Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

STAN, slučaj izbeglih vojnih penzionera u naselju Surčin

Objavljeno ponedeljak, 22 oktobar 2018 22:30Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 138
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

STAN, slučaj izbeglih vojnih penzionera u naselju Surčin

PG Mreža - 22. oktobra 2018. - https://mreza.rs/stan-slucaj-izbeglih-vojnih-penzionera-u-naselju-surcin/

Nedavni slučaj iseljavanja vojnih penzionera iz beogradskog hotela Bristol podsetio je javnost na to da u Srbiji još uvek postoje samački hoteli i kolektivni centri u kojima žive mnogi oficiri, većinom penzioneri koji su tu sa svojim porodicama smešteni nakon raspada Jugoslavije i povlačenja vojske iz bivših republika.
Jedno takvo naselje nalazi se u Surčinu. Veliki projekat izgradnje stanova za pripadnike bezbednosnih službi, koji je najavio predsednik Vučić, možda će ispuniti želju naših sagovornika, ubrzati gašenje ovog udruženja i učiniti da to više ne bude tema za novinare.

Video zapis možete pogledati na linku

https://mreza.rs/wp-content/uploads/2018/10/TV-MReza-895pr01.mp4

 

УРЕДБА О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Objavljeno subota, 20 oktobar 2018 17:51Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1488
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

УРЕДБА О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Поштовани!

У прилогу објављујем горе наведену уредбу Владе Р. Србије од 18.10.2018. године којом су прописани услови, висина, обухват корисника пензија и динамика исплате новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец октобар и новембар 2018. године.
Ова уредба је објављена у “Службеном гласнику Р. Србије” број 78/2018 од 19.10.2018. године. Уредба је привременог карактера и регулише само услове, висину, обухват корисника пензија и динамику исплате новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец октобар и новембар 2018. године.
За евентуалну исплату новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец децембар 2018. године (која се исплаћује у јануару 2019. године) биће потребна нова уредба, или ће Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, односно Законом о буџету за 2019. годину, бити извршено усклађивање свих пензија у одређеном проценту, на начин да овај новчани износ (додатак) као увећање уз пензију постане саставни део пензије. Да би се то постигло биће примењен члан 80б* Закона о ПИО који гласи: “Изузетно од члана 80. овог закона, до достизања финансијске одрживости система пензијског и инвалидског осигурања, пензије ће се усклађивати на начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем.*”
*Службени гласник РС, број 73/2018

Новчани износ (додатак) као увећање уз пензију исплаћује се корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије чија висина пензије за месец октобар и новембар 2018. године износи до 34.003,90 динара.
То су корисници пензија (пензионери) чија је висина пензије за месец септембар у исплати (са умањењем) била до 32.384,52 динара, односно у октобру 2014. г. била до 31.512,00 динара (пре умањења).
Новчани износ који ће примити ови пензионери исплаћује се месечно уз пензију за октобар и новембар 2018. године и посебно се исказује.

Тај новчани износ у 2018. години (за октобар и новембар 2018. године) исплатиће се из средстава Фонда, а у 2019. години ће се исплаћивати (почев од пензије за децембар 2018. г.) из буџета Републике Србије (Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању: „Службени гласник РС“, број 73/2018).
- Закон о ПИО, члан 207а*
"У условима постојања фискалног простора, корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије могу се повећати примања, исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, у зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије, с тим што средства за ове намене не могу бити виша од 0,3% БДП на годишњем нивоу.*
Услови, висина, обухват корисника пензија и динамика исплате новчаног износа из става 1. овог члана утврђују се актом Владе.*
Средства за исплату новчаног износа из става 1. овог члана, обезбеђују се из буџета Републике Србије.*
Новчани износ из става 1. овог члана, обрачунава и исплаћује Фонд уз пензију и то се посебно исказује.*"
*Службени гласник РС, број 73/2018
- Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, члан 54
"Изузетно од члана 37. овог закона, новчани износ из тог члана у 2018. години исплатиће се из средстава Фонда."
Службени гласник РС, број 73/2018

1. Пензионери којима пензија није умањивана применом Закона о ПУНИП

- Новчани износ као увећање уз пензију корисницима пензија (пензионерима) чија висина пензије за месеце октобар и новембар 2018. године износи до 26.643.75 динара обрачунава се као 5% од висине пензије тог корисника за месеце октобар и новембар 2018. године.
То су корисници пензија (пензионери) чија је висина пензије у октобру 2014. г. била до 24.691,00 динара, односно пензионери којима пензија није умањивана применом Закона о ПУНИП.
Ти пензионери ће уз октобарску и новембарску пензију примити новчани износ (додатак) као увећање уз пензију који износи 5 % њихове октобарске, односно новембарске пензије. Пензионер чија је октобарска пензија 2018. године 15.000,00 динара примиће увећање уз пензију које износи 750,00 динара, за пензију од 20.000,00 динара увећање уз пензију износи 1.000,00 динара, за пензију од 25.000,00 динара увећање уз пензију износи 1.2500,00 динара, а за пензију од 26.643.75 динара увећање уз пензију износи 1.332,19 динара.

