Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Vojni osiguranici penzioneri u radnom odnosu izuzeti od primene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Objavljeno petak, 23 avgust 2019 11:37Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 297
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Vojni osiguranici penzioneri u radnom odnosu izuzeti od primene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Unija poslodavaca Srbije obaveštava poslodavce koji zapošljavaju ili imaju nameru da zaposle vojne osiguranike penzionere, da je ova grupa lica izuzeta od primene novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, broj 25/2019), s obzirom da se na njih primenjuju posebni propisi.

UPS su se u više navrata obraćali poslodavci sa pitanjem da li odredbe Zakona utiču na umanjenje prava vojnih osiguranika penzionera koji su kod njih u radnom odnosu. Problem je nastao jer se vojnim penzionerima doprinosi uplaćuju po osnovu penzije, a uplata se vrši u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, te bi primenom gore pomenutog zakona na ovu kategoriju lica, neminovno došlo do promene njihovog statusa kao zdravstvenih osiguranika, s obzirom da bi se u tom slučaju uplata doprinosa na osnovu plate vršila u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Do potrebe za tumačenjem je s razlogom došlo s obzirom na to da pomenuti zakon, koji se primenjuje od 11.04.2019. godine, u članu 15. utvrđuje prioritetni osnov osiguranja u slučaju da osiguranik iz člana 11. istog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova. Istim članom propisano je i to da se zdravstveno osiguranje po osnovu zaposlenja smatra prioritetnim osnovom osiguranja, što bi značilo da svi penzioneri koji su u radnom odnosu, počev od 11.04.2019. godine, zdravstveno osiguranje ostvaruju po osnovu zaposlenja (član 15. Zakona), a ne po osnovu penzije.

Ove nelogičnosti su rešene u zvaničnom obaveštenju Ministarstva odbrane, datom po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva zdravlja, br. 011-00-00152/2019-0 od 31. jula 2019. godine. U svom mišljenu, Ministarstvo zdravlja kaže da članom 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji određuje koja lica imaju status osiguranika u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja, vojni osiguranici nisu obuhvaćeni ovim propisom. Odatle proizilazi da oni zdravstveno osiguranje i prava iz zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju u skladu sa Zakonom o zdravstevnom osiguranju, te se sledstveno tome odredbe člana 15. Zakona kojima je uređeno pitanje prioritetnog osnova osiguranja u slučaju kada osiguranik iz člana 11. Zakona ispunjava uslove za sticanje osiguranika po više osnova, ne odnosi na vojne osiguranike penzionere.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 22.08.2019.

Predlog Strategije nacionalne bezbednosti i Predlog Strategije odbrane u skupštinskoj proceduri

Objavljeno petak, 23 avgust 2019 11:26Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 55
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Predlog Strategije nacionalne bezbednosti i Predlog Strategije odbrane u skupštinskoj proceduri

Predlog Strategije nacionalne bezbednosti i Predlog Strategije odbrane usvojila je Vlada R. Srbije i uputila ih Narodnoj skupštini R. Srbije na usvajanje.

Predlog Strategije nacionalne bezbednosti Srbije čija su polazišta očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti, vojna neutralnost, briga o srpskom narodu van granica Srbije, evropske integracije i efikasna pravna država ušao je u skupštinsku proceduru.

Dokument je objavljen na sajtu parlamenta i u njemu se navodi da je reč o najvišem strateškom dokumentu čijim sprovođenjem se štite nacionalne vrednosti i interesi Srbije.

Država je u oblasti odbrane i bezbednosti sebi postavila četiri najvažnija cilja, a to su efikasna odbrana, očuvanje KiM u sastavu Srbije, jačanje međunarodnog položaja i sprečavanja separatističkog delovanja.

Evropske integracije i članstvo u EU jesu nacionalni interesi i strateško opredeljenje Srbije, kaže se u predlogu Strategije nacionalne bezbednosti.

U proceduri je i Predlog Strategije odbrane u kojoj piše da je vojna neutralnost odbrambeni interes Srbije što podrazumeva da Srbija ne pristupa vojno političkim savezima.

S druge strane, ističe se da vojna neutralnost nije prepreka za saradnju sa drugim državana i vojno političkim savezima i da u tom smislu Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i prakitičku saradnju sa NATO.

