Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Prvostepena presuda o vraćanju umanjenog dela penzija zračak nade

Objavljeno utorak, 25 decembar 2018 20:32Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 674
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Prvostepena presuda o vraćanju umanjenog dela penzija zračak nade

Prvostepena presuda Osnovnog suda u Bačkoj Palanci, kojom je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dužan da jednom penzioneru iz tog mesta isplati razliku po osnovu umanjenja penzije od novembra 2014. godine, je zračak nade da će penzioneri dočekati pravdu.

Kompletna presuda postavljena je u prilogu članka koji sam objavio 22.12.2018. godine. Presudu je postavio kolega Ilija na čemu mu posebno zahvaljujem!

Presudom se obavezuje RF PIO da isplati razliku između pripadajućeg i isplaćenog iznosa penzije. To pokazuje da još uvek postoje časne sudije koje su na strani zakona.
Osnovni sud u Bačkoj Palanci je tom presudom utvrdio da su prekršeni Ustav i zakoni Srbije kao i da su penzioneri lišeni ne samo dela svoje penzije kao stečenog prava već i prava na žalbu.

„Videćemo da li će ta presuda postati pravosnažna jer vlast vrši nenormalan pritisak na sudije, ali ovo je zračak nade za svih 850.000 penzionera od kojih je režim Aleksandra Vučića za četiri godine opljačkao 850 miliona evra, da dočekaju pravdu i pravosnažne presude po kojima režim mora da im vrati ono što je opljačkao“, rekao je Boško Obradović.

Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Objavljeno utorak, 25 decembar 2018 20:07Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 145
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Poštovani!

U prilogu objavljujem Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je pripremila dipl. prav. Irena Drča. Tekst je prvobitno objavljen u časopisu “Advokatska Kancelarija”, broj 51, novembar 2018. god.
Pored navedenog u tekstu, ukazujem na još dva pitanja koja u tekstu nisu detaljnije obrađena.

Novim korisnicima penzije isključivo na tekući račun

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je da će, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. januara 2019. godine novim korisnicima isplaćivati penzije i nakande isključivo na tekući račun.
To se ne odnosi na postojeće penzionere, koji su se opredelili da primaju penziju na kućnu adresu, ili preko šaltera pošte.
Novi penzioneri treba da filijali Fonda koja sprovodi postupak ostvarivanja prava dostave potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun, ili punomoćje kojim se ovlašćuje lice za prijem penzije, kako bi penzija mogla da im bude uplaćena.
U slučaju da podnosilac zahteva ne dostavi potvrdu banke o tekućem računu, Fond neće isplaćivati penziju, navodi se u saopštenju.

Penzioneri slabo zainteresovani za kartice u koje je RF PIO uložio 93 miliona dinara

U projekat izrade identifikacionih kartica za penzionere PIO fonda uloženo je 93,5 miliona dinara, ali ih je preuzelo manje od 300.000 penzionera u celoj Srbiji, pišu Večernje novosti i prenose poruke sindikata penzionera da su to "egzibicije" i rasipanje novca.
Interesovanje za ovaj dokument je slabo, a Fond je u taj projekat uložio 93,5 miloiona dinara jer sa troškovima izrade i dostave filijalama svaka kartica košta 55 dinara, piše list.
Večernje novosti navode da to penzionere nije koštalo "ni dinara".
Kartice su zamišljene kao dokument kojim bi penzioneri, u interesu zaštite ličnih podataka, dokazivali svoj status i identitet, što su ranije činili čekovima od penzija ili potvrdama Fon.
Izrada kartica počela je u aprilu i do sada su urađene za 1,7 miliona penzionera koji ih mogu podići u svojim matičnim filijalama.
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Mihajlo Radović ne podržava projekat izrade penzionerskih kartica. "U penzionoj kasi ima para za egzibicije poput kartica i renoviranja prvog sprata zgrade PIO fonda u iznosu od 1,7 miliona evra, ali kad govorimo o isplatama penzionerima - onda novca nema", kaže Radović za Novosti.
Istovremeno, u Novom udruženju penzionera tvrde da je već na desetine hiljada penzionerskih kartica proglašeno nevažećim.
"Zbog čega - da li su to bili penzioneri koji su umrli, ali su služili za pljačku budžeta i penzionera, bili 'sigurni glasovi' na izborima ili je loš kvalitet kartica. Ko će nadoknaditi ovu štetu?", pitaju u Novom udruženju penzionera.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.pdf)Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.pdf 175 kB

