Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Mihajlo Radović: Očuvanje penzijskog sistema i zaštita penzionera – Mišljenje (video)

Objavljeno četvrtak, 25 april 2019 12:16Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 115
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Mihajlo Radović: Očuvanje penzijskog sistema i zaštita penzionera – Mišljenje (video)

Izvor: Penzin - https://www.penzin.rs/mihajlo-radovic-ocuvanje-penzijskog-sistema-i-zastita-penzionera-penzin-misljenje-video/?fbclid=IwAR2pgykyYFTXIkyjZ_wvkaPU46DhEQX_RsXNTqWQ2QD9_QOTpLP1y0IWLZE

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije govori o urušavanju penzijskog sistema, ali i države u celini… Govori o aktivnostima Udruženja – od krivičnih prijava protiv sudija US i direktorke Fonda PIO, preko organizovanja regionalne konferencije, do naplate troškova obrade kredita koje su banke protivzakonito uzimale penzionerima.
Pogledajte video i/ili pročitajte tekst.

Mihajlo Miša Radović je predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS). Za Penzin je, aprila meseca 2019. govorio o urušavanju penzijskog sistema, ali i države u celini, kao i o aktivnostima ovog udruženja.

Čiji je Fond PIO?

Ljudi su zaboravili ko je osnivač PIO fonda. PIO fond nije javno preduzeće pa da vlada može sa njim da upravlja. PIO fond ima svoje osnivače, a oni su osiguranici, poslodavci i korisnici.

I to je čitava priča u kojoj je prethodna vlast uspela da nas ubaci u budžet i da mi, umesto, sa našim zakonom o PIO fondu, sada podležemo budžetskom zakonu na bazi koga, sada popravljeni zakon o PIO fondu je dozvolio vlasti da radi ono što nije imala pravo prethodno da radi kad su u pitanju smanjenja, povećanja penzija, odlučivanja…

Zakon o smanjenju penzija – protivustavan

Zakon koji je donet je, naravno, protivustavan. Ne dozvoljava penzionerima dvostepenost. Znači, nema mogućnosti da se žalite na ono što vam rade kad su u pitanju rešenja.

Taj zakon ni u jednom svom članu nije rekao da Zakon o socijalnoj zaštiti, odnosno Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, stavlja van snage.

I sada imamo jednu interesantnu situaciju u kojoj predsednik i članovi vlade i pojedini ministri se pozivaju na zakon o PIO fondu onda kada im odgovara. Ali, onda kada im ne odgovara, oni primenjuju zakon koji je protivustavan.

To je jedan galimatijas pravni koji je uništio naš zakonodavni i ustavni sistem. Sad je sasvim logično što se sve ove vanredne stvari dešavaju.

Dve inicijative USPS-a za poništenje Zakona o umanjenju penzija

Radeći ove dve inicijative za poništaj zakona, mi smo radili tako da ipak u zemlji, u našoj Srbiji, rešimo naše pravne i ekonomske i socijalne probleme. Nismo hteli brzopleto da idemo prema Strazburu.

Ustavni sud nam drži te inicijative potpuno zatvorene. Pet godina ne mogu da daju ni negativan ni pozitivan odgovor što bi bio nama start za Evropu.

Lično, mislim da ili ne znaju da reše taj problem ili, sa druge strane, nemaju nalog da ga reše.

Krivične prijave

Obećali smo da ćemo podneti krivičnu prijavu protiv sudija Ustavnog suda, njenog predsednika, sudije izvršioca i ostalih sudija Ustavnog suda.

To se desilo 27. februara 2019. godine. To je tačno tri godine od predaje druge inicijative, a četiri i po godine od predaje naše prve inicijative. Ta prva inicijativa je, praktično, odbačena.

Neophodno je da te inicijative predamo zato što nam je to mogućnost da nastavimo traženje naših prava pred sudom u Strazburu i zato da bismo praktično okončali sistem tuženja za potpuno neustavno i nezakonito otimanje penzija nas penzionera.

Podnećemo krivičnu prijavu i protiv direktorke PIO fonda koja je treći put izabrana na ovu funkciju. Dobro je što je izabrana – za ovu vlast – iz prostog razloga zato što niko ko se bavi ovim poslom ne bi bio toliko poslušan.

U tome su joj pomogli članovi Upravnog odbora Fonda PIO u kome većinu ima vlada.

Sprečavanje uništavanja države

Sve ovo što se sada dešava – i ovi protesti i ovaj izlazak na ulice – samo je rezultat onoga što se praktično desilo tada, već 2014. godine. To je bio nagoveštaj onoga što će se desiti u ovoj zemlji.

Konačno su, ja mislim, ljudi došli do zaključka da se ova zemlja, sa ovom vladom i ovim ljudima, uništava, urušava i pravi praktično nešto iz čega će se izuzetno teško izaći.

Zato su nam potrebne zaista radikalne mere da se vratimo, ako je ikako moguće, u jedno normalno društvo u jedan normalan sistem.

