Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Presuda Upravnog suda – Odeljenje u Nišu od 28.09.2017. g. i Rešenje RF PIO – Direkcija Fonda od 27.10.2017. g. - uvećanje penzije za 20 %

Objavljeno petak, 10 novembar 2017 12:56Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 525
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Presuda Upravnog suda – Odeljenje u Nišu od 28.09.2017. g. i Rešenje RF PIO – Direkcija Fonda od 27.10.2017. g. - uvećanje penzije za 20 %

Evo još jedne pozitivne presude Upravnog suda za 20 % od 27.10.17. g. kojom se poništava utuženo odbijajuće rešenje Direkcije Fonda iz jula 2016. godine i novog pozitivnog rešenja Direkcije Fonda donetog u izvršenju presude, kojim se poništava rešenje Filijale Niš iz maja 2016. g. i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje.
Zanimljivo je da je naš kolega Goran dobio presudu UpS 27.10.2017. godine, a da je novo rešenje Direkcije Fonda doneto istog tog datuma, ali je uručeno Goranu juče 09. novembra. To bi trebalo da govori da je tuženi (Direkcija Fonda) primio presudu UpS pre nego što je istu primio tužilac.
U rešenju Direkcije Fonda stoji da će Filijala Niš pozvati kolegu za “ispravku podneska”, tj. da precizira zahtev u određenom roku u smislu člana 58. ZUP-a, a potom doneti novo rešenje, u skladu sa zakonom.

Komentar:

Član 58 “starog” Zakona o opštem upravnom postupku glasi:
(1) Ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, organ koji je primio takav podnesak učiniće sve što treba da se nedostaci otklone i odrediće podnosiocu rok u kom je dužan da to učini. To se može saopštiti podnosiocu telefonom ili usmeno ako se podnosilac zatekne kod organa koji saopštava da podnesak sadrži nedostatke. O učinjenom saopštenju organ će staviti zabelešku na spisu.
(2) Ako podnosilac otkloni nedostatke u određenom roku, smatraće se da je podnesak bio od početka uredan. Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, pa se usled toga ne može postupati po podnesku, organ će zaključkom odbaciti takav podnesak. Na ovu posledicu podnosilac će se naročito upozoriti u pozivu za ispravku podneska. Protiv tog zaključka dozvoljena je posebna žalba.
(3) Kad je podnesak poslat telegrafski, odnosno telefaksom ili je primljeno telefonsko saopštenje, pa se posumnja da je podnesak podnelo lice čije je ime označeno na telegrafskom podnesku, odnosno telefaksom, odnosno da potiče od lica koje je pri telefonskom saopštenju dalo svoje ime, organ će pokrenuti postupak za utvrđivanje tih činjenica, pa ako se one ne utvrde, odnosno ako se nedostaci ne otklone, postupiće na način propisan u stavu 2. ovog člana. Protiv zaključka organa kojim se podnesak odbacuje može se izjaviti posebna žalba.

Prema “novom” Zakonu o opštem upravnom postupku:
Član 213
(1) Postupci koji do početka primene ovog zakona nisu okončani, okončaće se prema odredbama zakona koji se primenjivao do početka primene ovog zakona.
(2) Ako posle početka primene ovog zakona rešenje prvostepenog organa bude poništeno ili ukinuto, dalji postupak sprovodi se prema odredbama ovog zakona.
Dakle, u ovom slučaju dalji postupak se sprovodi prema odredbama “novog” Zakona o opštem upravnom postupku, ali to Direkciji Fonda izgleda nije poznato. U tom “novom” Zakonu o opštem upravnom postupku član 58 glasi:
(1) Podnesci su zahtevi, predlozi, obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja stranke organu.
(2) Podnesak mora da bude razumljiv i da sadrži sve što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupa, a naročito: lično ili poslovno ime, prebivalište, odnosno boravište, sedište i naziv organa kome se podnosi, upravnu stvar koja je predmet postupka, svrhu podneska, adresu na koju organ stranci treba da dostavlja akte i potpis podnosioca podneska.
(3) Podnesak može imati i drukčiju sadržinu, ako je to propisom određeno.

