Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Resenja RF PIO – Filijala Novi Sad od 24.01.2018. g.

Objavljeno sreda, 14 februar 2018 13:51Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1515
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Resenja RF PIO – Filijala Novi Sad od 24.01.2018. g.

Postovani!

B.M. iz Novog Sada podnela je 29.12.2017. g. RF PIO – Filijala Novi Sad zahtev za donosenje resenja o iznosu penzije koja se isplacuje primenom Zakona o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija i ujedno zahtev za donosenje resenja o isplati odbijenih iznosa penzije primenom tog zakona.

RF PIO – Filijala Novi Sad donela je imenovanoj dva resenja (od 24.01.2018. g.).
Prvim resenjem je utvrdjeno da ce se imenovanoj penzija isplacivati umanjena za iznos od 8.996,88 dinara, pocev od 01.12.2014. g.
Drugim resenjem je odbacen zahtev za donosenje resenja o isplati odbijenih iznosa penzije, pocev od 01.12.2014. g. sa obrazlozenjem da je zahtev za isplatu odbijenih iznosa penzije imovinsko-pravnog karaktera.

Dakle kada ti drzava (RF PIO) Resenjem umanji penziju, odnosno od penzije odbije odredjene iznose, to NIJE imovinsko-pravnog karaktera. Kada ta ista drzava (RF PIO) Resenjem treba da odluci o isplati odbijenih iznosa penzije, onda isplata (vracanje) odbijenih iznosa penzije JESTE imovinsko-pravnog karaktera.
U prilogu objavljujem oba navedena resenja RF PIO – Filijala Novi Sad, objedinjena.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rešenja filijale Novi Sad od 24.01.18. g.pdf)Rešenja filijale Novi Sad od 24.01.18. g.pdf 1470 kB

Округли сто поводом презентације анализе “Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу”

Objavljeno sreda, 14 februar 2018 08:55Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 250
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Округли сто поводом презентације анализе “Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу”

02. фебруара 2018. године, у Палати Србија, организован је Округли сто поводом презентације анализе под називом „Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу“.

Помоћник министра правде Чедомир Бацковић је на овом округлом столу поводом анализе уједначавања судске праксе у Србији, указао да грађани Србије имају право да им се суди ефикасно, свима исто и по основу закона.

„Уједначавање судске праксе један је од најјачих механизама за обезбеђење једнаке примене закона за све грађане, тако да се свима у истим или сличним ситуацијама суди исто или слично. Поред грађана, уједначавање судске праксе, занима и суд у Стразбуру, где имамо бројне предмете у којима је Србија оглашена као повређивач права грађана да им се суди у истим ситуацијама исто, а у сличним слично. Због тога је Министарство правде у оквиру предлога уставних амандмана предвидело доношење Закона о уједначавању судске праксе, а све у циљу стварања правне сигурности и предвидивости за грађане Србије“, истакао је помоћник министра Бацковић.

Аутор анализе „Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу“ доцент на новосадском Правном факултету Марко Кнежевић је навео да иако актуелни Устав Србије не говори ништа о уједначености судске праксе то не значи да уједначена судска пракса нема уставну вредност. Кнежевић је додао да Закон о уређењу судова на више места уређује ово питање, али се бави уједначавањем судске праксе ван суђења.

Асистент на Правном факултету у Новом Саду Марко Кнежевић истакао је, представљајући поменуту анализу, значај Врховног касационог суда у отклањању дивергентности праксе судова нижег степена.

Кнежевић је објаснио да је за уједначавање праксе у грађанским предметима кључна посебна ревизија, чији је смисао да се омогући Врховном касационом суду да се први пут изјасни о неком предмету.

Он је оценио да одредба Устава Србије која предвиђа да је судија везан законом, а не одлукама других судија, може довести до проблема у уједначавању судске праксе.

Судска власт је искључиво доношење одлука у конкретним предметима. Независност судија подразумева да је он повинован само закону, а не одлукама других судија, напоменуо је Кнежевић.

Према његовим речима, уједначавање судске праксе може се постићи по вертикали и хоризонтали.

Вертикални правац би, како је навео, омогућио јединствену судску праксу када је пракса нижестепених судова неуједначена, а хоризонтални подразумева омогућавање униформне праксе Врховног касационог суда када постоји неуједначеност праксе његових одељења.

Поменута анализа је израђена у склопу пројекта „Ефикасност правосуђа“ који спроводи Британски савет (British Council).

Анализу “Уједначавање судске праксе у Републици Србији, стање ствари и предлози за реформу” објављујем у прилогу.

Саопштење Опште седнице Врховног касационог суда - Анализа радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Objavljeno utorak, 13 februar 2018 21:11Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1536
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Саопштење Опште седнице Врховног касационог суда - Анализа радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

http://www.vk.sud.rs/sr - 12. фебруар 2018.

