Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

ПИСМО МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ПОВОДОМ СТАЊА У ВОЈНОМ ЗДРАВСТВУ

Objavljeno subota, 20 jun 2015 10:41Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 958
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Поштовани!
У прилогу објављујем ПИСМО ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ПОВОДОМ ХАОТИЧНОГ СТАЊА У ВОЈНОМ ЗДРАВСТВУ.

Изнети и бројни други проблеми и слабости у војном здравству и те како погађају, поред припадника ВС и МО, војне пензионере и КВП.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Pismo VSS str. 1.jpg)Pismo VSS str. 1.jpg 185 kB
Download this file (Pismo VSS str. 2.jpg)Pismo VSS str. 2.jpg 287 kB
Download this file (Pismo VSS str. 3.jpg)Pismo VSS str. 3.jpg 261 kB
Download this file (Pismo VSS str. 4.jpg)Pismo VSS str. 4.jpg 172 kB
Download this file (Pismo VSS.pdf)Pismo VSS.pdf 910 kB

САОПШТЕЊЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА ЧЛАНСТВО И ЈАВНОСТ

Objavljeno subota, 20 jun 2015 10:11Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1096
El. pošta
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

САОПШТЕЊЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА ЧЛАНСТВО И ЈАВНОСТ - 19. 06. 2015.

СПОР МИНИСТРА ОДБРАНЕ И ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
БЕЗ РЕШЕЊА И ПОСЛЕ ДАНАШЊЕГ САСТАНКА

Данас са почетком у 11 часова, на захтев гранског синдиката Независност Војска Србије у Министарству одбране одржан је састанак представника синдиката који делују у систему одбране и представника Министарства одбране. Састанком је руководио министар одбране Братислав Гашић.

Војни синдикат Србије овом приликом изражава чуђење зашто се министар одбране одмах одазвао захтеву гранског синдиката који делује на нивоу једне јединице, а отворено игнорише захтеве јединог репрезентативног и најбројнијег синдиката да се састану и отпочну преговоре за закључење колективног уговора.

Војни синдикат Србије одазвао се позиву Министарства одбране, а испред Војног синдиката Србије, састанку су присуствовали заменик председника др Синиша Русовић и члан управног одбора, помоћник председника за питања подофицира Горан Радић.

И поред наде да ће се на овом састанку превазићи проблеми који постоје на релацији репрезентативни синдикат – министар одбране са разочарењем констатујемо да се са ометањем и спречавањем синдикалног деловања Војног синдиката Србије и даље наставља.

Министар одбране је на овом састанку изјавио и нагласио да се никада неће састати са представницима Војног синдиката Србије, јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије и Министарсту одбране и ако је опште познато да је на то обавезан у смислу одредби Закона о раду.

Веома нас брине намера да се и даље не поштује закон од стране оних који су дужни да га штите и спроводе. Овакав став министра одбране говорни да нисмо ни близу отпочињању преговора за закључење колективног уговора за запослене у систему одбране. Представници Војног синдиката Србије ни овај пут нису добили одговор када ће им бити створени услови за несметан рад и када ће се са послодавцем потписати споразум о стварању просторно-техничких услова за рад синдиката.

Од стране представника Министарста одбране, овом приликом смо упозорени, да представници Војног синдиката Србије у будуће не могу иступати у јавности без сагласности Министарства одбране, што је такође грубо кршење закона и права синдиката као правног лица потпуно независног од послодавца.

Поводом веома лоше ситуације у односима јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије и Министарству одбране и представника послодавца – министра одбране, у наредним данима одржаће се састанак највиших органа Војног синдиката Србије, након чега ћемо чланство и јавност упознати са одлукама о предузимању даљих корака на отклањању катастрофалног положаја у коме се тренутно налазе запослени у Војсци Србије и Министарству одбране.

Овај пут истичемо да нам је веома жао што смо доведени у ситуацију да своја права штитимо у институцијама ван система одбране и у јавности, зато овом приликом указујемо на потребу, да над личним ставовима превлада разум и пре свега сила закона, па позивамо министра одбране да са Војним синдикатом Србије отпочне дијалог како би превазишли спор у коме смо се нашли.

