Србије од 9%, другачијом прерасподелом средстава, може да постигне позитивнији ефекат од линеарног повећања, имајући у виду да су тренутне разлике у примањима запослених у Војсци Србије нереално велике и несразмерне, што ствара велико незадовољство код већине припадника Војске Србије.

Свакако је нормално и природно да постоје разлике у платама различитих категорија запослених, у свакој војсци па и у Војсци Србије, али исто тако није нормално и прихватљиво да нпр. официр чина потпуковник, или пуковник, прима скоро две плате капетана или више од две плате подофицира, или три плате војника и цивилног лица на служби у ВС, а да сада та разлика са најављеним повећањем од 9% поново постане већа. Према тренутном стању они са највећим примањима и најмање егзистенцијално угрожени, добиће највећу повишицу плате, што морате признати обесмишљава циљ и ефекте саме повишице плате.

Имајући у виду да је доношење правилника којим се уређују плате у Војсци Србије, у надлежности министра одбране, позивамо вас да изменом или допуном тог правилника или неким другим одговарајућим актом као што је нпр. одлука, извршите рационалнију расподелу предстојеће повишице плате и да размотрите могућност повећања плата на начин на који смо то овде предложили. У вези са наведеним стојимо вам на располагању и на ту тему предлажемо да са нама, представницима најбројнијег и јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије, одржите састанак.

Такође сматрамо да је овај начин повећања зарада могућ, а у то нас је уверила чињеница да ће запосленима у здравству управо на овај начин бити повећана плата. Како је најављено у медијима, доктори у цивилном здравству добиће повишицу од 10%, док ће медицински техничари имати 15% веће плате.

На начин који смо овде предложили, смањиће се велике разлике у платама запослених у Војсци Србије, и постићи социјални мир и веће задовољство код оних који су стуб војске и чине њен највећи део. Сматрамо да овако велике разлике у примањима не смеју да постоје и да оне на релацији пуковник-заставник не би смеле да прелазе износ од једне половине плате.

Надамо се да ћете уважити овај наш предлог и молимо да о вашој одлуци по овој иницијативи будемо обавештени.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕ НИЈЕ АДЕКВАТНО ПРИПРЕМИЛО ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА – КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СИТУАЦИЈЕ

18. септембра 2019. - http://vojnisindikatsrbije.rs/2019/09/18/ministarstvo-odbrane-se-nije-adekvatno-pripremilo-za-povecanje-plata-kolektivni-ugovor-jedini-izlaz-iz-postojece-situacije/

Вест о повећању плата у јавном сектору свакако је добра и вредна свих похвала са синдикалног аспекта. Међутим, гледано из угла војника и оних који чине основу Војске Србије, а то је трупни кадар, ово повећање плата, са друге стране, продубљује већ велике разлике у примањима између високих официра и већег дела војске.

Самим тим што најављено повећање од 9% и даље неће бити довољно да се достигне законски минимум, зато што су плате запослених у Војсци Србије тренутно за око 35% мање од прописаног минимума.

Тренутно важећи правилник о платама који је у надлежности министра одбране морао је бити промењен и адекватно припремљен за предстојеће повећање зарада, на шта је Војни синдикат Србије указивао више пута до сада.

Највећи проблем ће настати због чињенице да ће они најугроженији, са најмањим примањима, према садашњим критеријумима и правилнику о платама, добити најмање повећање, од свега пар хиљада динара. То су војници, подофицири и официри нижих чинова, као и цивилна лица на служби у ВС, док ће официри виших чинова, нарочито они који раде на позицијама у Министарству одбране и Генералштабу, као и државни службеници добити највеће повећање.

Неправда и већ велике „класне“ разлике на овај начин ће додатно револтирати и продубити већ дубок јаз између највећег дела војске, који чини око 70% запослених и који примају плату у висини просечне и мању од просечне у Србији.

Важно је напоменути и то да ће други у јавном сектору, првенствено у здравству и полицији, због боље организованог обрачуна плата, добити праведније повећање. Тако ће у здравству, примера ради доктори добити повећање од 10% док ће медицински техничари имати плату већу за 15%. Имајући овај податак у виду, војни лекари и медицински техничари добиће линеарно свега 9% и опет неће остваривати исту зараду као и колеге у цивилном здравству- чије су плате већ значајно веће. Исто се односи на колеге у полицији где ће примера ради, припадник Жандармерије са средњом стручном спремом добити више од 10 000 динара на плату, док ће, на пример припадник Војне полиције са истом стручном спремом добити повећање од око 5 000 динара или дупло мање.

Апелујемо на надлежне у Влади да је неопходно  што пре чути глас представника запослених у Војсци Србије, и што пре започети са преговорима за закључење Колективног уговора за српске војнике, којим би се ова као и многа друга горућа питања и проблеми запослених што пре решили.