Umesto čestitke za 22. decembar - Sud presudio u korist penzionera kome je bila umanjena penzija primenom Zakona o PUNIP

Objavljeno subota, 22 decembar 2018 20:53Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 949
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Umesto čestitke za 22. decembar - Sud presudio u korist penzionera kome je bila umanjena penzija primenom Zakona o PUNIP

Osnovni sud u Bаčkoj Pаlаnci presudio je u korist penzionerа J.M. i nаložio Republičkom fondu zа penzijsko i invаlidsko osigurаnje dа mu nаdoknаdi sve ono što mu je do sаdа uzeto primenom Zаkonа o privremenom uredjivanju načina isplate penzija.
Ovo je saopštio danas pokret Dveri.

Komentar:

Naravno, reč je o prvostepenoj presudi, koja nije pravosnažna i na koju RF PIO ima pravo žalbe, ali je ona ipak važna.

Dopuna:

Danas 25.12.18. g. došli smo do presude Osnovnog suda iz Bačke Palanke. RF PIO je već uložio žalbu Apelacionom sudu na ovu presudu.
Dužno poštovanje za sudiju koja je dala argumentovano zakonito obrazloženje iste presude. Videćemo kako će više sudske instance suditi, po Zakonu i Ustavu ili po diktatu izvršne vlasti!

Presuda je u prilogu.

Sindikat i penzioneri

Objavljeno subota, 22 decembar 2018 19:39Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 122
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Sindikat i penzioneri

Piše: Zoran Ivošević, 21. decembra 2018. g. - https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/sindikat-i-penzioneri/

U ovoj prilici biće reči o: prostoru sindikalnog udruživanja, ulozi sindikata u reformi penzijskog sistema i najurgentnijim problemima položaja penzionera.

1. Prostor sindikalnog udruživanja je uži od mogućeg. Ustav Srbije, u članu 55. stav 1, slobodu sindikalnog udruživanja jemči svim građanima. Zakon o radu, međutim, tu slobodu znatno sužava jer u članu 6. predviđa da je sindikat – „organizacija zaposlenih“ a zaposleni su, po članu 5. stav 1, samo fizička lica u radnom odnosu kod poslodavca. Lica koja rade van radnog odnosa ne mogu se, stoga, udruživati u sindikalne organizacije. Kako u tom režimu radi veliki broj radnika, neophodno je da se zakonski proctor sindikalnog udruživanja proširi licima koja rade po ugovoru o obavljanju privremenih ili povremenih poslova, ugovoru o delu i ugovoru o osposobljavanju i usavršavanju. To se može postići izmenom člana 5. stav 1. Zakona o radu koji bi glasio: „Zaposleni, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje radi u radnom odnosu ili van radnog odnosa.“
Ovakva odredba dovela bi do niza značajnih promena u nezavidnom položaju lica koja rade van radnog odnosa: prva bi imala za posledicu – automatski pristup sindikatu, kao organizaciji zaposlenih; druga bi imala za posledicu – automatski pristup socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju, preko reprezentativnih sindikata; treća bi imala za posledicu – automatski pristup posebnom režimu sudske zaštite u radnom sporu, koji je efikasniji od opšteg režima u običnoj parnici; četvrta bi imala za posledicu – automatski pristup štrajku kao legalnom buntovnom načinu ostvarivanja prava.
Koristeći ustavnu slobodu sindikalnog udruživanja, korisnici penzija su već osnovali sindikalna udruženja penzionera (civilna i vojna), ali zakonskih propisa o njima još uvek nema. Zato je krajnje vreme da se stvarnost uzakoni, a do toga može doći ako Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju bude dopunjen sledećom odredbom: „Korisnici penzija se mogu udruživati u sindikat bez odobrenja uz upis u javni registar, radi ostvarivanja, zastupanja, predstavljanja i unapređivanja njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava i interesa.

2. Uloga sindikata u reformi penzijskog sistema iziskuje da sindikalna udruženja penzionera steknu svojstvo reprezentativnosti, kako bi obezbedili učešće u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju, kao i članstvo u Socijalno-ekonomskom savetu Republike. To će postati moguće kada Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju bude dopunjen sledećom odredbom:
„Sindikat penzionera smatra se reprezentativnim: 1) ako je osnovan i deluje na načelima sindikalnog organizovanja i delovanja, 2) ako je nezavisan od državnih organa i javnih službi, 3) ako se finansira pretežno od članarine i sopstvenih izvora, 4) ako je upisan u javni registar u skladu sa zakonom i drugim propisima, 5) ako je u njemu učlanjeno najmanje 15% od ukupnog broja korisnika penzija na teritoriji Republike.
Reprezentativnost iz stava 1. ovog člana utvrđuje se shodnom primenom propisa o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata zaposlenih“.