Врховни касациони суд је, на Општој седници одржаној 8. и 9. фебруара 2018. године, извршио анализу Радног текста Амандмана I-XIII Министарства правде на Устав Републике Србије, који му је доставило ово министарство ради давања мишљења о предложеним амандманима.

Врховни касациони суд на Општој седници одржаној 8. и 9. фебруара 2018. године размотрио је радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије у делу који се односи на судове и једногласно закључио:
Решења предложена у радном тексту амандмана значајно умањују постојећи ниво гаранција независности судова и судија на штету заштите права грађана Републике Србије и њиховог права на независан и непристрасан суд. Тиме се озбиљно доводи у питање владавина права и начело поделе власти.
Одлучивање о питањима положаја судија, председника судова и судија поротника, укључујући њихов избор и разрешење поверено је Високом савету судства. Предложени састав Високог савета судства, начин избора његових чланова и председника и начин одлучивања, доводе у озбиљну сумњу најпре самосталност и независност тог органа а потом, нужно и могућност да обезбеди уставна јемства независности и самосталности судова и судија. Избором половине чланова Високог савета судства међу којима се бира председник, Народној скупштини би било омогућено да преко својих изабраних представника у овом органу пресудно утиче на доношење свих његових одлука чиме би утицај законодавне власти на судску био већи него што је сада.
На слабљење уставних јемстава судијске независности указује и то да је у амандманима изостављена одредба Устава према којој је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције забрањен, а унета одредба према којој министар надлежан за правосуђе може покренути дисциплински поступак и поступак разрешења судија и председника судова, што представља грубо мешање извршне власти у судску.
Предложеним решењем да за судију првостепеног суда може бити изабрано само лице које је окончало обуку у институцији за обуку у правосуђу основаној законом, дакле Правосудној академији, онемогућава се избор на судијску функцију судијским помоћницима са дугогодишњим радним стажом у судовима као и правницима који су на другим радним местима стекли завидно знање и значајно искуство, а што представља дискриминацију у приступу судијском позиву.
Увођењем судске праксе као извора права задире се у слободно судијско уверење и омогућава наметање начина пресуђења од стране и по процени несудских органа (сертификационе комисије предвиђене Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа).
Имајући у виду да су наведена предложена решења за измену Устава неприхватљива а да многа друга амамдманска решења треба исправити, прецизирати и допунити, потребно је израдити нови радни текст амандмана, уз уважавање основаних приговора и предлога изнетих током јавне расправе.

Детаљнија анализа радног текста амамдмана од стране Врховног касационог суда доступна је у прилогу.

Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

Objavljeno utorak, 13 februar 2018 11:10Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 56
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

Prema navodima Zaštitnika građana, Ministarstvo odbrane na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Takođe, ministartvo nije obezbedilo da o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu, već je izvršilo obračun i isplatu naknade zarade, na način i u visini koji nisu propisani zakonom, pri čemu je neosnovano umanjilo naknadu zarade pritužilji, utvrdio je Zaštitnik građana.
Ministarstvo odbrane čini propust tako što:
– Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, bez zakonskog osnova, na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta;
– U postupku rešavanja o pravima na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta podzakonskim aktom derogira zakone koji ovu materiju uređuju;
– Nije obezbedilo da, u skladu sa zakonom, o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda, kao stvarno i mesno nadležni organ;
– Kao stvarno nenadležni organ izvršilo je obračun i isplatu naknade zarade na način i u visini koji nisu propisani zakonom;
– Pri obračunu i isplati naknade zarade neosnovano je umanjilo naknadu zarade pritužilji.
Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava, upućuje Ministarstvu odbrane sledeće

Preporuke

I Ministarstvo odbrane izmeniće Pravilnik o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i uskladiti ga sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa trudnica, porodilja i roditelja – profesionalnih pripadnika Vojske Srbije za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta.
II Ministarstvo odbrane će, u okviru zakonskih mogućnosti, razmotriti način na koji će umanjiti posledice propusta na štetu pritužilje.
III Ministarstvo odbrane uputiće pritužilji pisano izvinjenje zbog učinjenih propusta u radu na njenu štetu.
IV Ministarstvo odbrane će u svom budućem radu, u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa po osnovu trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima
V Ministarstvo odbrane će u svom budućem radu, prilikom obračuna i isplate naknade zarada za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima i zakonom propisanom metodologijom.
Ministarstvo odbrane obavestiće Zaštitnika građana o postupanju po preporukama najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporukama Zaštitnika građana postupljeno.

Izvor: Sajt Zaštitnika građana Republike Srbije.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Utvrđenje i preporuke Zastitnika gradjana MINISTARSTVU ODBRANE.doc)Utvrđenje i preporuke Zastitnika gradjana MINISTARSTVU ODBRANE.doc 143 kB

Strana 4 od 361