Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Европски суд за људска права у Стразбуру није одлучивао о повреди права пензионера Србије

Objavljeno sreda, 27 februar 2019 19:35Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 307
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Европски суд за људска права у Стразбуру није одлучивао о повреди права пензионера Србије

Kolegi Jovanu Tamburiću zahvaljujem na dokumentima pribavljenim za objavljivanje.

http://penzionervojni.rs/2019/02/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%99%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83/

Синдикат пензионера Независност је медијима 26.2.209. године доставио саопштење да је Европски суд одбацио њихову представку због повређених права пензионера смањењем пензија од 1.11.2014. године. Због опасности да достављено саопштење створи утисак у јавности да је борба оштећених пензионера за накнаду штете која им је нанета смањењем пензија, правно неоснована, извршили смо анализу одлуке. Дошли смо у посед оригиналних документа и на основу комуникације са адвокатском канцеларијом која је била заступник пред судом тврдимо да се у Стразбуру није изјашњавао о повреди појдиначаних права оштећених пензионера гарантованих Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама, него о процедури оцене уставности Закона.

Превод одлуке:
„Европски суд за људска права, који је заседао 10 јануара 2019 у већу од једног судије у складу са чланом 24. став 2. и 27. Конвенције је оценио наводе представке као неприхватљиве.
Суд је нашао да подносилац представке није био довољно угрожен наводним кршењем Конвенције или допунских протокола да би тврдио да је био жртва повреде права загарантованих у члану 34. Конвенције. Најзад ови приговори не одговарају услову ratione personae у складу са значењем члана 35. став 3а. Конвенције.
Суд је прогласио ове наводе као неосноване.“

Испитујући услове прихватљивости у смислу чл. 35. Конвенције, Европски суд за људска права је 10.01.2019. године представку прогласио неприхватљивом будући да није испуњен процедурални услов који се односи на то да представка може бити поднета од стране лица чија су појединачна права и слободе загарантована Конвенцијом, повређена у поступку у коме се подносилац представке појављује као странка. (тзв. услов ratione personae)
С обзиром да је представка поднета од стране синдиката пензионера као удружења које штити права својих чланова, у погледу поступка којим је тражена апстрактна контрола уставности Закона, која се односи на неодређени број случајева, Европски суд је донео овакву одлуку. Међутим, оваква одлука никако не значи да конкретно лице у конкретном поступку не може штитити своја права. Уколико заштита права пред националним институцијама не буде успешна, свакако постоји могућност обраћања Европском суду за људска права ради заштите повређених права појединца.
Наведеном одлуком није ускраћена могућност да се оштећени пензионери после кориштења свих правних могућности у заштити својих прва у Србији обрате ЕСЉП у Стразбуру.
Подсећамо да је Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије организовало израду и потписивање од стране 31 посланика Народне скупштине Републике Србије акт о покретању поступка за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија по којем је Уставни суд дужан да поступи. Због игнорисања ове обавезе Удружење је са представницима посланика који су потписали акт затражило разговор са председницом Уставног суда Србије после које ће одлучити о наредним акцијама у заштити наших права.
Истовремено пред судовима у Србији се води преко 20 000 поступака за захтевом за накнаду штете због смањења пензија који се за сада одбацију због тога што Закон још увек није оцењен неуставним. Због опасности од трогодишњег застаревања причињене штете позивамо све оштећене да покрену судске и друге поступке ради спречавања застаревања права на накнаду штете.

Прилози:
- Predstavka Sindikata penzionera Nezavisnost
- Odluka ESLJP
- Prevod odluke br. 52291-18

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka-ESLJP.pdf)Odluka-ESLJP.pdf 439 kB
Download this file (Predstavka-Sindikata-penzionera-Nezavisnost.pdf)Predstavka-Sindikata-penzionera-Nezavisnost.pdf 4245 kB
Download this file (Prevod-odluke-52291-18.doc)Prevod-odluke-52291-18.doc 23 kB

Evropski sud za ljudska prava predstavku Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ proglasio neprihvatljivom

Objavljeno utorak, 26 februar 2019 19:59Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 88
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Evropski sud za ljudska prava predstavku Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ proglasio neprihvatljivom

https://nezavisnost.org/strazbur-odbacio-tuzbu-sindikata-penzionera-srbije-nezavisnost/

"Tačno četiri meseca nakon što je Sud za ljudska prava u Strazburu zaprimio predstavku, odnosno kolektivnu tužbu Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ koja se odnosila na četverogodišnje ‘’otimanje’’ dela penzija po osnovu neustavnog Zakona o privremenom načinu isplate penzija, stigao je odgovor iz Strazbura.