I da na određeni način, one koji su najslabiji, najnezaštićeniji zaštitimo dok, nažalost, ne budu otišli na onaj svet.

USPS – članica FERPA

Mi smo članica FERPA-e. Mi smo prva organizacija koja je ušla u Evropsku konfederaciju sindikata (EKS) gde ulaze samo organizacije iz zemlja koje su članovi EU. Vrlo nas cene i pokušavaju da nam pomognu u našim aktivnostima.

Gospođa Karla Kantone, kao generalni sekretar, u dva navrata je pisala našim predsednicima vlade i praktično zamolila, uz čestitke za njihov izbor, da se reši problem penzionera i da se ne ide po sudovima nego da država nađe neki način da se to reši. Naravno, nije se našlo za shodno ni da se odgovori gđi Karli Kantone.

A sada je situacija takva da imamo mogućnost da zamolimo FERPA-u da nam pomognu i u Evropi kada budemo konačno, ako budemo konačno, dobili odgovor na ovu našu inicijativu.

USPS – Domaćin 9. regionalne konferencije

Mi ćemo biti domaćini 9. regionalne konferencije ovde u Beogradu. Sve zemlje bivše Jugoslavije doći će kod nas. Čitav sistem ćemo okrenuti ka tome u kakvim uslovima penzinoneri žive i kakva je situacija kad je u pitanju standard oštećenih penzionera, a bogami i onih koji nisu bili oštećeni. Oni su, takođe, imali velikih problema.

Da bismo imali pravu sliku te situacije, radićemo i anketu. Trudićemo se da ovoga puta imamo 1.500 ispitanika. Takođe, radimo to volonterski sa željom da pokažemo šta se ustvari desilo za ove četiri godine dok je funkcionisao taj zakon.

Sa tim ćemo, naravno, izaći i objavićemo jednu knjigu sa te konferencije. Istovremeno ćemo zamoliti učesnike konferencije da i oni donesu situaciju iz svojih sredina – da vidimo kako se i u drugim državama ex Jugoslavije stvari odigravaju.

Moram da kažem da nam veliku pomoć pruža CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro). CGIL, italijanski sindikat, koji ima oko pet miliona članova. Taj sindikat praktično će nam biti mentor svega ovoga što radimo.

Prihvatanje neoliberalnog koncepta na nivou Evrope sve zemlje je doveo u stagnaciju pa čak, kad je u pitanju standard, u pad.

Pravo na naplatu troškova obrade kredita

Sledeća aktivnost Udruženja sindikata penzionera Srbije biće orijentisana na naplatu troškova obrade kredita koje su banke protivzakonito uzimale penzionerima.

Pošto imamo advokatsku ekipu koja radi za nas, odlučili smo da sve naše članove, buduće članove i one koji imaju štetu koje su napravile banke da mogu da se učlane kod nas, odnosno da advokati preuzmu obavezu da potpuno besplatno, bez ijednog jedinog dinara, mogu da im naplate štetu koja im je učinjena. To ćemo raditi vrlo brzo, od prvog maja.

Potrebno je potpisati punomoćje i svaki pojedinac mora da potpiše sporazum sa advokatskom kancelarijom.

Jedini uslov da se uzme u rad je da se donese ugovor o kreditu i to fotokopija, da se plan otplate kredita, isto fotokopija, i naravno, potpisana punomoć, i taj sporazum koji će pojedinac, naš član, potpisati sa advokatskom kancelarijom.

To su sume koje se kreću od 300 do 1.200 evra u zavisnosti od toga koliko kredit traje i naplaćuje se sa kamatom.

Penzioneri koji počev od 11. aprila 2019. godine zasnuju radni odnos više nemaju mogućnost da biraju po kom osnovu će biti osigurani

Objavljeno četvrtak, 25 april 2019 11:21Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 279
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Penzioneri koji počev od 11. aprila 2019. godine zasnuju radni odnos više nemaju mogućnost da biraju po kom osnovu će biti osigurani

Izvor: www.paragraf.rs

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Penzioneri koji počev od 11. aprila 2019. godine zasnuju radni odnos više nemaju mogućnost da biraju po kom osnovu će biti osigurani, jer je prioritetno osiguranje u Zakonu osiguranje po osnovu zaposlenja. Za ove penzionere će prilikom isplate zarade postojati obaveza da se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje

Članom 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: Novi Zakon) propisano je da se pod pojmom osiguranik u smislu ovog zakona smatra fizičko lice koje je obavezno osigurano u skladu sa ovim zakonom, dok je članom 11. ovog zakona uređeno ko su osiguranici, kao i da se svojstvo osiguranika može steći samo po jednom osnovu osiguranja.

Imajući u vidu da nemaju svi osiguranici ista prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i da osnov po kome je osiguranik zdravstveno osiguran utiče na obavezu plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje veoma je bitno odrediti po kom osnovu će osiguranik koji ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja biti osiguran. Članom 15. Novog Zakona propisano je da ako osiguranik iz člana 11. ovog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, osnov osiguranja, koji isključuje druge osnove osiguranja, utvrđuje se po prioritetima.