Svi koji ispunjavaju uslove za starosnu ili prevremenu starosnu penziju treba na vreme da provere svoj M-4 obrazac

Objavljeno sreda, 21 avgust 2019 10:51Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 71
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Svi koji ispunjavaju uslove za starosnu ili prevremenu starosnu penziju treba na vreme da provere svoj M-4 obrazac

Do kraja ove godine pravo na starosnu penziju ostvaruju muškarci s 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža, a žene sa 62 godine i šest meseci života i bar 15 penzijskog staža.

Pravo na prevremenu starosnu penziju, koja podrazumeva trajno umanjenje čeka od 0,34 odsto za svaki mesec pre propisanih navršenih godina života, muškarci do kraja 2019. ostvaruju sa 40 godina penzijskog staža i najmanje 57 godina i osam meseci života, a žene s 38 godina i šest meseci penzijskog staža i bar 57 života.

Pošto je do kraja godine ostalo još četiri meseca, svi koji ispunjavaju uslove za starosnu ili prevremenu starosnu penziju treba na vreme da provere svoj M-4 obrazac jer se za penziju priznaje samo staž za koji su plaćeni doprinosi. Dakle, da li se staž upisan u radnu knjižicu „poklapa” s godinama uplaćenog penzijskog. Listing s tim podacima i zaradama svi zaposleni mogu dobiti u filijali Fonda PIO uz ličnu kartu, besplatno.

Ako radnici isupunjavaju minimum uslova za penziju, a nisu utvrđeni svi podaci od značaja za određivanje njene visine, dobiće privremeno rešenje o iznosu na čeku, a po utvrđivanju nedostajućih podatka, rešenje o konačnom iznosu penzije. Pri obračunu starosne penzije, pa i prevremene, uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970.  Zakonski rok za donošenje rešenja o penzionisanju je dva meseca. Penzija se može primati na tekući račun, na kućnu adresu ili na šalterima pošta, a i na račun ustanove gde je penzioner smešten.

Na sajtu Fonda PIO napominje se da korisnik starosne, odnosno prevremene starosne penzije, može ponovo zaposliti i samim tim ponovo ući u penzijsko osiguranje. Mogu nastaviti da primaju penziju i rade preko ugovora o delu na koji se plaćaju penzijski doprinosi, ali kod bivših zaposlenih mora biti prekida između prethodnog i novog osiguranja, a kod samostalaca ne mora. Penzioner koji se opet zaposli ili obavlja samostalnu delatnost bar jednu godinu, ima pravo na novi obračun penzije, ali korisnicima prevremene starosne penzije ostaje umanjenje utvrđeno prvim rešenjem o penzionisanju.

Od 2020. uslovi za starosnu penziju za muškarce ostaju isti,  odnosno najmanje 65 godina života i 15 penzijskog staža. Za žene se uslov za penzionisanje produžava pola godine života pa će morati da imaju najmanje 63 godine i 15 penzijskog staža.

Za prevremenu starosnu od 1. januara muškarcima treba 58 godina i četiri meseca života i 40 godina penzijskog staža. Za žene je propisano 57 godina i osam meseci života i 39 godina penzijskog staža.

Za ostvarivanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju treba podneti dokaz kojim se utvrđuje identitet – lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu. Zatim, dokaz o penzijskom stažu – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu i druge isprave o stažu u orginalu ili overenoj foto-kopiji. Pride dokaz o prestanku zaposlenja, regulisanom vojnom roku... Oni koji su starosnu penziju ili prevremenu čekali na Birou rada treba da donesu dokaz korisnika novčane naknade.

Uvid i razmena podataka iz službenih evidencija između organa u upravnom postupku

Objavljeno ponedeljak, 19 avgust 2019 20:18Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 144
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Uvid i razmena podataka iz službenih evidencija između organa u upravnom postupku

Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 57/2019) primenjuje se od 17. avgusta 2019. god.

Ovim pravilnikom uređuje se način na koji državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara i evidencija u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.

Tekst pravilnika u celini možete pogledati u prilogu.

Ujedno Vlada je donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Na osnovu te uredbe 17. avgusta 2019. god. prestala je da važi Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija („Službeni glasnik PC”, broj 56/17).

Strana 8 od 366