3. Urgentni problemi položaja penzionera su višestruki, ali su najznačajniji – vraćanje uskraćenih iznosa penzija i svođenje socijalnog osiguranja na socijalnu zaštitu.
Nakon ukidanja zakona kojim su penzije iznad 25.000,00 dinara umanjivane od oktobra 2014. do oktobra 2018. godine, korisnici penzija očekuju da im država vrati uskraćene iznose penzijskih primanja. Po proceni Ministarstva finansija, budžetska ušteda ostvarena za tri godine važenja pomenutog zakona iznosila je 75 milijardi dinara, što bi za svih četiri godine moglo da bude celih sto milijardi. Država neće da vrati uzurpiranu imovinu penzionera, jer je članom 4. pomenutog zakona predvidela da se isplate umanjenih penzija smatraju konačnim. Sindikalna udruženja penzionera i njihovi članovi rešeni su da zaštitu Ustavom zajemčene imovine stečene na osnovu zakona ostvare pred Evropskim sudom za ljudska prava, ako je ne ostvare pred nacionalnim sudovima. Pošto se penzija, kao lično pravo, gasi smrću korisnika, njihovi naslednici će zahtevati naknadu štete u visini uskraćenih penzija. U oba slučaja zahtevi će biti istaknuti prema PIO Fondu kao glavnom dužniku i Republici koja ima položaj jemca-platca. I korisinicima penzija, i naslednicima umrlih penzionera, pripada još i kamata.
Sistem penzijskog osiguranja zasnovan je na principu međugeneracijske solidarnosti (čija se starost meri vekovima), u kojoj radno aktivna generacija iz zarada uplaćuje doprinose u penzijski fond kako bi po prestanku radnog veka iz tog fonda do kraja života ostvarivala penziju srazmernu visini uplaćenog doprinosa. Sredstva tog fonda održavaju se i uvećavaju još i pouzdanim investicionim ulaganjima. Ovakav model penzijskog osiguranja dominira i u Evropi i u svetu. Međutim, ovde je počeo da se kruni, što je naročito došlo do izražaja stupanjem na snagu zakona o umanjenju penzija 28.10.2014. godine. U tom devastiranju principa međugeneracijske solidarnosti, penzije sve više zavise od budžeta a sve manje od sredstava penzijskog fonda. Zato je i došlo do toga da se aprilsko i oktobarsko usklađivanje penzija sa troškovima života zameni godišnjim usklađivanjem u skladu sa „finansijskim mogućnostima budžeta“, kao da su penzijsko osiguranje i socijalna zaštita lica u stanju socijalne potrebe – jedno te isto. Prava po osnovu penzijskog osiguranja produkt su minulog rada i uplaćenog doprinosa, pa tu vlada princip – Koliko para (doprinosa) toliko muzike (penzija). Prava lica u stanju socijalne potrebe produkt su solidarnosti i humanizma, a zasnivaju se na socijalnoj pravdi, poštovanju ljudskog dostojanstva i budžetskim mogućnostima. Ako se proces budžetske zavisnosti penzijskih primanja nastavi, korisnici penzija neće moći da ostvare prava stečena uplatom doprinosa u PIO Fond, dok će osiguranici izgubiti pouzdanje da će uplaćeni doprinosi biti sigurna zaloga egzistencije po navršenom radnom veku.
Ovaj rizik uvećava činjenica da je država već preuzela upravljanje PIO Fondom, jer od 2014. godine većinu u Upravnom odboru tog fonda čine članovi koje predlaže resorno ministarstvo a ne članovi iz reda osiguranika i korisnika penzija. Ta većina presudno će uticati i pri pretećem otuđenju ostatka znatno smanjene imovine PIO Fonda (zdravstveni i rekreacioni centri, banjski kapaciteti i dr.) koja je već na lobističkom privatizacionom nišanu. Ako se to desi, a sva je prilika da hoće, onda će država lišiti korisnike penzija imovine stečene njihovim minulim radom.

Autor je bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji

Strana 6 od 503