Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

ЖАЛБА на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.8-6 0045/16 од 31.12.2016. године – увећање пензије за 20 %

Objavljeno subota, 21 januar 2017 13:26Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 678
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ЖАЛБА на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.8-6 0045/16 од 31.12.2016. године – увећање пензије за 20 %

Poštovani!
U prilogu objavljujem gore navedeno Rešenje RF PIO – Filijala Kragujevac od 31.12.2016. g. kojim je odbijen zahtev kolege Nenada Kaplarevića za uvećanje penzije za 20 %, koji je podneo 30.12.2016. g.

Ujedno objavljujem žalbu kolege Nenada Direkciji RF PIO na gore navedeno rešenje Filijale Kragujevac.

ВЕЛИКИ ПРОТЕСТ ВОЈНОГ И ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 11.02.2017. ГОДИНЕ

Objavljeno subota, 21 januar 2017 12:17Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 658
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ВЕЛИКИ ПРОТЕСТ ВОЈНОГ И ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 11.02.2017. ГОДИНЕ

http://www.vojnisindikatsrbije.rs/index.php/1502-11-02-2018

Датум креирања: 20. јануар 2017.

Pogledajte - procitajte u prilogu.

Решење Дирекције РФ ПИО од 06.01.2017. г. по жалби колеге Мирка Силбашког на решење РФ ПИО – Филијала Нови Београд, увећање пензије за 20 %

Objavljeno petak, 20 januar 2017 16:01Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 741
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Решење Дирекције РФ ПИО од 06.01.2017. г. по жалби колеге Мирка Силбашког на решење РФ ПИО – Филијала Нови Београд, увећање пензије за 20 %

Поштовани!

Решењам РФ ПИО – Филијала Нови Београд, које је колеги Мирку уручено 08.11.2016. г., одбијен је његов захтев, од 19.08.2016. г., за поновно обрачунавање висине пензије и доношење новог решења о висини исте - увећање пензије за 20 %, које би било у складу са Законом о ПИО, као неоснован, са образложењем да је корисник пензије, а не осигураник из члана 43. Закона о ПИО, те се стога не може применити члан 79. истог Закона, јер се он односи само на оне осигуранике који први пут остварују право на пензију.

На наведено решење колега Мирко је благовремено поднео жалбу Дирекцији РФ ПИО.

Дирекција РФ ПИО је 06.01.2017. г. донела решење по жалби колеге Мирка којим је жалба одбијена.

Горе наведена акта објављујем у прилогу.

ЖАЛБА на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6.2 0237 / 16 од 06.01.2017. године – ванредно усклађивање пензије

Objavljeno četvrtak, 19 januar 2017 20:44Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 744
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ЖАЛБА на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6.2 0237 / 16 од 06.01.2017. године – ванредно усклађивање пензије

Горе наведеним Решењем, усклађена ми је пензија почев од 01.01.2008. године за 6,57 % и на дан доношења решења 06.01.2017. године иста износи 59.532,57 динара.
Решењем је уједно одлучено о исплати разлике између усклађеног и исплаћеног износа пензије за период од 01.01.2008. године до 31.01.2010. године, коју треба извршити у износу од 71.524,79 динара.
.......................
На основу члана 69. став 1. и 2. Закона о управним споровима (Службени гласник Р. Србије, бр. 111/2009) законска обавеза РФ ПИО и Филијале Крагујевац, као надлежног првостепеног орган у управном поступку, била је да без одлагања донесете други управни акт - решење уместо поништеног, при чему сте везани правним схватањем суда и примедбама у погледу поступка изнетим у горе наведеној пресуди.

Да ми пензија усклађена по војним прописима за децембар 2007. године износи 36.085,77 динара није спорно.
Споран је износ пензије на дан доношења решења 06.01.2017. године наведен у изреци решења који износи 59.532,57 динара. Добијен је тако што ми је пензија ванредно усклађена од 01.01.2008. године за 6,57 %, а не за 11,06 %.
Међутим, тај износ наведен у образложењу решења на дан доношења решења 06.01.2017. године износи 71.524,79 динара.
Захтевом који сам поднео у управном поступку 15.01.2013. године и тужбом коју сам поднео Управном суду 07.05.2013. године тражио сам да ми се изврши ванредно усклађивање пензије од 01.01.2008. године за 11,06 %, као и свим пензионерима у Р. Србији (сем војних пензионера), и исплати припадајућа разлика пензије са законском затезном каматом, што овим решењем није извршено.
Поред тога, у изреци и образложењу решења наведено је да ће бити извршена исплата разлике између усклађеног и исплаћеног износа пензије у износу од 71.524,79 динара, за период од 01.01.2008. године до 31.01.2010. године.
Међутим, обрачун разлике пензије, који је саставни део решења, требало је извршити за период од 01.01.2008. године до 11.02.2010. године, јер ми за наведени период није извршена исплата разлике између усклађеног и исплаћеног износа пензије, односно није ми обрачуната разлика пензије за 11 дана у фебруару 2010. године, који нису обухваћени правоснажном парничном пресудом која је извршена принудном наплатом са рачуна РФ ПИО.
.......................
На основу свега изнетог јасно је да и ја остварујем право на ванредно усклађивање пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године које ми је поменутим Решењем РФ ПИО – Филијала Крагујевац делимично ускраћено и извршено усклађивање за 6,57 %, чиме ми је, након 8 година конзумирања тог стеченог права, право на друго редовно усклађивање пензије за 4,21 % незаконито укинуто. Поред тога остварујем право на исплату разлике између за 11,06 % ванредно усклађене пензије и исплаћеног износа пензије, са законском затезном каматом, јер је до неизвршења ванредног усклађивања пензије дошло неправилним и незаконитим радом и поступањем органа Фонда СОВО и РФ ПИО.
Стога предлажем другостепеном органу да уважи моју жалбу, поништи оспорено решење и сам реши ову управну ствар доношењем законитог решења о ванредном усклађивању моје пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године и исплати припадајуће разлике, са законском затезном каматом.

Strana 364 od 366