Примањем делегације Војног синдиката Србије, као јединог репрезентативног и најбројнијег у систему одбране и стварањем услова за несметан рад и деловање нашег синдиакта, министар одбране би показао да поштује законе Републике Србије и права запослених у систему одбране, а тако би неспорно отклонио и штетну последицу насталу нестварањем просторно-техничких услова и неприхватањем иницијативе за приступање преговорима за закључење колективног уговора. Овим поступањем створили би се услови да се оспори кривична пријава која је и на нашу жалост против министра одбране поднета Првом основном јавном тужиоцу у Београду дана 01.06.2015.године.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Saopstenje VSS 19.06..pdf)Saopstenje VSS 19.06..pdf 508 kB
Download this file (Saopstenje VSS str. 1.jpg)Saopstenje VSS str. 1.jpg 339 kB
Download this file (Saopstenje VSS str. 2.jpg)Saopstenje VSS str. 2.jpg 166 kB

Nedostaci ZUP-a

Objavljeno petak, 19 jun 2015 15:11Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1132
El. pošta
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Nedostaci ZUP-a
Autor: Katarina Golubović, advokatica Jukoma
Izvor: http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/nedostaci_zupa_.1118.html?news_id=303369

Donošenje novog Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) jedan je od elemenata pregovaračkog poglavlja 23 za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Imajući to u vidu, Narodna skupština moraće "po hitnom postupku" da usvoji najnoviju radnu verziju ovog zakona. Nov ZUP Srbije donosi se u vreme kada se na nivou Evropske unije radi na posebnom "evropskom" zakonu o upravnom postupku koji će važiti za sve države članice. Standardi upravnog postupanja koja se budu definisala na nivou EU umnogome će uticati i na pravila koja će sadržati zakoni o upravnom postupku država članica, uključujući i novi ZUP Srbije.

Najnoviji Nacrt ZUP-a Srbije (kao i sadašnji ZUP) sadrži posebno poglavlje o "administrativnom izvršenju" upravnih odluka, sa tom razlikom što se umesto termina "administrativno izvršenje" koristi termin "upravno izvršenje" (čl. 279-296). U tom kontekstu, međutim, zanimljivo je da je u ZUP-u EU ta materija u potpunosti izostavljena, s tim što se ova oblast ostavlja državama članicama da je urede prema načelima evropskog upravnog prostora, između ostalog, sa pozivom na načelo pravne sigurnosti, efikasnosti, transparentnosti, proporcionalnosti, "fer" odnosa uprave i građana.

Kada je reč o poglavlju o "upravnom izvršenju" u Nacrtu novog ZUP-a, osim što je naziv promenjen, postavlja se pitanje šta je zapravo novina koju Nacrt ZUP-a donosi u ovoj oblasti. Sa stanovišta građana, sadašnja situacija u pogledu efikasnosti administrativnog izvršenja ne može se oceniti kao dobra. Recimo, u pogledu rušenja objekata, nije retko da građani koji se javljaju kao zainteresovana lica da se nelegalni objekat koji ugrožava njihovo pravo na mirno uživanje imovine sruši, čekaju godinama, pa i decenijama, da se po tom pitanju sprovede jednom doneta upravna odluka protiv vlasnika nelegalnog objekta. Osim toga, prema sadašnjim zakonskim solucijama, građanin kao zainteresovano lice u ovim postupcima upravnog izvršenja nema efikasno pravno sredstvo kojim može da se bori protiv nepostupanja uprave u predmetima. Kao posledica toga, nemali broj predmeta administrativnog (ne)izvršenja stiglo je ne samo do Ustavnog suda Srbije, nego i do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (npr. slučaj "Kostić protiv Srbije" koji je "u postupku" već 20 godina). Na potrebu zaštite osnovnih ljudskih prava po ovim pitanjima, u svojim preporukama i izveštajima ukazivao je i Zaštitnik građana.

