Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

УВЕРЕЊА КОЈА ТРЕБА ЗАХТЕВАТИ ОД РФ ПИО

Objavljeno subota, 28 novembar 2015 09:59Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 619
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

УВЕРЕЊА КОЈА ТРЕБА ЗАХТЕВАТИ ОД РФ ПИО
На основу члана 161. Закона о општем управном поступку, војни пензионери који не желе да потпишу вансудско поравнање треба да захтевају од РФ ПИО – филијале да им, на основу Закључка Владе Р. Србије од 30.10.2015. године, изда Уверење о припадајућој разлици пензије (припадајућем основном дугу РФ ПИО, без валоризације), по основу ванредног усклађивања пензија од 11,06 % за период од 01.01.2008. године до 31.10.2015. године, са детаљним обрачуном те утврђене разлике пензије. Та Уверења имају значај јавне исправе.
У програмској апликацији коју користи у РФ ПИО за обрачун разлике пензије (дуга), израду уговора о вансудском поравнању и евиденцију закључених уговора та уверења већ постоје.
Форму тог уверења објављујем у прилогу.
Član 161
(1) Organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave (certifikate, potvrde i dr.) o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju.
(2) Uverenja i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija moraju se izdavati saglasno podacima iz službene evidencije. Takva uverenja, odnosno druge isprave imaju značaj javne isprave.
(3) Uverenja i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtev, po pravilu, istog dana kad je stranka zatražila izdavanje uverenja, odnosno druge isprave, a najdocnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, ako propisom kojim je ustanovljena službena evidencija nije drukčije određeno.
(4) Ako organ odbije zahtev za izdavanje uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, dužan je da o tome donese posebno rešenje. Ako u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva ne izda uverenje, odnosno drugu ispravu o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, niti donese i dostavi stranci rešenje o odbijanju zahteva, stranka može izjaviti žalbu da je zahtev odbijen.
(5) Ako stranka, na osnovu dokaza kojima raspolaže, smatra da joj uverenje, odnosno druga isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija nije izdata u skladu s podacima iz te evidencije, može zahtevati izmenu ili izdavanje novog uverenja, odnosno druge isprave. Organ je dužan da donese posebno rešenje, ako odbije zahtev stranke da joj izmeni ili izda novo uverenje, odnosno drugu ispravu. Ako u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za izmenu ili izdavanje novog uverenja, odnosno druge isprave, to ne bude učinjeno, stranka može izjaviti žalbu kao da je njen zahtev odbijen.
Član 162
(1) Organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave i o činjenicama o kojima ne vode službenu evidenciju ako je to zakonom ili drugim propisom određeno. U tom slučaju, činjenice se utvrđuju u postupku propisanom odredbama ove glave.
(2) Uverenje, odnosno druga isprava izdata na način predviđen u stavu 1. ovog člana ne obavezuje organ kome je podnesena kao dokaz i koji treba da rešava o upravnoj stvari. Taj organ može ponovo utvrđivati činjenice navedene u uverenju, odnosno drugoj ispravi.
(3) Uverenje, odnosno druga isprava se stranci izdaje, odnosno rešenje o odbijanju zahteva donosi i stranci dostavlja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a ako se tako ne postupi, stranka može izjaviti žalbu kao da je njen zahtev odbijen.
Горе наведени захтев објављујем у прилогу. У исти је потребно унети своје податке. Ти подаци, које је потребно да унесете за себе су у Захтеву линије.
Dvojica mojih kolega i ja uspeli smo 25.11. da u RF PIO - filijala Kragujevac, po Zahtevu za izdavanje Uverenja koji sam objavio, da dobijemo Uverenje RF PIO o pripadajucoj razlici penzije od 01.01.08. do 31.10.15. g. bez valorizacije. U uverenju je prikazan osnovni dug - pripadajuca razlika po mesecima, bez ikakvog uvecanja.
Uz ovo Uverenje dobili smo "gratis" i Uverenje sa valorizacijom.
Na zahtev veoma ljubaznih sluzbenica u filijali, forme radi, popunili smo i obrazac Zahteva za izdavanje uverenja koji se moze dobiti u filijali, a u prilogu istog je isao i Zahtev za izdavanje uverenja koji sam objavio.
Sluzbenicama kod kojih smo bili, sve zavrsili i dobili Uverenja sva trojica za nesto vise od 20 minuta se zahvaljujem na ljubaznosti.
Naravno, nismo isli na salter koji je inace predvidjen za vojne penzionere, vec direktno na sprat - kod rukovodilaca, odnosno sluzbenica ovlascenih da po takvim zahtevima postupaju.
Objavljujem fotografije prve i druge strane navedenog Uverenja.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (P25-11-15_Uverenje str. 1.jpg)P25-11-15_Uverenje str. 1.jpg 219 kB
Download this file (P25-11-15_Uverenje str. 2.jpg)P25-11-15_Uverenje str. 2.jpg 209 kB
Download this file (ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA.doc)ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA.doc 15 kB

