Јавни позив за продају станова у Врању

Поштовани!

У прилогу објављујем Јавни позив за продају станова у Врању, из пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Изградња станова за припаднике снага безбедности представља општи интерес од значаја за јачање система националне безбедности Републике Србије.
Пројекат станоградње ће бити реализован кроз две фазе. У првој фази ће бити изграђено 8.255 станова у Врању, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду, Сремској Митровици и Београду.
Право на куповину стана под повољним условима имају припадници снага безбедности који немају решено стамбено питање или имају неодговарајући стан.

Право на куповину стана остварују лица која се налазе на списку лица, а којима је утврђено право на куповину стана под повољнијим условима у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 54/2019) и Одлуком министра унутрашњих послова о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима бр. 01-535/19-14 од 07.3.2019.године, Одлуком министра одбране о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ“ бр. 6/19), Одлуком министра правде о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима број 360-00-3/2019 од 8.3.2019.године, Одлукама директора Безбедносно-информативне агенције и то Одлуком о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима број 15-6127 од 4.3.2019.године и Одлуком о измени и допунама Одлуке о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима број 15-23575 од 28.08.2019. године и Одлуком министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 360-01-00015/4/2019-11 од 2.10.2019. године.

ЛОКАЦИЈЕ:

Град – Локација

Укупно станова

ВРАЊЕ

484

НИШ

2.690*

КРАЉЕВО

947

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

190

КРАГУЈЕВАЦ

972

НОВИ САД

1.972

БЕОГРАД

1.000

Укупно

8.255

*Тачан број станова ће бити наведен након усвајања Плана детаљне регулације

КОНТАКТИ:

Београд

SPV AVALA d.o.o.
Драгослава Јовановића 2, 11000 Београд, Србија, prodaja.bg@gds.rs

Крагујевац

SPV LEPENICA d.o.o.
Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац, Србија, prodaja.kg@gds.rs

Краљево

SPV IBAR d.o.o.
Цара Лазара 44, 36000 Краљево, Србија, prodaja.kr@gds.rs

Ниш

SPV NIŠAVA d.o.o.
Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш, Србија, prodaja.ni@gds.rs

SPV NIŠAVA DVA d.o.o.
Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш, Србија, prodaja.ni@gds.rs

SPV NIŠAVA TRI d.o.o.
Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш, Србија, prodaja.ni@gds.rs

Нови Сад

SPV DUNAV d.o.o.
Булевар Цара Лазара 3, 21000 Нови Сад, Србија, prodaja.ns@gds.rs

SPV TISA d.o.o.
Булевар Цара Лазара 3, 21000 Нови Сад, Србија, prodaja.ns@gds.rs

Сремска Митровица

SPV SAVA d.o.o.
Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица, Србија, prodaja.sm@gds.rs

Врање

SPV PČINJA d.o.o.
Бранкова 1, 17500 Врање, Србија, prodaja.vr@gds.rs

За више информација посетите сајт https://www.ssb-srbija.com/

ВРАЊЕ

На локацији Зона 3 биће изграђено укупно 484 станова за припаднике снага безбедности.

У оквиру I А фазе пројекта у продаји су четири стамбена објекта са укупно 186 стамбених јединица и то: 34 једнособних, 103 једноипособних и двособних, 39 двоипособних и трособних и 10 троипособних.

Начин исплате непокретности:

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација посетите сајт https://www.ssb-srbija.com/gradovi/vranje/

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д. - http://www.posted.co.rs/stanogradnja.html