Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

СТАВИМО ТАЧКУ НА ПЉАЧКУ

Objavljeno ponedeljak, 15 januar 2018 16:32Autor Ilija Ovuka
Pogodaka: 3027
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије ради информисања свих пензионерa Србије оштећених применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија покренуло је кампању "СТАВИМО ТАЧКУ НА ПЉАЧКУ" са циљем масовног подношења захтева Фонду ПИО и притиска на институције државе да Закон пониште а неисплаћено врате. Међу нама су колеге које имају велико искуство у борби војних пензионера против дискриминације.
Верујемо да ћемо срушити неморални и неуставни Закон о привременом уређивању начина исплате пензија. Време је да се пензионери удруже у борби за своје достојанство и права. Због пљачке планирамо протесте у истом дану у свим градовима Србије са захтевом да се Закон поништи и отето врати.
Уколико се одлучите за тужбу Управном или парничном суду понудићемо вам адвокатске канцеларије које заступају бесплатно уз вашу обавезу да платите судске таксе. Позовите своје пријатеље да се укључе у кампању и поднесу захтев Фонду ПИО за враћање задржаног дела пензије.
Када буде требало позваћемо вас да симболично партиципирате у заједничким трошковима кампање јер нисмо Сорошеви! Од масовности зависи исход борбе! Можете питања достављати и на e-mail: uspvls.beograd@gmail.com. Ако су вам потребни образаци: Захтева за издавање уверења, Жалбе због ћутања управе, Предлога за мирно решење спора, преузмите и штампајте. 
У документу *Обрачун смањења пензија* можете утврдити колико Вам је до сада одузето од пензије. Потребно је само уписати у црвено поље тачан износ пензије пре умањења.

Предлог за мирно решење спора - исправљен

Objavljeno ponedeljak, 15 januar 2018 13:41Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1286
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Предлог за мирно решење спора - исправљен

После добијања Уверења/ потврда од Фонда ПИО о исплати пензије у периоду примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија на основу које можемо утврдити укупан износ неисплаћене пензије за три године, можемо Државном правобранилаштву Србије упутити Предлог за мирно решење спора.
Предлог можемо предати на писарници стим да се овери пријем на нашем примерку или доставити препоруком са повратницом, коју по добијању спајамо са нашим примерком Предлога.
Део текста у уводном делу Предлога који гласи: „члана 98. Закона, који овлашћује Фонд ПИО да доноси решење о правима из пензијског осигурања, донето је Решење Фонда ПИО број”, за војне пензионере који су у пензију отишли пре 1.1.2012. године, треба заменити са „члaна 278. Закона о Војсци Југославије ("Службени лист СРЈ", бр. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02; "Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 44/05; „Сл. гласник РС“, бр. 116/2007) и Уредбе о надлежности, делокругу рада, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Савезне владе СРЈ (“СЛ СРЈ 36/94”), који овалашћују Фонд СОВО да доноси решење о правима из пензијског осигурања ПВЛ, донето је решење Фонда СОВО број“).
Подношењем Предлога настаје застој рока застарелости у трајању од 60 дана. Достављање предлога не кошта много, а масовношћу обраћања обавезујемо још једну институцију да ради свој посао. Мирним решењем спора држава би избегла огромне трошкове које би имала на судовима, што је обавеза и надлежност Државног правобранилаштва.

Novim Zakonom o parničnom postupku, koji je na snazi od 1. februara 2012. godine - Svi koji tuže državu mogu, a prakticno moraju, odnosno obavezni su prvo da pokušaju sa njom da se nagode, i tako uštede novac i vreme i sebi i Srbiji izbegavajući dugotrajne sudske sporove.
Postupci medijacije pokreću se pred Republičkim javnim pravobranilaštvom.
Navedena mogućnost je propisana u članu 193. Zakona o parničnom postupku, na način da:
Lice koja namerava da podnese tužbu protiv Republike Srbije, može da pre podnošenja tužbe Republičkom javnom pravobranilaštvu dostavi predlog za mirno rešavanje spora, osim ako je posebnim propisom predviđen rok za podnošenje tužbe.
Predlog za mirno rešavanje spora mora da sadrži sve podatke koje inače mora da sadrži tužba, a koji su propisani u članu 192. ZPP.
Prema tom članu:
"Tužba mora da sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, vrednost predmeta spora, kao i druge podatke koje mora imati svaki podnesak (član 98).
Tužilac koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u tužbi imenuje punomoćnika za primanje pismena. Ukoliko ne označi punomoćnika za primanje pismena sud će tužbu da odbaci.
Ako nadležnost ili pravo na izjavljivanje revizije zavisi od vrednosti predmeta spora, a predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos, tužilac je dužan da u tužbi naznači vrednost predmeta spora.
Sud će da postupi po tužbi i ako tužilac nije naveo pravni osnov tužbenog zahteva, a ako je tužilac naveo pravni osnov, sud nije vezan za njega."
Podnošenjem predloga nastaje zastoj roka zastarelosti u trajanju od 60 dana.
Ako u roku od 60 dana Republički javni pravobranilac ne odgovori na predlog, smatra se da predlog nije prihvaćen.
Sporazum postignut između Republičkog javnog pravobranioca ima snagu izvršne isprave.
Ove odredbe shodno se primenjuju i u slučaju podnošenja tužbe protiv jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kada se predlog za mirno rešavanje spora može podneti nadležnom pravobranilaštvu, odnosno ovlašćenom zastupniku jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Amandman koji je navodno trebao da omogući “da mere privremenog smanjenja penzija prestanu da važe i ranije, pre decembra 2017. g.”