Usklađivanje penzija profesionalnih vojnih lica - Obaveštenje sa sajta RF PIO

Objavljeno ponedeljak, 09 novembar 2015 12:36Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 869
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Usklađivanje penzija profesionalnih vojnih lica - Obaveštenje sa sajta RF PIO

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava korisnike vojnih penzija da će, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 30. oktobra 2015. godine, uskladiti penzije profesionalnih vojnih lica ostvarene do 31.12.2007. godine, tako što će na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21 odsto utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu primeniti procenat usklađivanja od 6,57 odsto, čime se obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06 odsto, što je uvećanje u skladu sa članom 75 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Isplata usklađenog iznosa penzije vršiće se počev od isplate penzije za mesec novembar 2015. godine.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrđuje iznos obaveze nastale po ovom osnovu za period od 1. januara 2008. godine do 31. oktobra 2015. godine uvećane za indeks cena na malo, odnosno indeks potrošačkih cena, od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije, koji će, na osnovu zaključenih ugovora o vansudskom poravnanju, isplatiti jednokratno u januaru 2016. godine. Samo za ugovore o vansudskom poravnanju koji se zaključe najkasnije do 10. decembra 2015. godine, izvršiće se isplata po ovom osnovu, u januaru 2016. godine.

Svim korisnicima vojnih penzija, odnosno članovima njihovih porodica, Fond će dostaviti obaveštenje sa utvrđenim iznosom obaveze. Izuzetno, iznos obaveze neće biti utvrđen u slučaju kada je u toku korišćenja prava na penziju bilo promena u delu koji se odnosi na visinu penzije, odnosno obustavu isplate.

Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica koji ne prime navedeno obaveštenje treba da se, u najkraćem roku, obrate nadležnoj filijali Fonda radi podnošenja Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju. Obrazac navedenog zahteva kao i spisak potrebne dokumantacije može se preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda www.pio.rs ili u svakoj filijali Fonda. Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, mogu radi smanjenja troškova i brzine vođenja postupka ovlastiti drugo lice da u njihovo ime preduzmu sve pravne radnje potrebne za isplatu po ovom osnovu.

Uz zahtev je potrebno dostaviti:

- izveštaj korisniku, odnosno „ček od penzije“;

- fotokopiju lične karte podnosioca zahteva, odnosno za biometrijsku ličnu kartu sa čipom - odštampani izvod iz čitača;

- kopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim podacima o imenu, prezimenu i broju partije tekućeg računa, odnosnokopiju kartice deviznog računa sa upisanim podacimao imenu, prezimenu i IBAN podnosica zahteva sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije;

- u slučaju smrti korisnika penzije, overenu kopiju pravosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim je utvrđen zakonski naslednik dospelih, neisplaćenih iznosa po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, odnosno dokaz o pokretanju ostavinskog postupka radi donošenja rešenja o nasleđivanju ili dopunskog rešenja o nasleđivanju kojim se utvrđuje zakonski naslednik po ovom osnovu;

- ukoliko je pokrenut parnični postupak za naknadu štete po ovom osnovu, dokaz o okončanju parničnog postupka, odnosno podnesak o povlačenju tužbe i odricanju od tužbenog zahteva sa prijemnim štambiljem suda.

Prilozi uz članak:

- Zahtev za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija

- Zahtev za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija-Pokrajinski fond

Vlatko Martincevic izvestava

Objavljeno ponedeljak, 09 novembar 2015 12:29Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 514
El. pošta

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Vlatko Martincevic izvestava

„Nekolicina nas je danas bila ispred Doma Vojske. U razgovoru sam otkrio da smo svi zajedno krivi za nastalu konfuziju oko protesta. Naši ljudi su zbunjeni raznim datumima protesta koji su bili u opticaju zadnjih nedelja.
To je otvorilo potrebu da svi na svom zidu postavimo plakat protesta 17.11.2015. i tako neutrališemo pokušaje onih koji nam ne žele dobro i rade za tuđ račun, da igrom sa datumom održavanja smanje izlaznost.
Postavimo plakat na svoj zid i svi u protest 17.11.
Dojčilo Đurić i ja, sa njegovim dvostranim transparentom, dočekasmo ulazak ministra iz Kruševca, i AV ministra (koji je utrčao u zgradu na sastanak kod Draganjca, valjda iz želje da se ne sretne sa njegovim "dragim vojnim penzionerima").
Onda smo doživeli legitimisanje od strane dva policajca koji su nas ubeđivali da smo tu protivzakonito, jer protest je morao biti prijavljen. Oni su radili kako im je naređeno, a Dojčilo i ja kao pravi učesnici protesta nismo ih ometali u poslu.
Ovim obaveštavam sekretara KT da smo se pristojno ponašali i tako ispoštovali njegovu brigu za našu "pristojnost" u protestu.
Hvala Dojčilu na društvu i razgovoru!“