Znali smo da je potrebna procedura u zemlji u potpunosti ispoštovana, jer smo u protekle četiri godine ovaj problem pokušali da rešimo kroz sve nadležne institucije sistema u Republici Srbiji (političke, izvršne i sudske), te da su ispunjeni i svi formalni zahtevi Suda u Strazburu (potrebni obrasci i formulari, agrumenti i dokazi za opravdanost predstavke, kao i za legitimnost Sindikata penzionera za njeno podnošenje).
Nadali smo se pozitivnom odgovoru jer, osim što su ispunjeni svi formalni uslovi, apsolutno smo sigurni da je pravda na našoj strani. Imali smo, ipak, određenu rezervu i ostavili izvesnu mogućnost da odgovor bude negativan, znajući da pravo i pravda nisu uvek podudarni. Očekivali smo, međutim, ukoliko bi se to desilo, adekvatno obrazloženje i argument koje bismo mogli pobijati.
Odgovor koji je stigao nas je, ne samo negativno iznenadio, već i zapanjio. On, naime, glasi (citat):
‘’Evropski sud za ljudska prava, konkretno sudija pojedinac, odlučio je da podnesenu predstavku proglasi neprihvatljivom.’’
Bez ijedne reči obrazloženja – ZAŠTO JE PREDSTAVKA NEPRIHVATLJIVA?
(obavešteni smo samo da je odluka konačna, da nema prava žalbe, te da će predstavka i priložena dokumentacija biti uništeni nakon proteka vremana od godinu dana)
Pitamo se, koji je to ‘’sudija pojedinac’’, iz koje zemlje članice (ili kandidata za članstvo) EU dolazi i odakle mu pravo, smelost i obraz da odluči kako je neprihvatljivo boriti se za svoju dugogodišnjim radom, i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, stečenu imovinu. Da li je u skladu sa postulatima evropskog zakonodavstva uzimati tuđe i da li se u zemlji iz koje dolazi (ukoliko nije iz Republike Srbije), može, bez ikakvih sankcija, zadirati u tuđu imovinu?
Zašto, barem, nije otvorena rasprava, kroz koju bi Sud doneo ovakvu ili onakvu odluku? Zašto nije i na nas primenjena odluka Suda u Strazburu, koja je na snazi od 1. januara ove godine, da se iskoristi mogućnost sklapanja nagodbe između države koja je tužena i onih koji je tuže i da se, eventualno, postigne sporazum između ovih stranaka. Mi smo bili spremni i na tu opciju.
Međutim, sudija pojedinac (voleli bi da mu znamo ime i na tome ćemo insistirati) je odlučio da 700.000 penzionera iz Srbije nema pravo slobodnog raspolaganja svojom imovinom i ne zaslužuje da se o ‘’krađi’’ njihove imovine raspravlja na najvišoj evropskoj sudskoj instance, kada to već nije bilo moguće u našoj zemlji.
Sindikat penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’s e zalaže za evrointegracije, verujući u evropske vrednosti i bolju budućnost u EU. Ovakav postupak Suda za ljudska prava u Strazburu, ozbiljno je poljuljao naše poverenje u te vrednosti i institucije koje takve vrednosti neguju i brane.
Za Sindikat penzionera Srbije i UGS NEZAVISNOST ova priča nije gotova.!
Izvršni odbor Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ doneće, na sednici zakazanoj za 1.mart ove godine, odluku o narednim potezima, u zemlji i na međunarodnom planu. Osim informisanja članstva Sindikata i najšire javnosti o ovom, za nas neprihvatljivom i nerazumnom potezu Suda u Strazburu (odnosno sudije pojedinca), to, svakako, podrazumeva i obraćanje Evropskoj federaciji penzionera (FERPA), Evropskoj i Međunarodnoj konfederaciji sindikata (EKS i MKS), kao i Savetu Evrope i Komitetu za socijalna pitanja.
Iskreno se nadamo da će nas u ovim aktivnostima, kao do sada, podržati čitava porodica NEZAVISNOST – svi članovi UGS i i granski sindikati, ali i šira demokratska javnost."