Direkcija Fonda je u svom rešenju trebala da navede da će Filijala Niš pozvati kolegu za “ispravku podneska”, tj. da precizira zahtev, u određenom roku, u smislu člana 59. ZUP-a koji glasi:
Neuredan podnesak
Član 59
(1) Podnesak je neuredan ako ima nedostatke koji organ sprečavaju da postupa po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. U tom slučaju organ u roku od osam dana od prijema podneska obaveštava podnosioca na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.
(2) Ako podnesak ne bude uređen u roku, organ rešenjem odbacuje podnesak.
(3) Ako podnesak bude uređen u roku, smatra se da je od početka bio uredan, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

Resenja RF PIO – Direkcija Fonda – Dobrivoje Stanojevic

Objavljeno četvrtak, 09 novembar 2017 11:03Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 228
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Resenja RF PIO – Direkcija Fonda – Dobrivoje Stanojevic

Zahvaljujući kolegi Dobrivoju objavljujem njegova Rešenja Direkcije RF PIO, sa njegovim komentarom:

“Postovani KVP, i cenjeni advokati,
Stavljam vam na uvid TRI Resenja Direkcije Fonda u narednom prilogu, pa iz njih izvucite potrebne pouke.
Napominjem, da sam do ovih Resenja dosao teskom mukom, jer posle mojih ulozenih Zalbi na doneta Resenja od strane Filijale RF za PIO Valjevo, nastalo je najgrublje ,,CUTANJE UPRAVE,, od strane Direkcije fonda!
Iz tih razloga, bio sam prinudjen da Direkciji fonda dostavim 15 (PETNAEST) pismenih Urgencija da ista postupi po Zalbama.

Direkcija je i na njih cutala! Znam, da sam imao pravo da odmah podnesem Tuzbu Upravnom sudu, ali, namerno sam im terao inat sa tim Urgencijama.
Tek, kad sam Upravnoj inspekciji dostavio Prijave protiv Direkcije fonda, i zatrazio Inspekcijski nadzor, ova gospoda su se smilovala da donesu Resenja.
Napominjem, da sam Resenje od Filijale Valjevo, a po Zahtevu da mi ga donesu o visini moje penzije nakon primene Zakona o umanjenju penzije, cekao PUNIH 26 (DVADESET SEST MESECI), i to posle zestokih Prituzbi koje sam slao Direkciji fonda, Ministarstvu za rad, Upravnoj inspekciji, i Zastitniku gradjana, a nakon svega toga, podneo sam i Krivicnu prijavu protiv direktora Filijale Valjevo. Tek onda sam, i to PRVI u Srbiji, dobio to Resenje ... koje je, skroz-naskroz bilo NAKARADNO.

Od ova tri doneta Resenja, dva sam cekao PREKO SEST MESECI, a jedno vise od MESEC dana, u odnosu na zakonski rok od 60 dana!

Predlazem vam, da svako ovo Resenje pazljivo proucite, i sagledate kako Direkcija Fonda obrazlaze nase pravo na 4,21 %, za koje smo poceli i da vodimo parnicu, a ovo u vezi umanjenja penzije ... je pravi pravni ,,biser,,.
Koliko su pravnici u Direkciji nepismeni, vidi se iz jednog od ovih Resenja, gde kazu da sam ja penzionisan po Resenju nekakvog fantomskog Zavoda za PIO vojnih osiguranika, a ne Fonda za SOVO!
Takodje, u izreci Obrazlozenja jednog od ovih Resenja, opet su mi PROMENILI POL ... bez mog odobrenja, tako, da cu ja, izgleda, morati da skoknem do nadleznog HECIMA da mi utvrdi kako me je majka rodila!
Sve ovo govori, da Direkcija Fonda i dalje ignorise Zakon o opstem upravnom postupku, jer se samo bavi PREPISIVANJEM vec donetih nakaznih SABLONA!
IDEMO DALJE! BORBA SE NASTAVLJA!"

