Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Протест пензионера и запослених 30. 10. 2018. године, у 16 сати

Objavljeno četvrtak, 25 oktobar 2018 11:58Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 453
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Протест пензионера и запослених 30. 10. 2018. године, у 16 сати

Поштовани!

Колеге из УСПС су ми проследиле материјале у вези Протеста пензионера и запослених 30. 10. 2018. године, у 16 сати, на Тргу Николе Пашића у Београду.
Примљене материјале објављујем у прилогу.

Izjave uoci protesta penzionera 30.10.2018. g. u Beogradu - Mihailo Miša Radović i Jovan Tamburić

Najava zakazanog protesta penzionera na Kraljevačkoj TV

Objavljeno sreda, 24 oktobar 2018 21:16Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 547
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Najava zakazanog protesta penzionera na Kraljevačkoj TV

Protest organizuju USPS i USPVLS 30.oktobra 2018. g. u 16h na Trgu Nikole Pašića, u Beogradu

ФИСКАЛНА И ЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У 2018. И ПРЕПОРУКЕ ЗА БУЏЕТ 2019. ГОДИНЕ - Фискални савет

Objavljeno sreda, 24 oktobar 2018 21:02Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 170
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ФИСКАЛНА И ЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У 2018. И ПРЕПОРУКЕ ЗА БУЏЕТ 2019. ГОДИНЕ - Фискални савет

Буџет за 2019. годину би требало да системски уреди јавне финансије, побољша њихову структуру и пружи подршку динамичнијем привредном расту. Наиме, захваљујући мерама Владе и неким повољним спољним околностима фискална консолидација је током претходне четири године успешно окончана - од фискалног дефицита који је у 2014. износио 2,2 млрд евра дошло се до суфицита у 2017. и 2018, а јавни дуг је смањен са преко 70% на испод 60% БДП-а. Сада, када је криза избегнута, фискална политика у 2019. и наредним годинама мора да одговори на два велика и повезана изазова која су преостала: 1) структурну неуређеност јавних финансија и 2) низак привредни раст. Фискални савет је у овом извештају детаљно анализирао тренутне економске и фискалне трендове, као и највеће структурне проблеме јавних финансија Србије. На основу ових анализа дајемо препоруке Влади како да у 2019. и наредним годинама одговори на поменуте изазове и побољша фискалну политику.

Основне препоруке
- Буџет за 2019. треба да подржи привредни раст, системски уреди јавне финансије и побољша њихову структуру
• Фискална криза је избегнута: суфицит у буџету другу годину заредом, јавни дуг се приближава дозвољеној граници од 50% БДП-а
• Преостали изазови: низак привредни раст и структурна неуређеност јавних финансија
- У 2019. расположиво до 450 млн евра (1 п.п. БДП-а) за фискални подстицај привредном расту, и то:
• 1/2 за раст јавних инвестиција – одлично за раст БДП-а и поправља структуру буџета
• 1/2 да се директно усмери ка привреди, на пример, кроз смањење пореског оптерећења на рад (са 63% на 60%)
- Системски приоритети у 2019. трајно уређење пензијског система и система зарада и запослености у општој држави
• Вратити објективно правило за утврђивање висине и годишње индексације пензија
• Почети с применом новог система зарада, отклонити уочене недостатке и укинути штетну забрану запошљавања

Простор за нове политике у 2019: до 450 млн евра
- Фискална кретања у 2018. боља од планираних: уместо дефицита од 0,7% БДП-а, највероватније толики суфицит
• Већа наплата јавних прихода (доприноси, порез на добит) углавном због макроекономских побољшања, мањи расходи за камате
• Јавни дуг се неочекивано брзо приближава нивоу од 50% БДП-а – великим делом због недавне ревизије БДП-а навише
- Одговарајући буџетски план за 2019. био би дефицит од 0,5% БДП-а
• Није превише рестриктиван, довољно брзо обара јавни дуг (за око 2,5 п.п. БДП-а годишње), гарантује макроекономску стабилност, у складу је с правилима ЕУ...
- Избор овог циља отвара фискални простор до 450 млн евра (1 п.п. БДП-а) за нове економске политике Владе
• Под условом да издаци за пензије и зараде у општој држави у 2019. не расту брже од номиналног БДП-а (6-7%) – толико је и оправдано
• „Вишак“ би дошао од раста јавних прихода (привредни раст), али и смањења расхода за камате и активиране гаранције