U odnosu na četiri prioriteta koja su bila propisana ranije važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon - dalje: Ranije važeći Zakon), Novim Zakonom su utvrđena pet prioriteta. U skladu sa Ranije važećim Zakonom osiguranje po osnovu zaposlenja i penzije je bilo istog (prvog) prioriteta, a lice koje je ispunjavalo uslov za sticanje svojstva osiguranika po osnovu zaposlenja ili penzije je bilo dužno da izabere po kom osnovu će biti osigurano. Od navedenog izbora zavisila je obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. U praksi velika većina ovih lica se opredeljivala da bude obavezno osigurana po osnovu penzije, pa prilikom isplate zarade nije postojala obaveza plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Međutim, u Novom Zakonu osiguranje po osnovu zaposlenja i po osnovu penzije nije istog prioriteta te penzioneri koji počev od 11. aprila 2019. godine zasnuju radni odnos više nemaju mogućnost da biraju po kom osnovu će biti osigurani, jer je prioritetno osiguranje u Novom Zakonu osiguranje po osnovu zaposlenja. Navedeno podrazumeva da će za ove penzionere prilikom isplate zarade postojati obaveza da se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Napominjemo da se odredbe Novog Zakona odnose i na penzionere koji su pre 11. aprila 2019. godine zasnovali radni odnos i opredelili se da budu zdravstveno osigurani po osnovu penzije. Naime, poslodavci su dužni da vrše obračun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za sve penzionere koji su kod njih zaposleni bez obzira da li su penzioneri ranije dali izjavu da žele da budu zdravstveno osigurani kao penzioneri. Poslodavci su dužni da obračun i uplatu doprinosa na zaradu za obavezno zdravstveno osiguranje za penzionere koji su pre 11. aprila 2019. godine zasnovali radni odnos vrše počev od 11. aprila 2019. godine. Napominjemo da za obavezu plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje nije bitan trenutak isplate zarade, već period za koji se isplaćuje zarada. U tom smislu, ukoliko se penzioneru zarada za mesec mart 2019. godine ili neki raniji mesec isplaćuje posle 11. aprila neće postojati obaveza plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Na zaradu koja se penzioneru isplaćuje za mesec april 2019. godine postoji obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje samo na zaradu koja se odnosi na period od 11. aprila, dok se na zaradu koja se isplaćuje zaključno za 10. april 2019. godine doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje ne obračunava i ne plaća.

Poslodavci neće bitu u obavezi da podnose nove prijave radi promene prioritetnog osnova zdravstvenog osiguranja, nego će promena biti izvršena automatski za penzionere u radnom odnosu koji su do sada bili osigurani kao penzioneri. Međutim, imajući u vidu da se od 11. aprila 2019. godine zaposlenom penzioneru menja prioritetni osnov osiguranja poslodavci treba da prijave članove porodice zaposlenog penzionera koji su zdravstveno osigurani kao članovi porodice penzionera.

Imajući u vidu da je osiguranje po osnovu penzije i dalje većeg prioriteta u odnosu na osiguranje po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, kao i po osnovu obavljanja poslova po osnovu ugovora kojim se ne zasniva radni odnos (ugovor o delu, privremeni i povremeni poslovi, autorski ugovor...), penzioneri koji obavljaju ove poslove i dalje će biti osigurani po osnovu penzije.

Usvojen veći broj zakona, među kojima je i Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Objavljeno četvrtak, 25 april 2019 11:20Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 104
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Usvojen veći broj zakona, među kojima je i Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Izvor: sajt Narodne skupštine R. Srbije, 25.04.2019.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je:

1. Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima;

2. Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu;

3. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici;

4. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda kliriniškog načina plaćanja;

5. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO, u Srbiji;

6. Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska;

7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca;

8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima;

9. Zakon o izmeni i dopuni Zakona o upravljanju aerodromima;

10. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji;

11. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica;

12. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju;

13. Zakon o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova;

14. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju;

15. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre;

16. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

Укинута обавеза послодаваца да РФ ПИО подносе М4 обрасце

Objavljeno sreda, 24 april 2019 13:40Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 91
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Укинута обавеза послодаваца да РФ ПИО подносе М4 обрасце

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.

Податке о стажу осигурања, оствареној заради и уплаћеним доприносима за ПИО за 2018. годину, и податке о уговореним накнадама и висини уплаћених доприноса за ПИО за 2019. годину, Фонд ће преузимати у матичну евиденцију на основу података о основицама и уплатама доприноса за ПИО које добија од Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Послодавци који нису поднели пријаве М-4 за 2017. и раније године и пријаве М-УН за 2018. и раније године, дужни су да их поднесу на обрасцима који су важили до 31.12.2018. године.

Извор: сајт РФ ПИО

Strana 7 od 548