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Resenja Direkcije Fonda - Dobrivoje Stanojevic.pdf)Resenja Direkcije Fonda - Dobrivoje Stanojevic.pdf 1701 kB

TRAZIMO PRESTANAK VAZENJA Zakona o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija – Dušan Majstorović

Objavljeno četvrtak, 09 novembar 2017 10:33Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 986
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

TRAZIMO PRESTANAK VAZENJA Zakona o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija – Dušan Majstorović

U pokusaju suprotstavljanja manipulacijama aktuelnog Predsednika i njegovih satelita, koji uporno ponavljaju (i lazu) da se trazi vracanje penzija na nivo iz 2014.godine, a da to znaci da se trazi da se smanje penzije manje od 25.000 dinara, sto je bezobrazna i bezobzirna laz, potrebno je UVEK u svim nastupima isticati da se TRAZI PRESTANAK VAZENJA Zakona o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija.
U bilo kom smislu ne pominjati iznos penzija iz 2014. godine. Sam PRESTANAK VAZENJA ZAKONA bi znacio da ce iznos penzija ubuduce biti obracunat samo na osnovu Zakona o PIO. To bi znacilo da ce onima kojima penzija nije umanjivana, iznos na ceku ostati ISTI i ubuduce, kao sto je sada, odnosno kao sto ce biti sa najavljenim povecanjem od januara 2018. g. Onima kojima je penzija umanjivana, iznos na ceku bi ubuduce bio BEZ ikakvog umanjenja.
On (Predsednik RS) veoma vesto koristi tu igru sa terminima i unosi zabunu i razdor medju penzionerima. Nominalni iznos penzija iz 2014. godine je podatak koji u ovom trenutku nema skoro nikakvu vaznost. On (Predsednik RS), taj iznos, zahvaljujuci takvim pitanjima, predstavlja kao izuzetno vazan podatak. Kao da ce se nesto promeniti u trenutku kada neko dostigne nominalnu vrednost svoje penzije iz 2014. g. Ili jos gore sto on, uz pomoc nekih "novinara" i "medija" potura narodu da kada umanjene penzije dostignu nivo iz 2014. godine, time se postize neko imaginarno VRACANJE penzija onima kojima su umanjene. To je veoma opasna laz, koju mnogi, kako to on kaze, zaista i ne razumeju.
Kao ilustraciju, razmere svih tih lazi i zabluda navescu samo jedan podatak, koji nazalost niko ne pominje, pa ni mi penzioneri. Ukupna novcana masa koja se otima od penzionera, bice od Nove godine UVECANA za 5 %!!! Uvek se, za onoliko koliko iznosi povecanje penzija, za toliko i ta masa (pljacka) povecava. Znaci, nekome kome je umanjenje penzije do sada iznosilo recimo 6.000 dinara, od Nove godine ce to umanjenje iznositi 6.300 dinara. Dakle, pljacka "bogatih" penzionera (cije su penzije vece od 26.643,75 dinara - ovo je novi cenzus od Nove godine u skladu sa tim Zakonom) se nastavlja. Nominalno u jos vecem obimu nego ranije. Sa svakim novim povecanjem penzija, razmere otimacine ce biti jos vece. Nema mesta upotrebi termina VRACANJE penzija.
Penzije se NE VRACAJU ovim povecanjima, vec se iznos koji se otima jos vise UVECAVA. Na kraju, za sve one koji ne razumeju ovu problematiku, ili ne veruju u ovu pricu, savet. Uporedite sta vam pise na penzijskom ceku sada i sta ce pisati u februaru kada dobijete januarski cek. Vazi za one kojima se deo penzije pljacka na osnovu Zakona.

Traze se mogucnosti dalje borbe protiv ovog Zakona o pljacki penzionera. Uglavnom se predlaze pokretanje tuzbi pred redovnim sudovima. Ne zelim to da osporavam. Podrzavam. Nazalost, mislim da je ta mogucnost slabasna, jer su sudovi duzni da prilikom donosenja presuda postuju zakone pa makar oni bili i nakaradni, kao sto je to ovaj Zakon. Predlazem da pokusamo da otvorimo jos jedan front na kome do sada nismo vodili borbu. To je institucija Poverenika za zastitu ravnopravnosti. Mi cesto u grupi iznosimo stavove da se tu radi o diskriminaciji, ali ne pokusavamo da to i dokazemo. Na ovoj adresi ima dosta toga sto bi mogli da iskoristimo. Naravno da rezultat nece dati pojedinacni slucajevi, ali jedna organizovana akcija sa sto vise podnetih prituzbi bi mozda pokrenula neke stvari sa mrtve tacke.