Јавне инвестиције треба повећати за 0,5 п.п. БДП-а
- То је најефикаснија полуга којом Влада може да подстакне привредни раст у 2019. години
• Фискални мултипликатор је око 3 пута већи него код повећања текуће државне потрошње (нпр. плате или пензије)
- Србија има хронично мање јавне инвестиције од упоредивих земаља ЦИЕ – укупно за преко 4 млрд евра од 2008.
• У претходних 10 година у просеку испод 3% БДП-а годишње, а регион просечно око 4,5% БДП-а
• У 2018. вероватно око 3,5% БДП-а – позитиван помак, али још увек недовољно
- У 2019. је потребно и могуће повећати јавне инвестиције за 300 млн евра, на око 4% БДП-а – тренутни просек ЦИЕ
• Првенствено у путне и железничке правце и заштиту животне средине
- А у средњем року на преко 4,5% БДП-а – да смањимо заостатак по квалитету инфраструктуре и стопи раста БДП-а
• Кад су Хрватска, Чешка, Бугарска и Румунија градиле крупну инфраструктуру инвестирале су и преко 5% БДП-а годишње

Повећање пензија у 2019. години
- Буџетски простор ~35 млрд динара за повећање пензија
• Укидање привременог смањења пензија 25 млрд динара
• Преко 10 млрд динара за редовно усклађивање пензија (~2,5%)
- Било је могуће пензије редовно усклађивати у 2019. и затим усвојити нову, дарежљивију формулу за 2020. годину
• Уместо тога, Влада укида формулу за усклађивање и уводи „новчано увећање уз пензију“
• Подрива се предвидљивост и интегритет пензијског система
- Што пре увести нову формулу за усклађивање и вратити пензије у системске токове

Платни разреди углавном одговарајући, просвети прилично висок положај
- До краја године за готово 400.000 запослених (око 85% укупног броја)
- Лекари одговарајуће у матрици и разврставању према сложености посла
• Слично за културу и друге институције
• Слично за генеричка радна места
- Наставници у основном и средњем образовању већим делом у истој групи с лекарима опште праксе
• У другим земљама лекари без специјализације и за више од 30% од наставника
• У другим земљама професори универзитета двоструко више од наставника, у Србији за око 30-40%

Делови државног сектора још увек ван система
- Важан тест за платне разреде биће полиција, војска и функционери
• Непознати каталог радних места, у којој платној групи ће се запослени наћи и колики коефицијент ће добити
• Оправдано би било једино да се за упоредива места одреди исти коефицијент као за све (специфична да се посебно вреднују)
• Велики сектори (просвета, полиција) важни: ако имају посебан статус – средства се усмеравају (више) њима, други се угледају и траже
- Ниска основица превише сужава распон између највиших и најнижих зарада
• Неоправдано: компресија и одговорна места имала би мању зараду
• Наш предлог 18.000 динара (уместо најављених 14-15.000) – у три године достићи објективне паритете зарада
- Важно у предстојећем буџетском процесу:
• Плате повећавати по радним местима, а не линеарно по секторима
• Започети објављивање података о запосленима, зарадама и додацима по министарствима, а од следеће године и по институцијама

Могућности за повећање пензија у 2019. години
Фискални савет је данас саопштио да је Уредбом Владе Србије о повећању пензија испод 34.000 динара потрошен сав фискални простор за повећање пензија у 2019. и да зато у наредној години у буџету нема могућности за додатно повећање пензија.
Фискални савет је оценио да је укупан буџетски простор за повећање пензија у 2019. око седам одсто и то је у складу са пројекцијама Владе и ММФ-а, преноси Бета.
„Највећи део овог простора (пет одсто) Влада је оправдано искористила за укидање Закона о привременом умањењу пензија, што је у складу са препорукама Фискалног савета. Разлика између предлога Фискалног савета и одлуке Владе је у употреби преосталих расположивих средстава”, истиче у саопштењу Савет.
Како је објашњено, Фискални савет сматра да је преостали део фискалног простора требало искористити за враћање на редовно индексирање свих пензија током 2019, односно „за враћање у уређен пензијски систем”.
Међутим, како је саопштио Савет, „Влада се Уредбом о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију, од 18. октобра 2018. године, већ определила да се расположива средства одмах искористе за несистемско повећање пензија само делу пензионера (који примају пензију мању од 34.000 динара)”.

Rešenje Ustavnog suda od 08.10.2018. godine - Dragoslav Ivanović

Objavljeno utorak, 23 oktobar 2018 20:18Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 804
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Rešenje Ustavnog suda od 08.10.2018. godine - Dragoslav Ivanović

Poštovani!

U prilogu objavljujem Rešenje Ustavnog suda od 08.10.2018. godine po ustavnoj žalbi koju je na parničnu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu podneo kolega Dragoslav Ivanović.

