Šta je “švajcarska formula” za usklađivanje penzija koju dobijamo sledeće godine?
 
Kada se jednom utvrdi iznos penzije za neko određeno lice, taj iznos se periodično menja da bi se povećala kupovna moć penzija. Tome služi „švajcarska formula“ koja dato uvećanje obračunava u odnosu na rast cena i zarada.
 
Zašto se penzije usklađuju?
 
Ukratko, penzije se usklađuju zato što dinar danas nema istu vrednost kao taj isti dinar za godinu dana. To je zbog inflacije, opšteg rasta cena. U normalnim uslovima, smatra se da je inflacija od otprilike 2% normalna tj. dovoljno niska da ne predstavlja privredne probleme, dok je inflacija preko tog iznosa nešto što treba sprečiti. Čak i sa tom niskom inflacijom, penzije bi svake godine gubile kupovnu moć. Tako da rast penzija u skladu sa inflacijom održava njihovu apsolutnu kupovnu moć, pa penzioneri mogu kupiti otprilike istu količinu dobara i usluga svake godine tokom svog penzionerskog staža.
Drugi razlog za usklađivanje penzija jeste održavanje njihove relativne kupovne moći. Kako privreda raste i razvija se, tako rastu i zarade. Kako bi u slučaju usklađivanja penzija samo sa inflacijom došlo do toga da se njihova relativna kupovna moć u odnosu na plate smanjuje (obično iskazano putem pariteta prosečna penzija i prosečna plata), jedno od rešenja je i da se penzije periodično usklađuju sa stopom rasta zarada.
 
Šta je švajcarska formula?
 
Švajcarska formula je formula usklađivanja visine penzija sa rastom cena i zarada, i to: 50% u odnosu na inflaciju, i 50% u odnosu na rast zarada. Ovaj sistem je darežljiviji prema penzionerima od prostog usklađivanja sa inflacijom, pošto je rast zarada obično viši od inflacije, pa bi primenom ove formule penzije rasle više.
Švajcarska formula prvo je primenjena u Švajcarskoj, da bi se ovakav sistem obračuna penzija preneo u druge evropske zemlje, koje uglavnom kombinuju (doduše, u različitim odnosima) neku vrstu usklađivanja sa inflacijom i rastom zarada. Izutetak su zemlje sa jako visokim rashodima za penzije, kao što su Francuska, Italija, Austrija i Španija, koje svoje penzije usklađuju samo sa inflacijom.
 
Zašto MMF insistira na švajcarskoj formuli?
 
MMF insistira na švajcarskoj formuli zato što je trenutno zakonsko rešenje izuzetno sporno. Izmenama iz 2018. koje su uvele uvećanje uz penziju u uslovima postojanja fiskalnog prostora, praktično je ozakonjeno bezakonje. Umesto da političari poštuju zakonska pravila, ovom merom omogućeno je političarima da po svom nahođenju uređuju nivo penzija: ako su penzioneri njihovi glasači i pronađu sredstva u budžetu, mogu da povećaju penzije za do 0,3% BDP-a što je oko 130 miliona evra. To možda ne deluje mnogo – oko 75 evra godišnje po penzioneru – ali predstavlja opasan presedan jer legalizuje volju političara umesto jasnih pravila koja važe za sve.
I Fiskalni savet je glasno reagovao protiv ovakvog rešenja u svojim saopštenjima, govoreći da je ovo ozbiljno udaljavanje od dobre prakse regulacije penzionih sistema. I kada se pogleda gde ovakav institut postoji – a to su pre svega energentima bogate, ali slabo razvijene zemlje Azije i Afrike sa upitnim demokratskim tradicijama, ne i razvijene demokratske zemlje Evrope – pada u oči da nismo izabrali baš najbolji klub.
Stoga, uvođenje zakonskog načina određivanja rasta penzija bio bi veoma važan korak ka ispravljanju anticivilizacijske odredbe koja sada stoji u zakonu. Jer zakoni trebaju da budu iznad ljudi, a ne ljudi iznad zakona. Takođe, penzije ne treba da zavise od volje jednog čoveka koji upravlja državom, već od opšteprihvaćenih društvenih i ekonomskih pravila.
 
Koliko je švajcarska formula izdašna?
 
To zavisi konkretno od situacije u svakoj godini. Švajcarska formula je darežljivija prema penzionerima od prostog usklađivanja sa inflacijom, ukoliko je stopa rasta zarada veća od stope rasta cena. Na primeru jedne penzije možemo videti razlike u obračunu.
Ako neka penzija iznosi 30.000 dinara, uz inflaciju (rast cena) od 3% i rast zarada od 5%, usklađivanje samo sa inflacijom značilo bi povećanje penzije od 3% (za 900 dinara), pa bi novi iznos penzije bio 30.900 dinara. Primenom švajcarske formule usklađivanje, 50% sa inflacijom i 50% sa rastom zarada, bi značilo povećanje penzije od 4% (za 1.200 dinara), pa bi novi iznos penzije bio 31.200 dinara.
Švajcarska formula je u ovom primeru izdašnija, povećanje penzija bi iznosilo 4%, umesto 3%.