Nezvanicno

КТ је наводно добило позив да данас у 11,00 часова дође у Министарство за рад ... на разговор код државног секретара Негована Станковића.
Указујем да није тачно да је Негован Станковић смењен, као што многи мисле.
Списак државних секретара:
Ласло Чикош
Драган Поповић
Негован Станковић
Ненад Иванишевић
Александар Јаблановић.
Било их је 4 у Министарству рада .., дошао је пети - Јаблановић.
Нико није смењен!
У том министарству је, ако не грешим, предвиђено 6 државних секретара.

SA SAJTA APPVS - IZVESTAVA BRANISLAV JEVTIC, SEKRETAR KT

У вези информисања које дана 09.11.2015. године господин Вулин држи у дому Војске Србије Координационо тело удружених војних пензионера Србије (КТ УВПС) се обратило надлежним државним органима и обавештава све заинтересоване о следећем:
- Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјављују да информисање врши УВПС (господин Драгањац), а да се господин Вулин одазвао позиву да истом присуствује и изнесе ставове министарства на чијем је челу.
- У складу са напред изнетим сви који желе да присуствују информисању треба да се обрате УВПС.
- КТ је примило позив за пријем наше делегације од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. О наведеном позиву ћемо размислити и одлуку донети тек након консултовања свих удружења чланица КТ и других партнерских удружења која подржавају борбу за остваривање наших права.
- КТ УВПС не стоји иза позива за окупљање пред домом Војске Србије, дана 09.11.2015. године, и ограђује се од било каквих непримерених акција.

ОБРАДА ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ДУГА КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА (ОСНОВИЦА БОД 9,02 ДИН, БЕЗ УМАЊЕЊА ЗА 4,21 %)

Objavljeno nedelja, 08 novembar 2015 20:38Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 821
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ОБРАДА ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ДУГА КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА
(ОСНОВИЦА БОД 9,02 ДИН, БЕЗ УМАЊЕЊА ЗА 4,21 %)

Лично сматрам да су КВП од 01.01.2008. године пензије требале бити усклађене за укупно 15,27 % - поред редовног усклађивања од 4,21 % за 2007. г. по Закону о ВЈ и за ванредно усклађивање од 11,06 % по Закону о ПИО и Закону о Војсци Србије, у односу на вредност бода (9,02 динара) по којој су примили пензије за децембар и претходне месеце друге половине 2007. године.
На основу већ објављене Обраде валоризације дуга КВП коју врши РФ ПИО, извршио сам ОБРАДУ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ДУГА КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА (ОСНОВИЦА БОД 9,02 ДИН, БЕЗ УМАЊЕЊА ЗА 4,21 %) на начин за који сматрам да је заснован на Уставу и законима, у коме су очувани интереси свих, државе и РФ ПИО са једне и војних пензионера и КВП са друге стране, коју објављујем у прилогу.
Позивам надлежне државне органе и одговорне у РФ ПИО да се упознају са овим предлогом – обрадом дуга КВП, узму га озбиљно у разматрање и прихвате као једино правично компромисно решење.
За војног пензионера који има 4.000,00 бодова по решењу о праву на пензију:
- Дуг без валоризације, према Обради коју врши РФ ПИО, износио је 311.940,00 динара.
- Дуг без валоризације, према мојој Обради, износи 503.244,00 динара.
- Дуг са валоризацијом, према Обради коју врши РФ ПИО, износио је 383.702,94 динара.
- Дуг са валоризацијом, према мојој Обради, износи 619.056,81 динара.
Напомена:
Потребно је у колону 2, у жуто поље, унети свој број бодова из решења о праву на пензију и даље само читати резултате. Све се даље одвија по рачунарском програму.
Све је ово рачунски тачно.
Валоризација дуга се врши према кретању индекса потрошачких цена (до 2010. године на основу кретања цена на мало), на месечном нивоу.
Индекси цена преузети су из база Републичког завода за статистику.
Сваки номинални дуг се валоризује ради очувања његове иницијалне вредности и то све до момента његове исплате.
Валоризација је извршена од 01.01.2008. год. до 31.12.2015. године.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (OBRADA VALORIZACIJE DUGA KVP - ZLATKO.xls)OBRADA VALORIZACIJE DUGA KVP - ZLATKO.xls 53 kB

Strana 285 od 361