Komentar:

Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ podneo je dana 20.11.2015. g. Ustavnom sudu Srbije ustavnu žalbu na Rešenje US br. IUz-531/2014 od 16.10.2015. godine, kojim je odbačena Inicijativa Sindikata penzionera Srbije “NEZAVISNOST” za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija (Sl. glasnik RS broj 116/14).
Početkom maja 2018. g. odgovor Ustavnog suda na ustavnu žalbu stigao je Sindikatu penzionera Srbije „Nezavisnost“, ispunjeni su svi uslovi da se Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ obrati Sudu za ljudska prava u Strazburu, jer je odluka Ustavnog suda, naravno, ponovno negativna, saopštio je tada sindikat.
Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ je u svom saopštenju 22.05.2018. g. najavio podnošenje kolektivne tužbe Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Povodom ove ustavne zalbe Sindikata penzionera Srbije "Nezavisnost" verovatno je Ustavni sud doneo resenje o njenom odbacivanju. Naravno, to je samo moja pretpostavka. Ne postoji pravni osnov za podnošenje ustavne žalbe protiv odluke, rešenja, odnosno zaključka Ustavnog suda.

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВЦИ, ЖАЛБИ ИЛИ УСТАВНОЈ ЖАЛБИ ИЗЈАВЉЕНОЈ ПРОТИВ ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА ИЛИ ЗАКЉУЧКА УСТАВНОГ СУДА
(пречишћени текст)
I
Учесник у поступку се дописом обавештава да су, сагласно одредби члана 166. став 2. Устава Републике Србије, одлуке Уставног суда коначне, извршне и општеобавезујуће, те да не постоји правни основ за подношење представке, жалбе или уставне жалбе против одлуке, решења, односно закључка Уставног суда.
По наведеним захтевима не формира се нови предмет већ се, након увида судије известиоца и обрађивача предмета, учесник у поступку обавештава о томе, дописом који потписује секретар Суда.
II
Изузетно, Уставни суд може преиспитати одлуку или решење донето по уставној жалби и након његовог отправљања из Суда, на начин и у поступку прописаном одредбом члана 91. Пословника о раду Уставног суда, уколико је одлука или решење засновано на очигледној грешци Суда, која се не може отклонити закључком о исправци.
СУДСКА ПРАКСА
Уставног суда
Наведене ставове Уставни суд је утврдио на седницама одржаним 5. фебруара 2009. године и 2. јуна 2011. године.

Ustavni sud nema pojma šta odgovara tražiocu informacije!

Objavljeno ponedeljak, 25 februar 2019 21:55Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 249
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Ustavni sud nema pojma šta odgovara tražiocu informacije!

Pojma nemaju u Ustavnom sudu šta je kolega Darko Špoljar tražio zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja, niti imaju pojma šta su odgovorili!

Darko je tražio sledeću informaciju:
Dana 06.08.2018. godine grupa poslanika NSRS podnela je predlog za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija.
Takođe, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica podnelo je inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija.
Ovo je u Ustavnom sudu spojeno u jedan predmet pod brojem IUz 3/2018 od 07.08.2018. godine.
Isti - novi predlog je ponovo podnet Ustavnom sudu dana 14.11.2018. godine, ovaj puta sa više potpisa poslanika NSRS i za njega je otvoren predmet pod brojem IUo 255/2018.
Od vas tražim sledeće podatke:
- da li je doneto rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija. (dostavite kopiju rešenja)
- ako nije doneto rešenje molim za odgovor zašto nije doneto i kada će biti doneto, te okvirno kada će biti doneta odluka u postupku za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija.

