Narodna inicijativa / Saopštenje USPVLS br. 1:

Poštovani saborci,

U okviru sprovođenja Narodne inicijative organizovaćemo i sprovesti sledeće aktivnosti:

1. Izraditi predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakon o PiO,

2. Više konferencija za medije na kojoj ćemo najaviti i govoriti o toku narodne inicijative,

3. Perfomans pred Narodnom skupštinom Republike Srbije na dan predaje Predloga Zakona na pisarnici skupštine,

4. Medijsku kampanju o narodnoj inicijativu u kojoj ćemo u medijima i na javnim tribinama govoriti o Narodnoj inicijativi,

5. Imenovati odbore za prikupljanje potpisa podrške u sindikatima i udruženjima penzionera, sindikatima zaposlenih, pokretima koji nas podržavaju i u svim gradovima u kojima bude dobrovoljaca da budu u odborima,

6. Formirati tim za prikupljanje potpisa u svakom gradu u koji ce ući predstavnici svih organizacija i pojedinaca u tom gradu koji učestvuju i podržavaju.

7. U saradnji sa organizatorima protesta 1 od 5 mliona u vašem gradu ćemo prisutne upoznati sa inicijativom i pozvati ih da prikupe odredjen broj potpisa i donesu na određenu adresu u gradu ili organizatorima protesta.

8. Dostaviti primerak predloga Zakona, Izvod iz Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, formular prijave Stanici policije za prikupljanje potpisa, uputstvo za rad odbora i formular za potpise svim odborima za prikupljanje potpisa.

9. Učestvovati na tribinama o narodnoj inicijativi u svakom gradu u koji budemo pozvani,

10. Prikupiti i srediti obrasce sa potpisima podrške narodnoj inicijtivi,

11. Protest penzionera na dan predaje potpisa podrške Narodnoj inicijativi i

12. Vršiti koordinaciju i informisanje učesnika narodne inicijative o njenom toku.

Potpisi se zvanično prikupljaju samo u roku od 7 dana koji ćemo naknadno odrediti i prijaviti nadležnoj stanici policije u gradu-mestu prikupljanja potpisa. Zbog svega se moramo dobro organizovati. Potpise ćemo prikupljati načelno u prvoj polovini novembra.

Narodnu inicijativu organizuje Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, a zvanično su nam se pridružili: Sindikat penzionera “Nezavisnost”, Udruženje penzionera opštine Stari grad, Forum penzionera DS, Asocijacija vojnih veterana Srbije, Vojni sindikat Srbije, Udruženi granski sindikat “Sloga”, Pokret “Ne davimo Beograd”. O inicijativi su upoznati i pozvani da se pridruže Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS “Nezavisnost”, Savez penzionera Srbije, Udruženje sindikata penzionera Srbije, Udruženje vojnih penzionera Srbije, od kojih čekamo formalnu odluku o odnosu prema inicijativi. Deo njih zbog veze sa vlašću neće biti sa nama.

Od vas očekujemo da se organizujete u vasem udruženju, pokretu, mestu ili gradu i da nam dostavite podatke za imenovanje tri člana odbora: Ime i prezime, adresa stanovanja, broj lične karte. Podatke dostaviti na email: uspvls.beograd@gmail.com .

Nas ne finansira država niti medjunarodne organizacije pa ukoliko možete podržite nas svojom participacijom u iznosu od 300 do 500 dinara za neophodne i minimalne troškove na ŽR: 105-3275-98, Svrhа: Participacija troškova narodne inicijative i protesta penzionera (kopiranja, medija centar, transparenti, gorivo, ozvučenje na protestu), Primalac: USPVLS, Dečanska 14, Beograd, Poziv na broj: 7 prvih cifara JMBG. Izveštaje o uplatama i utrošku ćemo objavljivati na FB stranicama Penzioneri Srbije, USPVLS i Vojni penzioneri Srbije.

Hvala svima koji su nas do sada podržali. Samo zajedno možemo pobediti!

S poštovanjem, Jovan Tamburić