U prilogu postavljam obrazac prituzbe skinut sa sajta Poverenika http://ravnopravnost.gov.rs/diskriminacija/ .

Nadam se da u grupi ima raspolozenih ljudi da taj obrazac kvalitetno popune i objave kao pomoc svima koji bi podneli takvu prituzbu. Pozdrav!

Dopuna:

Притужбу због дискриминације може поднети:
- свако физичко или правно лице или група лица која сматра да је претрпела дискриминацију,
- организације које се баве заштитом људских права и свако друго лице, у име и уз сагласност лица које сматра да је претрпело дискриминацију,
- у случају дискриминације групе лица , организација која се бави заштитом људских права може поднети притужбу у своје име, без сагласности лица за које се сматра да је претрпело дискриминацију.
Притужба се подноси у писаној форми. Може се поднети и путем телефакса, електронском поштом са скенираним поднеском и потписом подносиоца, у електронској форми уз електронски потпис подносиоца, као и усмено на записник, без плаћања таксе или друге накнаде.
Притужба треба да садржи податке о томе:
- ко је дискриминисан,
- од стране кога је дискриминисан/а,
- опис дискриминаторног акта
- доказе о претрпљеном акту дискриминације (исправе, сведоци и др.)
Притужба мора бити потписана.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (obrazac_prituzbe-1 - diskriminacija.doc)obrazac_prituzbe-1 - diskriminacija.doc 191 kB
Download this file (Prituzba Cirilica Final PrePress.pdf)Prituzba Cirilica Final PrePress.pdf 1098 kB

DA LI JE MOGUĆE UZETI „VIŠAK NEMANJA“?

Objavljeno četvrtak, 09 novembar 2017 08:29Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1386
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

DA LI JE MOGUĆE UZETI „VIŠAK NEMANJA“?