Objašnjenje:

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије настављајући кампању „Ставимо тачку на пљачку пензионера“, акцијом „Народни посланици и пензионери заједно пред Уставним судом Србије“, после отказивања подршке акту поднетом Уставном суду Србије 6. августа 2018. године од стране дела посланика Српске радикалне странке, организовало је израду и потписивање новог Акта о покретању поступка Уставног суда за оцењивање уставности, усклађености и сагласности са међународним конвенцијама, Закона o привременом уређивању начина исплате пензија, који је укинут 29.9.2018. г. усвајањем Закона о изменама Закона ПИО.
Подношењем акта о покретању поступка оцене уставности, Уставни суд Србије је обавезан да оцени уставност Закона. На позив упућен свим посланичким групама одазвао се само део опозиционих посланичких група. Предлог је потписао 31 народни посланик што је према Уставу Србије довољно да се пред Уставним судом Србије покрене поступак. Народне посланике који су потписали акт, пред Уставним судом Србије ће представљати проф. др Миладин Шеварлић, др Санда Рашковић Ивић, Божовић Балша и Срђан Ного. 
Потписивањем Предлога посланици су исказали своју одговорност и посвећеност поштовању законитости, уставности, људских и имовинских права грађана Србије. Позивамо Уставни суд да у складу са Уставом Републике Србије, Законом о Уставном суду Србије и заклетвом коју су судије положиле хитно изврши оцену уставности и сагласности Закона са Уставом Републике Србије, општеприхваћеним правилима међународног права и потписаним међународним конвенцијама.
Представници народних посланика и удружења су заједно 14.11.2018 године у 12 сати наведени акт предали на писарници Уставног суда Србије.

(Prethodno: Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija je 06.08.2018. g. Ustavnom sudu podneo ovlašćeni predlagač – 27 narodnih poslanika.
Pored navedenog predloga narodnih poslanika, USPVLS je uputilo Ustavnom sudu i svoju novu Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zahtev za informaciju i odgovor Ustavnog suda.pdf)Zahtev za informaciju i odgovor Ustavnog suda.pdf 138 kB

Мишљење и предлог колеги Рајку Марашевићу

Objavljeno petak, 22 februar 2019 20:05Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 386
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Мишљење и предлог колеги Рајку Марашевићу

Колега Рајко упоредо води два управна поступка и спора, први за усклађивање војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године (предмет У 7788/2018 од 07.05.2018. године) и други за измену правоснажног решења о праву на пензију, због повреде закона на његову штету, односно повреде члана 244. Закона о ВЈ и незаконитог одређивања пензијског основа (предмет У 7593/2018 од 03.05.2018. године). Пресуду у пвом предмету је УпС донео 05.12.2018. године, а достављена је Рајку 21.01.2019. године.

У оба предмета је тужилац исто лице: Рајко Марашевић; тужени исти: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Дирекција фонда Београд; основ спора исти: пензија; судија известилац исти: Радмила Симић.

Напомињем да по тужби УпС за измену правоснажног решења о праву на пензију, која је примљена је и заведена у УпС 03.05.2018. године, пресуда још увек није донета, односно није достављена колеги Рајку.
Ток предмета:
БРОЈ ПРЕДМЕТА: У 7593/2018
СТАТУС: НЕРЕШЕН
ДАТУМ ПРИЈЕМА: 03.05.2018
ОСНОВ СПОРА: ПЕНЗИЈА
Редни број Датум Опис
1. 03.05.2018 Дана 03.05.2018. примљен је предмет и додељен је судији Радмила Симић
2. 28.06.2018 Писмено БГУС-2018-38139: Списи од 28.06.2018.
3. 22.10.2018 Писмено БГУС-2018-62445: Поднесак од 22.10.2018.
Колега Рајко Марашевић је молио да колеге изнесу своје мишљење и савет да ли да пише притужбу председнику Управног суда због одуговлачења поступка у предмету за измену правоснажног решења о праву на пензију, што по Судском пословнику има право или да чека док суд донесе пресуду.
Посебно жели да чује мишљење колеге А. Стојановића.

У предмету У 7788/2018 од 07.05.2018. године, који је у Управном суду примљен и заведен након предмета У 7593/2018 од 03.05.2018. године, пресуда је донета. Одлука – пресуда у том предмету (усклађивања војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године) донета је 05.12.2018. године, а експедована 14.12.2018. године.