Objavljeno ponedeljak, 15 januar 2018 13:08Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 204
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Amandman koji je navodno trebao da omogući “da mere privremenog smanjenja penzija prestanu da važe i ranije, pre decembra 2017. g.”

Poštovani!
Iz ovog amandmana Odbora za rad, socijalna pitanja, ... Narodne skupštine R. Srbije (koji objavljujem u prilogu) može se videti da je Predlog Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija iz 2014. godine predviđao da se smanjenje (otimanje dela) penzija završi sa decembrom 2017. godine, ali je ovim amandmanom (koji je Narodna skupština usvojila) to brisano, navodno sa idejom da mere privremenog smanjenja penzija prestanu da važe i ranije, ukoliko se za to steknu uslovi.
Amandmanom koji je usvojen u Predlogu zakona je 2014. g obrisano “zaključno sa isplatom penzija za mesec decembar 2017. godine”, uslovi “da mere privremenog smanjenja penzija prestanu da važe” su se stekli krajem 2017. godine, Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija koji je nastavio je da se primenjuje i u 2018. g. i nije poznato do kada će se primenjivati.
Da li je upravo to bila ideja navedenog odbora pri podnošenju ovog amandmana?
Nisam pravnik, ali možda bi i ovo (amandman i njegovo obrazloženje) moglo da se iskoristi za pritisak na vlast i RF PIO.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2014.10.26  Usvajanje Zakona o smanjenju penzija.pdf)2014.10.26 Usvajanje Zakona o smanjenju penzija.pdf 192 kB
Download this file (Amandman.PDF)Amandman.PDF 64 kB

НАКНАДНИ ЗАХТЕВ – УРГЕНЦИЈА Дирекцији РФ ПИО за доношење решења по жалби на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6-2 0052/17 од 08.09.2017. године

Objavljeno ponedeljak, 15 januar 2018 11:31Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 433
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

НАКНАДНИ ЗАХТЕВ – УРГЕНЦИЈА Дирекцији РФ ПИО за доношење решења по жалби на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6-2 0052/17 од 08.09.2017. године

Дана 27.09.2017. г. поднео сам, преко РФ ПИО – Филијала Крагујевац, Жалбу РФ ПИО – Дирекција Фонда на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.6-2 0052/17 од 08.09.2017. године (донесенo у поступку извршења Решења РФ ПИО – Дирекција Фонда број 01-02/181.6.3 10675/17 од 24.07.17. године), које се односи на умањење моје пензије од новембра 2014. године, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија.

Напомињем да је овај управни поступак, који још увек није окончан, покренут мојим захтевом за доношење решења о умањењу пензије, применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, који сам поднео 21.11.2014. године, дакле пре више од 3 године, због чега ћу бити принуђен да поднесем тужбу за заштиту права на суђење у разумном року.

Горе наведено решење РФ ПИО - Филијала Крагујевац од 08.09.2017. г. достављено ми је 20.09.2017. године.
Жалбу на то решење сам послао препорученом пошиљком Поште Србије (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ289756690РС), иста је примљена и заведена у Филијали Крагујевац 29.09.2017. г. и повратницом ми потврђен пријем пошиљке (Повратница бр. РЕ289756690РС).

Пошто је истекао максимални рок за доношење решења по жалби, прописан чланом 174. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Р. Србије” бр. 18/2016), у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима (“Службени гласник Р. Србије” бр. 111/2009) захтевам овим накнадним захтевом – ургенцијом да РФ ПИО - Дирекција донесе решење по жалби у накнадном року од 7 дана.

Strana 5 od 345