Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Čekamo 7. septembar i termin sastanka sa rukovodstvom RF PIO!

Objavljeno sreda, 06 septembar 2017 13:33Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 2762
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Čekamo 7. septembar i termin sastanka sa rukovodstvom RF PIO!

Kolege Dragoslav Ivanović, Ilija Ovuka i Dragan Jeličić su 30.08.17. g. bili na zakazanom razgovoru / sastanku u RF PIO, kod gospođe Jelice Timotijević, direktora Sektora za odnose sa javnošću, koja ih je primila na razgovor / sastanak.
Tom prilikom je gospođa Jelica Timotijević zapisala njihove zahteve, uzela Ilijine kontakt podatke i obećala ubrzo odgovoriti.
Obećano je gospođa Jelica ispunila i odgovorila mejlom 05.09.17. g. kolegi Iliji.
„Poštovani,
shodno zahtevu za sastankom sa rukovodstvom Fonda, obaveštavam Vas da sam upoznala Kolegijum sa zahtevom i kandidovanom temom i u četvrtak 7. septembra, proslediću Vam tačan termin sastanka.
Srdačan pozdrav,
Jelica Timotijević
Direktor Sektora za odnose sa javnošću“

Ilija je odgovorio na mejl i zamolio gospođu Jelicu da obrazloži koja pitanja su kandidovana za sastanak sa rukovodstvom Fonda, obzirom da je u Zapisniku sa sastanka sa rukovodstvom Fonda navedeno 8 naših zahteva, odnosno da li će tema biti sučeljavanje argumenata po tim zahtevima – pitanjima.

Ubrzo je usledio odgovor gospođe Jelice Timotijević u kome navodi da je tražila sastanak po temama koje su kolege kandidovale na sastanku kod nje: tzv. mali dug 2004.-2007. g. i mogućnost prevođenja vojnih u civilna rešenja o pravu na penziju.

Čekamo 7. septembar i termin sastanka sa rukovodstvom RF PIO!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Čekamo 7. septembar.pdf)Čekamo 7. septembar.pdf 163 kB

Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 30.08.2017. године, у поступку извршења решења Дирекције Фонда, увећање пензије – Бранко Ђукић

Objavljeno sreda, 06 septembar 2017 09:41Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 74
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 30.08.2017. године, у поступку извршења решења Дирекције Фонда, увећање пензије – Бранко Ђукић

Поштовани!

Решењем РФ ПИО – Дирекција Фонда од 16.08.2017. г. уважена је жалба колеге Бранка, поништен Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац од 17.05.2017. године и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.

У образложењу решења Дирекције РФ ПИО наведено је да је погрешио првостепени орган када је одбацио захтев за измену правоснажног решења применом члана 105. Закона о ПИО, док образложење наведеног ожалбеног закључка садржи (има) карактер одбијајуће одлуке у погледу увећања пензије за 20 %.
Предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлуку у коме ће првостепени орган правилно ценити жалиочев захтев и Решењем одлучити да ли има услова за остваривање права на поновно утврђивање висине пензије.
Напомињем да Бранко није захтевом и жалбом тражио поновно утврђивање висине пензије, већ измену правоснажног решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО.
Дирекција РФ ПИО је својим решењем од 16.08.2017. г. (објављено на сајту 25.08.2017. г.) поништила Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац од 17.05.2017. године (објављен на сајту 24.05.2017. г. заједно са жалбом на исти) тако да се даљи поступак спроводи према одредбама “новог” Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16).

РФ ПИО – Филијала Крагујевац је у поступку извршења решења Дирекције Фонда донела ново решење од 30.08.2017. године којим сада одбија захтев колеге Бранка за поновно одређивање пензије, које захтевом Филијали Крагујевац од 30.03.17. г. није ни тражио. Тражио је измену правоснажног решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО. Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 30.08.2017. године објављујем у прилогу.
Наравно да ће Бранко на ово решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац благовремено изјавити жалбу.

Окончање започетих поступака према “новом” ЗОУП:
Члан 213.
(1) Поступци који до почетка примене овог закона нису окончани, окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона.
(2) Ако после почетка примене овог закона решење првостепеног органа буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона.

SRBIJA JE DRŽAVA BEZAKONJA

Objavljeno utorak, 05 septembar 2017 15:39Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 654
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

SRBIJA JE DRŽAVA BEZAKONJA

Piše: Dragoslav Ivanović, vojni penzioner

Ne poštuju se ljudska prava

Nivo ostvarivanja ljudskih prava u državi Srbiji najtransparentnije odslikava postojanje institucije Zaštitnika građana, koji ima 105 zaposlenih, koliko mi je poznato, za naše prilike, solidno su plaćeni, ali ne znam kakva je svha njihovog postojanja.
Samo u Srbiji Zaštitnik građana, kao nezavisna institucija, može da bude napadana od strane vladajuće koalicije, od strane izvršne i zakonodavne vlasti. U državi Srbiji je dozvoljeno da Zaštitnika građana vređaju, izmišljaju smicalice, omalovažavaju, javne ličnosti sa visokim funkcijama u vladajućoj hierarhiji, samo da bi neutralisali njegovo postojanje i postupanje da pomogne građanima u ostvarivanju njihovih zakinutih prava.
Do izbora novog Zaštitnika građana bilo je tako. Pišem o tom vremenu. Možda ne bi ništa znao o Zaštitniku građana, da nisam kao građanin očekivao njegovu pomoć u ostvarivanju mojih zakinutih ljudskih prava. Jeste ličnih, ali u sklopu zakinutih ljudskih prava vojnim penzionerima gde i ja pripadam.
Zaštitnik građana je do sada doneo tri Preporuke u vezi zakinutih prava vojnih penzionera. Ni jedna nije sprovedena. Zato i pitam čemu Zaštitnik građana. Narodna Skupština ga je izabrala, ali ne uvažava njegovo postojanje. Verovatno je Evropa zadovoljna što Srbija ima instituciju Zaštitnika građana (oni ga zovu OMBUDSMAN)