Претходно, Рајко је дана 29.10.2018. године поднео приговор Управном суду због повреде права на суђење у разумном року у предмету за усклађивање војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године. Управни суд је по том приговору донео Решење од 17.12.2018. године којим се одбија приговор у предмету Управног суда У 7788/18 као неоснован, са образложењем да је одлука у предмету У 7788/18 донета дана 05.12.2018. године.
Рајко је у приговору посебно указао на праксу Уставног суда да се управни поступак и управни спор посматрају као јединствена целина, што је наведено у пресуди Уставног суда Уж-3972/2015 од 26.04.2018. године. Управни суд је повреду права на суђење у разумном року ценио само у односу на трајање управног спора у предмету У 7788/18 од 07.05.2018. године, односно од подношења тужбе до доношења одлуке УпС. Уопште није разматрао претходне управне поступке и спорове у истој правној ствари.
Решење о одбијању приговора је Рајку достављено 24.12.2018. године. У образложењу решења наводи се да је предмет У 7788/18 већан 05.12.2018. године, а да је одлука експедована 14.12.2018. године.
Пресуда УпС у овом предмету је Рајку достављена 21.01.2019. године, од покретања поступка за усклађивање војне пензије за 11,06% до доношења ове пресуде протекло је 6 (шест) година.
Управни суд тврди да предмете решава по редоследу пријема тужби. На основу наведеног примера очигледно је да судија известилац Радмила Симић није решила предмете по редоследу пријема тужбе у суд, јер се предмет У 7788/2018 ни у ком погледу се не може сматрати приоритетнијим и хитнијим од предмета У 7593/2018.

Oдлука - пресуда УпС у предмету измене правоснажног решења о праву на пензију колеге Рајка ће бити битнија од донете одлуке - пресуде УпС у вези усклађивања војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године. У овом предмету у вези 11,06 % очекујем да би по уставној жалби, коју је поднео колега Рајко, Уставни суд могао утврдити, пре свега, повреду права на суђење у разумном року, па сам сугерисао Рајку да ту повреду посебно истакне у уставној жалби.

Predlog:

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku praktično se ne odnosi na upravni postupak i upravni spor već se povreda prava na suđenje u razumnom roku kada je u pitanju upravni postupak i upravni spor može konstatovati samo odlukom Ustavnog suda, na osnovu prethodno podnete ustavne žalbe. Iz tih razloga kolega Rajko je na presudu Upravnog suda od 05.12.2018. podneo ustavnu žalbu pozivajući se, pred ostalog, na povredu člana 32 Ustava Republike Srbije tj. na povredu prava na suđenje u razumnom roku jer je ceo postupak trajao šest godina i iz tih razloga u ustavnoj žalbi zahtevao naknadu nematerijalne štete. Kada je u pitanju eventualna povreda prava na pravično sudjenje smatram da će u tom delu Ustavni sud odbaciti ustavnu žalbu jer je kolegi Rajku od 01.01.2008. godine penzija usklađena za ukupno 11,06 odsto.

Ishod ova dva upravna spora kolege Rajka, ishod eventualnih postupaka po ustavnim žalbama i odluke Ustavnog suda u tim postupcima u mnogome će opredeliti i sudbinu prava na redovno usklađivanje vojnih penzija za 4,21 %, koje je pretvoreno u deo vanrednog usklađivanja penzija za 11,06 % od 01.01.08. g.

Na osnovu svega iznetog predlažem kolegi Rajku da u predmetu Upravnog suda U 7593/2018 podnese prigovor predsedniku suda. Taj prigovor će verovatno biti odbijen, ali to ne menja suštinu - u predmetu U 7788/2018 nakon podnošenja prigovora 29.10.2018.godine predmet je rešen-većan u roku od nešto više od mesec dana i doneta presuda 05.12.2018. godine.

Iako je prigovor odbijen, podnošenje prigovora je verovatno ubrzalo donošenje odluke – presude Upravnog suda u predmetu U 7788/2018 od 07.05.2018. godine. Verujem da bi to mogao biti slučaj i u predmetu Upravnog suda U 7593/2018 od 03.05.2018. godine. Ako ništa drugo sa podnetim prigovorom zbog odugovlačenja postupka će predsednik suda upoznati sudiju izvestioca Radmilu Simić, što će je “naterati” da “predmet izvadi iz fioke” i u relativno kratkom roku predmet reši, jer u predmetu ne postoji ni jedno sporno pravno pitanje.

Strana 8 od 525