U svom komentaru se neću izjašnjavati o ovom rešenju Ustavnog suda, obzirom da je to detaljno uradio kolega Dragoslav u svom tekstu Ustavni sud Srbije - saučesnik pljačke građana koji je dostavio na brojne mail adrese.

Umesto komentara da podsetim:

 I) Nakon više od dve godine nastojanja i borbe da se vojni penzioneri razjedinjeni i podeljeni u veliki broj udruženja okupe oko jednog cilja, obezbede ravnopravnost i jednakost pred zakonom i izbore za početak rešavanja nagomilanih problema vojno-penzionerske populacije, uspeli smo 2015. godine da okupimo u Koordinacionom telu udruženih vojnih penzionera Srbije (KT UVPS) deset udruženja vojnih penzionera. To KT trebalo je da bude jezgro formiranja nekog novog, boljeg, UVPS.
Deset udruženja vojnih penzionera, okupljenih u KT, pozvalo je u septembru 2015. godine vojne penzionere na protest, zbog diskriminacije od strane RF PIO, opstrukcije sudova u Srbiji i nezadovoljstva radom i efikasnošću nadležnih državnih organa i Vlade R. Srbije.
Protest su organizovali, odnosno u KT su bili zastupljeni:

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS)

Udruženje penzionisanih podoficira Srbije (UPPS),

Asocijacija penzionisanih pripadnika Vojske Srbije (APPVS),

Udruženje penzionisanih podoficira Srbije – Gradski odbor Niš (UPPS – GO Niš),

Udruženje vojnih beskućnika Srbije (UVBS),

Udruženje penzionisanih vojnih lica Apatin (UPVL Apatin),

Udruženje veterana 63. padobranske brigade (UV 63.padbr),

Asocijacija vojnih veterana Srbije (AVVS),

Udruženje građana SRC Surčin (UG SRC Surčin),

FB grupa Vojni penzioneri Srbije (FBG VPS).

Na protest su pozvani i protestu prisustvovali i brojni članovi UVPS, kao najvećeg udruženja vojnih penzionera.

U toku 2015. godine nadležni državni i drugi organi revnosno su pratili zbivanja i previranja u vojno-penzionerskoj populaciji i njihovim udruženjima. Deset udruženja vojnih penzionera, okupljenih u KT, stavovi koje zastupaju ta udruženja i samo KT postali su veoma značajni, posebno neposredno pre i nakon protesta 29.09.2015. g.
Uoči protesta vojnih penzionera, dana 28.09.2015. g. problem 11,06 % se „pojavio“ i na RTS. Njegovo potpuno i sveobuhvatno rešenje do kraja 2015. godine najavio je tadašnji ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin.
Protest koji je održan 29.09.2015. godine bio je izuzetno uspešan. Delegacije koje je odredilo KT primljene su u Narodnoj skupštini i u Vladi R. Srbije.

II) Nakon tog protesta, dana 19.10.2015. godine na konsultacijama pojedinih članova pravnog tima KT, održanim u Beogradu, usaglašen je i usvojen Predlog dopisa – molbe, kojim tražimo prijem delegacije KVP na razgovor radi upoznavanja sa našim predlogom rešenja neizvršenog vanrednog usklađivanja vojnih penzija. Usaglašen je i usvojen predlog Stavova KT o načinu rešavanja problema uskladjivanja penzija od 01.01.2008. godine.
Kao jedan od učesnika tih konsultacija pravnog tima KT zadužen sam da tehnički obradim, uobličim i članovima KT dostavim Predlog dopisa – molbe, čiji su sastavni deo bili Stavovi KT o načinu rešavanja problema uskladjivanja penzija od 01.01.2008. godine, što sam učinio 20.10.2015. godine.
Predložio sam da se dopis uputi:
 predsedniku Vlade,
 ministru finansija,
 ministru rada,
 ministru pravde,
 VKS,
 predsednici Narodne skupstine,
 predsednici Odbora za rad ..., gospodji Vesni Rakonjac
 zaštitniku gradjana,
 povereniku za zaštitu ravnopravnosti,
 drugim nadlešnim drzavnim organima, po odluci KT,
 Udruženju vojnih penzionera Srbije (eventualno na znanje, po odluci KT).
Sastanak KT, na kome je trebao biti razmatran, eventualno korigovan i usvojen taj Predlog dopisa – molbe i Stavovi KT o načinu rešavanja problema uskladjivanja penzija od 01.01.2008. godine, trebalo je da se održi 21.10.2015. godine, ali nije održan zbog toga što su članovi KT bojkotovali zamenika predsednika KT.
Odmah narednog dana dopisi su trebali biti poslati nadležnim državnim organima i nezavisnim telima. Na žalost to nije učinjeno 22.10.2015. godine. Razlozi koji su doveli do toga su brojni.
U to vreme je predsednik KT, kolega Mile Bjelivuk, bio odsutan iz Srbije. Zamenjivao ga je zamenik predsednika KT, kolega Jovan Tamburić. Između članova KT došlo je do nesuglasica i blokade rada KT. Pozvao sam članove KT da prevazidju nesuglasice kojih je bilo izmedju predstavnika pojedinih vojno-penzionerskih udruženja zastupljenih u KT, obezbede da se deblokira rad KT i da KT nastavi da vrši svoju funkciju. Zameniku predsednika KT sam sugerisao da zbog blokade rada KT, u odsustvu predsednika KT, preuzme na sebe odgovornost i uputi već sačinjene i njemu ostavljene Dopise nadležnim državnim organima i nezavisnim telima, sa Stavovima KT o načinu rešavanja problema uskladjivanja penzija od 01.01.2008. godine, u prilogu tih dopisa.