Preporuke su u prilogu, ali napisaću reč dve o njima:

1.- Zaštitnik građana je 12. jula 2011. godine, Prilog broj 1. dao Preporuku broj 14046 Minisatrstvu odbrane, da bez odlaganja, izvrši isplatu dela manje isplaćene penzije vojnim penzionerima za period 01.08.2004. – 30.11.2011. godine.
Nisu sproveli Preporuku.
Vojni penzioneri imaju Rešenja o dugu, ali država Srbija ne poštuje ljudska prava i neće da im isplati dug. Za taj dug vojni penzioneri se svih ovih godina do dan danas tuže sa svojm državom Srbijom za svoju imovinu (tj. Zakinuti deo penzije).
POSLEDICA: Verovali ili ne, 11.176 vojnih penzionera ni do dan danas nisu dobili svoje pare. Država Srbija čeka da u decembru 2017. godine, zastari to potraživanje. Taj zakinuti deo imovine (neisplaćeni novac vojnim penzionerima) verovatno će spasiti državu Srbiju da ne bankrotira.

2.- Zaštitnik građana je 11. novembra 2011. godine, Prilog broj 2. dao Preporuku broj 23033 Minisatrstvu odbrane, da izvrši vanredno usklađivanje penzija vojnim penzionerima po Rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 11,06 % od 01.01.2008. godine.
Nisu sproveli Preporuku.
Verovali ili ne, do danas nije dato vanredno povećanje penzija vojnim penzionerima u iznosu od 11,06 % od 01.01.2008. godine. Svih ovih deset godina vojni penzioneri tuže svoju voljenu državu Srbiju da bi dobili u posed svoju imovinu (zakinuti deo penzije koji ih sleduje).
Vlada je 2015. godine donela Zaključak (najniži pravni akt) na nezakoniti način i mimo preporuke Zaštitnika građana, ona PREPORUČUJE Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da vojnim penzionerima isplati 6,57 % umesto 11,06 %. Preporuka Vlade je ''Sveto pismo'' ne samo za državne organe već i za pravosuđe.
POSLEDICA: Zbog neizvršavanja Preporuke Zaštitnika građana, zakonitog dokumenta i izvršavanje Zaključka (preporuke) Vlade, nezakonitog dokumenta, svi vojni penzioneri koji su penzionisani da kraja 2007. godine, od 01.01.2008. godine, primaju umanjenu penziju za 4,21 % od iznosa koji su stekli penzionisanjem.

3.- Zaštitnik građana je 29. juna 2015. godine, Prilog broj 3. dao Preporuku broj 20934 Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, da svim penzionerima (naravno i vojnim) donesu pojedinačna rešenja o iznosu umanjenja penzija koje se vrši a osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije.
Nisu sproveli Preporuku.
Ne samo da nisu sproveli Preporuku, već su obavestili Zaštitnika građana, da neće da sprovedu preporuku, jer u sprovođenju bezakonja imaju podršku svojih pretpostavljenih, a krovna institucija je Vlada i imaju podršku od strane Ustavnog suda.
Ovakvo postupanje državnih organa pokazuje da mene, građanina Srbije, može da pljačka ko hoće, kako hoće, da mi otima na nezakoniti način deo penzije kao stečene imovine i da za takav postupak ima podršku od Vlade i Ustavnog suda. Mislim da ovakav način kršenja ljudskih prava i pljačke građana nema nigde u Svetu.
POSLEDICA: Ja sada primam penziju umanjenu za 20% zbog bezakonja koje vlada u državi Srbiji.

PS: Neko će odmah pomisliti da to može da reši pravosuđe. Ne. Pravosuđe je u službi izvršne vlasti i Zaključak Vlade sprovodi kao ''Sveto pismo''. Kada je građanin u sporu sa državom (državnim organima) onda pravosuđe ne postoji za građane Srbije. Ono je uvek na strani državnih institucija.

01.09.2017. godine
B e o g r a d

Dragoslav Ivanović
Vojni penzioner

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Prilog broj 1.pdf)Prilog broj 1.pdf 1909 kB
Download this file (Prilog broj 2.pdf)Prilog broj 2.pdf 2232 kB
Download this file (Prilog broj 3.pdf)Prilog broj 3.pdf 257 kB

Лакше и брже праћење тока предмета у Врховном касационом суду, Управном суду и апелационим судовима

Objavljeno utorak, 05 septembar 2017 15:17Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 41
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Лакше и брже праћење тока предмета у Врховном касационом суду, Управном суду и апелационим судовима

Поштовани!

Грађани и адвокати од пре неколико дана могу на лакши и бржи начин да прате ток предмета у Врховном касационом суду, Управном суду и апелационом судовима, будући да је Министарство правде крајем августа пустило у рад ново визуелно решење које то и омогућава.
Ново визуелно решење за праћење тока предмета је пре свега прилагођено мобилним уређајима и таблетима. Тиме је грађанима и адвокатима значајно олакшано праћење тока предмета, јер се дизајн прилагођава величини екрана, што до сада није био случај.
Праћење тока предмета судова опште и посебне надлежности могуће је на Порталу судова Србије, на интернет адреси http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=523

 

Strana 8 od 289