Na situaciju da ne postoji efikasno pravno sredstvo (npr. žalba ili prigovor u slučaju nepostupanja) u postupku administrativnog (sada "upravnog") izvršenja ukazao je i Ustavni sud Srbije. Između ostalog, Ustavni sud je konstatovao da stranka nema na raspolaganju pravna sredstva pomoću kojih bi mogla da utiče na ubrzanje postupak izvršenja, pošto, prema sadašnjem ZUP-u, žalba "zbog ćutanja uprave" nije predviđena u postupku administrativnog izvršenja.

Imajući navedeno u vidu, posebno sa stanovišta zaštite i ostvarenja ljudskih prava i pravnih interesa zainteresovanih za okončanje upravnog izvršnog postupka, jasno je da samo promena termina "administrativno izvršenje" u "upravno izvršenje" nije dovoljna intervencija u postojeće zakonske formulacije. U Nacrt ZUP-a izostala je suštinska procesna inovacija u smislu uvođenja "efikasnog pravnog sredstva" protiv nepostupanja (tzv. ćutanja) organa uprave u postupku administrativnog izvršenja. Ovo tim pre što su nedostaci u pogledu nepostojanja pravnih sredstava u drugim sličnim situacijama u Nacrt ZUP-a uočene i otklonjene (npr. uvodi se prigovor kao pravno sredstvo protiv radnji i akata uprave koji do sada nisu imali adekvatnu pravnu zaštitu (čl. 215-218).

Pre konačnog usvajanja novog ZUP-a Srbije, bilo bi celishodno, zapravo nužno, da se poglavlje o administrativnom (upravnom) izvršenju dopuni odgovarajućim odredbama o efikasnom pravnom sredstvom (npr. žalba zainteresovane strane u slučaju nesprovođenja izvršenja) koje bi stajalo na raspolaganju građanima radi zaštite i ostvarivanja svojih Ustavom i zakonom zajemčenih prava, s obzirom da ustavna žalba, u ovim slučajevima, nije efikasno pravno sredstvo.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Nacrt ZUP_sajt.doc)Nacrt ZUP_sajt.doc 374 kB
Download this file (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗУП-А ЗА САЈТ.doc)ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗУП-А ЗА САЈТ.doc 85 kB

DA LI JE USTAVNA INICIJATIVA ODBIJENA, Milovan Vulikic

Objavljeno četvrtak, 18 jun 2015 23:25Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1826
El. pošta

Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna

Postovani!