III) Dana 27.10.2015. godine sam napisao i objavio u FB grupi VPS i na sajtu Admiral:
PREDATI DOPISI KOORDINACIONOG TELA NADLEŽNIM DRŽAVNIM ORGANIMA
1. У току 26.10.2015. године, на писарницама су предати Дописи са молбом за пријем делегације војних пензионера:
 Председници Скупштине Србије,
 Председнику Врховног касационог суда и
 Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Ови дописи су истоветани. Уз допис је предат и прилог: Ставови КТ о начину решавања проблема усклађивања пензија од 01.01.2008. године.
Dana 27.10.2015. godine sekretar KT, kolega Branislav Jevtić, je napisao i na sajtu APPVS objavio:
У протеклом периоду одржана су 2 састанка Координационог тела, дана 23.10.2015. и 26.10.2015. године.
Састанку су присуствовали представници удружења сталних чланица које једино имају право доношења пуноважних одлука.
На састанцима су разматрана актуелна питања у вези остваривања наших права, а донет је и низ одлука у вези даљег начина рада и функционисања КТ од којих су најважније следеће:
- Укинута је функција заменика председника КТ и изабрана су двојица потпредседника КТ који су одмах ступили на дужност. У одсутности председника КТ, сада и убудуће, замењују га потпредседници са свим правима и обавезама.
Ова одлука потписана је од стране овлашћених лица, оверена печатима удружења и ступила је на снагу 23.10.2015. године.
- Са привременим члановима КТ, који учествују само на неком од пројеката и немају право гласања приликом доношења одлука КТ, мора се потписати споразум о сарадњи у коме ће се прецизно дефинисати међусобне обавезе, начин рада и поступања, итд...
- Састанци КТ одржаваће се само само у седишту КТ, улица Бреза 13, Београд, Церак.
- КТ је усвојило захтев г. Бјеливука да председници удружења не могу бити делегати својих удружења у КТ. Ови захтеви претходно су верификовани одлукама ГО (главних одбора) удружења сталних чланица.
ЗЛОУПОТРЕБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
На радиоадмиралу објављен је податак да су од стране г. Тамбурића послати некакви дописи државним органима.
Наведене дописе никада није усвојило КТ, на истима нема деловодног броја КТ и нема печата већине удружења сталних чланица КТ (уствари нема ни једног печата).
У складу са изнетим дописи су лажни, а нанели су огромну штету јер је истима фактички признат јавни дуг.
Шта иначе значи ?
"Дуг исплатити на начин који реално одговара могућностима државе, односно број рата и време њиховог доспећа одредити према реалним могућностима земље, уз пуно уважавање животне доби корисника војних пензија.".
Лако је онима којих се овај проблем уопште не дотиче да се одричу наших права. Један од њих управо је и Јован Тамбурић који је пензионисан 2010. године.
КТ и удружења свакако ће поништити наведене дописе, али је штета већ учињена.
Уједно вас обавештавам да је КТ укинуло функцију заменика и изабрало 2 потпредседника који замењују Председника КТ и имају сва овлашћења.
КТ је г. Тамбурићу укинуло право заступања КТ и потписивања било каквих докумената.
Одлуке су оверене печатима већине сталних чланица КТ и ступиле су на снагу 23.10.2015. године.
Свако поступање у име КТ, односно удружења која га чине, од стране неовлашћених лица третираће се у склaду са позитивним законским прописима.
Дописи које је г. Јован Тамбурић, без одлуке КТ, без овере печатима удружења и деловодног број КТ, упутио државним органима дати су у прилогу.
Секретар КТ
Бранислав Јевтић, дипл. инж.