Pozdrav za cenjenog i vrednog brata Zlaju u radničkom gradu Kragujevcu.
Kolega Arsenije je za mene bio i ostao pravi intelektualac i beogradski učeni gospodin.
Na njegov tekst sam se obratio jer sam primetio da je kolega u pritisku ličnih emocija i neizvesnosti kraja SUDBINE KOJA GA JE SNAŠLA, skliznuo u logičke kontradikcije.
Naime ustvrdio je: da se može uzeti gde NEMA odnosno da se može uzeti taj višak nemanja i da je to pravedno.
Kolega se nije osvrnuo na načelo opšte pravednosti, da se nikome bez njegovog izričitog pristanka ne može ništa uzeti. Zauzeo je stav da bi bilo dovoljno pravedno da je uzeto svima, bez obzira na posledice, da bi zadovoljenjem ove ustvari nepravde sve bilo pravedno.
Logička akcija pretvaranja tačnog (koje je tačno) u netačno ili pretvaranjem netačnog (koje je netačno) u tačno je takođe logička kontradikcija (contingint contradictio).
Znamo da u Logici Booleova algebra definiše logičke odnose među odnosima skupova elemenata.
U logičkoj algebri sve se pokreće IZJAVOM. Izjava ne mora biti istinita.
Ako bi skup penzionera Srbije podelili partitivnim postupkom na dva disjunktna skupa: sirotinja (S) i bogati (B). Ova dva skupa, (S) i (B) nemaju preseka, odnosno presek je prazan skup (0). Ovo zato što je logička kontadikcija reći „siroti bogataš“ jer smisao ove kovanice nije jednoznačno prepoznatljiv.
Ova dva skupa imaju drastično različite kardinalne brojeve:
Card(S) = 400.000; card (B) = 40.000: Per capita pridruživanje u skupu (S) je 13000 a u skupu (B) je 65000 odnosno 5 puta veće a kardinalni brojevi su različiti za 10 puta.
Kolega Arsenije je izašao sa prvom IZJAVOM: Iz skupa (B) je uzeto bogatstvo i dato u skup (S), ovo uzimanje je nepravedno.
Druga IZJAVA kolege je: pravedno bi bilo proporcionalno uzeti iz svakog skupa, (S) i (B).
Da li ove dve izjave mogu podneti sud Booleove algebre?
Prva IZJAVA nije istinita jer se uzeto bogatstvo iz skupa (B) nije prelilo u skup (S) nego je ostalo u Fondu PIO. Takođe je logički kontradiktorno da se iz skupa (S) uzima i da se vrati u taj isti skup (S).
Logički je ispravno da se može uzeti samo tamo gde ima da se uzme, to je skup (B), da bi uzimanjem iz skupa (S) taj skup praktično bio sveden na prazan skup sa posledicom „KAZANA“ koga sam opisao kao spasenje. Da li je prva IZJAVA istinita u delu pravednosti? Etički sud civilizacije bi rekao da je ispravna logička negacija nepravednosti odnosno da je po sredi pravednost. Logički zaključak je da prva IZJAVA kolege Arsenija nije istinita, jer jednostavno nije moguća.
Druga IZJAVA o pravednosti proporcionalnog alimentiranja iz oba skupa takođe materijalno nije istinita. Zbog velikog kardinalnog broja skupa (S), pridružene vrednosti per capita su iznimno male, prosto sirotinjske, te njihovo smanjenje recimo za 10 % nije izdašno za ostvarenje cilja uzimanja. Uzimanje u tom procentu iz skupa (B), koji ima veliki iznos per capita ali mali kardinalni broj takođe kumulativno ne doprinosi dovoljno za postizanje cilja. Moralo bi se ići na procenat 15-20 %, što bi apsolutno onemogućilo goli opstanak članova skupa (S) dok bi iz skupa (B) bilo uzeto isto ili minimalno niže nego što je predvideo algoritam vlade.
Znači da ova IZJAVA kolege Arsenija takođe nije istinita po pitanju pravednosti jer bi pola miliona duša vezala za „kazan“ a bogataši bi tek neznatno manje alimentirali.
Kolega je propustio priliku da izađe sa jednom istinitom IZJAVOM da je svako uzimanje imovine neprihvatljivo i nepravedno. Ovako se došlo do logički pogrešnog zaključka: Da je primenjen proporcionalni-linearni metod, sve bi bilo „pravedno“ za skup (B) , okrenuli bi leđa skupu (S), bez interesa za njihovo stanje. Pošto ovaj metod nije logički opravdano primenjen kolega je to nazvao DISKRIMINACIJOM, povrednom ustavnih prava.
Zato, smatram da je vlast logički i etički pravilno postupila kada nije dozvolila da skup od 400.000 starih i bolesnih građana Srbije veže za kazan i kontejnersko snabdevanje.
Meni je takođe upućeno lično pitanje: „Zašto podržavam Vučića“?
Pitanje je krajnje deplasirano, moj stav prema svakoj vlasti je ostao nepromenjen i tako će biti dok živim: „Svakoj vlasti sam opozicija, ne postoji dobra vlast, u svakoj prilici koja mi se ukaže svaku vlast ću pomalo zajebavati. Ne glasam niti za jednu vlast jer mi je to logički problematično da sam prizivam nekoga ko će mi bukvalno kreirati život po svom planu a onda da se bunim krajnje benignim alatima protiv te vlasti koju sam delom i sam namestio“. Pošto u savremenom svetu ne postoji društvo bez hijerarhije vlasti, prinude, manipulacije, prevare i osionosti vlasti, istu smatram elementarnom nepogodom i nastojim da zaobiđem domašaj iste. Nekada ne uspem, nema emocija, analiziram gde sam pogrešio „da se dva puta ne spotičem o isti kamen“.

Rajko Krajišnik

Strana 5 od 312