Na sajtu APPVS, u clanku pod nazivom DA LI JE USTAVNA INICIJATIVA ODBIJENA, kolega Milovan Vulikic i njegov saradnik kolega Bosko Nikolas su napisali:
У доле наведеном тексту,скинут са сајта Радио Адмирала, брзопотезно је објављена недовољно проверена информација.
Не улазећи у то да ли је информација тачна или не свакако је непримерена и то из више разлога:
1.- Ако је Уставни суд донео одлуку (ради се о врло битном питању) мора бити објављена у Службеном гласнику Србије.
2.-Ради се о врло битној материји, чије решење пензионери Србије жељно очекују у нади да се позитивно реши,
3.-Да ли треба информације преносити јавно које вам је неко у поверењу саопштио?
4.-Како ће се осећати људи који се у тексту помињу као извор и преносилац?
Сам текст господина Посавеца „..проверио сам тко је извор информације...“ одише духом стварања неповерења и непримереним алузијама.
Sa sajta ADMIRAL
Objavljeno ponedeljak, 15 jun 2015 11:43 Autor Zlatko Posavec
DA LI JE USTAVNI SUD ODBACIO INICIJATIVE ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREDJIVANJU NACINA ISPLATE PENZIJA?
Da bi sprecio da, Mile Bjelivuk, ja ili eventualno jos neko, bude optuzen za sirenje laznih vesti, podbunjivanje vojnih penzionera i slicno, proverio sam tko je izvor informacije da je Ustavni sud odbacio Inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija, koji popularno zovemo Zakon o umanjenju penzija.
Pravni zastupnik UVPS u ovom predmetu, advokat Milorad Vukosav, koji je navedenu inicijativu pisao i podneo Ustavnom sudu u ime UVPS, je tu informaciju dobio od predsednika UVPS, gospodina Draganjca. Dakle, izvor ove informacije je predsednik UVPS.
Da li je informacija tacna, od koga je predsednik UVPS dobio tu informaciju pre ikog drugog i pre nego sto je njihov pravni zastupnik dobio resenje Ustavnog suda o odbacivanju te i drugih Inicijativa za ocenu ustavnosti gore navedenog zakona nije mi poznato.
Informacije - saznanja koje prenosim dobio sam danas, 15.06.15. g. oko 10.00 casova od advokata Milorada Vukosava, u telefonskom razgovoru.
Ukoliko informacija nije tacna postavlja se veliko pitanje, zbog cega i sa kojom namerom je takva informacija plasirana od strane predsednika UVPS. Ukoliko je informacija tacna predsednik UVPS raspolaze informacijama iz samog vrha vlasti - izvrsne i sudske, obzirom da se ta informacija jos uvek nije nigde pojavila.
Objasnjenje
Mile Bjelivuk je 13.06.15. g. oko 17.30 u FB grupi Vojni penzioneri Srbije objavio:
Odbijena inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom umanjenju penzija: Prema pouzdanim podacima Ustavni sud Srbije odbacio je inicijativu za ocenu ustavnosti pomenutog zakona. Detalji iz obrazlozenja takve odluke mi nisu poznati, a informaciju mi je saopstio jedan od pravnih pokretaca te inicijative.
К О М Е Н Т А Р И :
Болен17.06.2015.22:24
Како Уставни суд није одбацио иницијативу за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (јер то није објавио), "поуздани" подаци господина Посавеца испадоше врло непоуздани,као и анализа коју је покушао направити тим поводом, а он остаде зачуђен због чега је то господин Драгањац учинио.
Вероватно је човек једноставно "пустио буву" што би се рекло, да би се они жељни сензационализма и објављивања непроверених вести, накнадно чешали тамо где их не сврби.
Можда после овога господин Посавец схвати колико је непримерено и чему води помињање и објављивање неких имена као извора информација, на начин како он то чини.

Posto se na sajtu APPVS komentari ne mogu objaviti dok ih ne pregleda i odobri moderator sajta, a ja ne zelim da mi oni odobravaju komentare dajem ovde sledeci ODGOVOR:

Akt koji je podnet Ustavnom sudu naziva se Inicijativa za ocenu ustavnosti ..., a ne Ustavna inicijativa, kolega Vulikicu. Razlika je vrlo bitna. Po vama ispade da postoje ustavne i neustavne inicijative. Postoje samo Inicijative za ocenu ustavnosti i Inicijative za ocenu zakonitosti koje se podnose Ustavnom sudu.
Pustanjem buva, kako kaze kolega Bolen, bavio se predsednik UVPS, g. Draganjac. Tu pustenu buvu ili senzacionalnu vest nisam objavio ja, vec kolega Mile Bjelivuk 13.06.15. g., sto sam u postavljenom clanku na Admiralu, na sajtu UPPS i u nasoj grupi na FB objasnio. Upravo da bi sprecio sirenje laznih vesti i senzacionalizam proverio sam ko je kolegi Miletu dao te "pouzdane podatke" i utvrdio da je to advokat M. Vukosav. Proverio sam u kontaktu sa g. Vukosavom odakle mu ti "pouzdani podaci" i utvrdio da ih je dobio od predsednika UVPS, g. Draganjca.
Nakon svega, pitam imenovane da mi objasne tko je bio zeljan senzacionalizma ili imao neke druge namere, oni ili ja.
NJIHOV SENZACIONALIZAM ILI NEKE DRUGE NAMERE SAM RAZOTKRIO I TO JAVNO OBJAVIO, A DA LI JE TO "NEPRIMERENO" PROSUDITE VI, A NE KOLEGA BOLEN. Svom clanku sam dao naslov: DA LI JE USTAVNI SUD ODBACIO INICIJATIVE ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREDJIVANJU NACINA ISPLATE PENZIJA?

Utvrdio sam i objavio istinu, istina ponekad zaboli!

Strana 522 od 526