IV) Dana 28.10.2015. godine oko 23.00 časa, po povratku u Srbiju, predsednik KT, kolega Mile Bjelivuk, je u mailu članovima KT napisao:
Vidim da ste se dobro počapali, a mislim da to niste trebali učiniti. Vratio sam se, čitam i ne mogu da verujem. Čemu sve ovo? Zašto bacamo u blato sav trud koji smo svi zajedno uložili od novembra prošle godine do sad, zašto dozvoljavamo da nas vlast zajebava, da s nama manipuliše, da nas sudara i tako dalje pljačka, laže, ponižava i uništava?
Ja sam odredio da me u otsustvu zamenjuje Jovan Tamburić, napisao sam dopise za institucije sistema i iste sam dostavio Jovanu i sekretaru KT, a uz dopise je trebao ići stav našeg stručnog tima, koji je 19.10.2015. trebao biti definisan, a zatim na KT usvojen i poslat Predsedniku vlade, Predsedniku Srbije i Skupštini. Sad vidim da to nije išlo tim redosledom, da je opet primarno bilo nadmudrivanje pojedinaca u KT, a vidim i da je deo KT, navodno većinski promenio i moju odluku o zastupanju dok sam otsutan.
Ako su većina predstavnika KT pečatima promenili moju odluku i odredili neke nove sadržaje i pravila rada KT, ja nisam u stanju da, ionako krhko jedinstvo u KT ponovo gradim. Setite se samo glodanja izmedju Arsenija i Jovana u startu našeg rada, pa Baneta i Jovana, Nade i Jovana ... i sve sam to nekako pomirio, jer sam smatrao da KT sa deset udruženja nešta znači, dok pojedinačno ni jedno udruženje ne znači ništa ili znači vrlo malo.
Dragi prijatelji, tako se dalje ne može i zbog toga na mene ne računajte u KT, nastavite i dalje da se nadmećete u pametovanju i sujeti, ja ću se nastaviti boriti za moje pravo kako umem i znam. Svima hvala na saradnji, ne mogu se žaliti da me niste uvažavali, ali ste ovim potezima naneli štetu svima nama. Dogovorite se kako ćete dalje, prevaziđite lične animozitete, ne obmanjujte svoje kolege koje misle da složno radite za zajedničku stvar. Ja nemam prava nikog više da obmanjujem, mislim da nisam to ni do sad radio, nije bilo velike ljubavi u KT, ali smo ipak odradili sve planirane zadatke.
Da li mislite da ste toliko jaki da ultimativno kažete vlasti "mi zahtevamo samo poštovanje i sprovođenje ustavnih odluka i nema nikakvih razgovora, nema sistemskog rešenja, ono je sadržano u odlukama USS?" Pa. zar UVBS takođe nema odluke USS i do sad nije uspelo da se izbori za njihovo sprovođenje? Samo naši protesti su naterali vlast da nešta počne rešavati! Kome to nije jasno taj se grdno vara.
Sve vas pozdravljam i ako se među sobom dogovorite, izaberete novog predsednika KT i sprovedete planiranu Tribinu i Protest kako je predviđeno, biće mi jako drago.

V) Dana 30.10.2015. godine Vlada R. Srbije donela je Zaključak kojim je dala saglasnost RF PIO da uskladi vojne penzije za 6,57 % od 01.11.2015. godine i da sa vojnim penzionerima sklapa vansudska poravnanja, za neisplaćeni iznos od 01.01.2008. g. do 31.10.2015. g.
Sve što se dešavalo nakon protesta vojnih penzionera krajem septembra 2015. godine, nesuglasice do kojih je došlo u samom KT i između udruženja vojnih penzionera zastupljenih u KT i blokada rada KT bitno su uticali na ovakav Zaključak Vlade R. Srbije.
KT koje je imalo 20 članova, po dva člana iz svakog od ranije navedenih udruženja, nije se više nikada sastalo u izvornom formatu i organizovalo protest vojnih penzionera.
Naredni protest koji je održan 17.11.2015. g. organizovali su USPVLS i FB grupa Vojni penzioneri Srbije.
PROPUŠTENA JE ISTORIJSKA, MOŽDA I POSLJEDNJA, MOGUĆNOST DA VOJNI PENZIONERI OBEZBEDE RAVNOPRAVNOST I JEDNAKOST PRED ZAKONOM I IZBORE SE ZA REŠAVANJE NAGOMILANIH PROBLEMA VOJNO-PENZIONERSKE POPULACIJE.
Ujedinjeni smo mogli mnogo, ponovo razjedinjeni (već tri godine) uradili smo veoma malo ili ništa!

Strana 8 od 485