2. Пензионери којима је пензија умањивана применом Закона о ПУНИП

- Новчани износ (додатак) као увећање уз пензију корисницима пензија (пензионерима) чија висина пензије за месеце октобар и новембар 2018. године износи од 26.643.76 динара до 34.003,90 динара (пензија без умањења), обрачунава се тај новчани износ (додатак) као разлика између износа исплаћене, односно припадајуће пензије за септембар 2018. године (пензија са умањењем) увећане за 5% и износа припадајуће пензије тог корисника према Закону, за месеце октобар и новембар 2018. године (пензија без умањења).
Шта то практично подразумева односно колики ће им бити новчани износ (додатак) као увећање уз пензију детаљно сам објаснио у јучерашњем тексту – чланку “Ujdurma Vlade R. Srbije sa uvecanjem uz penziju (od 5 posto)”, кроз примере на ред. бр. 2 - 10.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Уредба - увећање уз пензију.doc)Уредба - увећање уз пензију.doc 19 kB

Ujdurma Vlade R. Srbije sa uvecanjem uz penziju (od 5 posto)

Objavljeno petak, 19 oktobar 2018 19:05Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1053
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Ujdurma Vlade R. Srbije sa uvecanjem uz penziju (od 5 posto)

Pocetni granicni iznos za umanjivanje penzija od oktobra 2014. g. bio je 25.000,00 dinara. Taj pocetni granicni iznos za umanjivanje penzija se za cetiri godine primene Zakona o PUNIP pomerio navise. Pocetni granicni iznos za umanjivanje penzija od decembra 2017. g. bio je 26.643,75 dinara.

1. Penzija u iznosu od 25.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 25.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 26.903,53 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 26.976,80 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 26.976,80 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (26.903,53 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 28.248,71 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 1.271,91 dinara.

2. Penzija u iznosu od 26.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 26.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 27.745,20 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 28.055,87 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 28.055,87 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (27.745,20 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 29.132,46 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 1.076,59 dinara.

3. Penzija u iznosu od 27.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 27.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 28.586,88 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 29.134,94 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 29.134,94 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (28.586,88 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 30.016,22 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 881,28 dinara.

4. Penzija u iznosu od 28.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 28.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 29.428,55 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 30.214,01 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 30.214,01 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (29.428,55 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 30.899,98 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 685,97 dinara.

5. Penzija u iznosu od 29.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 29.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 30.270,24 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 31.293,09 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 31.293,09 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (30.270,24 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 31.783,75 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 490,66 dinara.

6. Penzija u iznosu od 30.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 30.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 31.111,91 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 32.372,16 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 32.372,16 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (31.111,91 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 32.667,51 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 295,35 dinara.

7. Penzija u iznosu od 31.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 31.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 31.953,58 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 33.451,23 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 33.451,23 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (31.953,58 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 33.551,26 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 100,03 dinara.

8. Penzija u iznosu od 31.512,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 31.512,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 32.384,52 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 34.003,71 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.003,71 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (32.384,52 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 34.003,75 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 0,04 dinara (4 pare).

9. Penzija u iznosu od 31.513,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 31.513,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 32.385,36 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 34.004,79 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.004,79 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (32.385,36 dinara) dodate 5 % dobijate da bi mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju bila 34.004,63 dinara, odnosno penzija mu je samim prestankom umanjivanja penzija veca od tog iznosa.
Nece primiti uvecanje uz penziju, vec ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.004,79 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Penzija ce mu biti za nesto vise od 1 dinara (1,04 dinara) veca od penzionera pod red. br. 8.

10. Penzija u iznosu od 32.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 32.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 32.795,26 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 34.004,79 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.530,30 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (32.795,26 dinara) dodate 5 % dobijate iznos od 34.435,02, odnosno penzija mu je samim prestankom umanjivanja penzija veca od tog iznosa.
Nece primiti uvecanje uz penziju, vec ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.530,30 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. U odnosu na pripadajuci iznos, penzija mu je do sada bila umanjena preko 5 %, odnosno precizno 5,02 %.

Ujdurma Vlade R. Srbije sa uvecanjem penzija i uvecanjem uz penziju (od 5 posto)!

Presuda Upravnog suda od 14.09.2018. g. - vanredno uskladjivanje penzije 6,57 (11,06 – 4,21) posto

Objavljeno petak, 19 oktobar 2018 18:56Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 576
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Presuda Upravnog suda od 14.09.2018. g. - vanredno uskladjivanje penzije 6,57 (11,06 – 4,21) posto

Postovani!

U prilogu objavljujem Presudu Upravnog suda od 14.09.2018. g. koja se odnosi na vanredno uskladjivanje vojne penzije za 6,57 (11,06 – 4,21) posto. Tuzioc Zivan Gajic, iz Beograda, je podneo tuzbu radi ponistaja resenja RF PIO – Direkcija Fonda od 01.08.2017. g. u predmetu vanrednog uskladjivanja penzije, kojim je odbijena njegova zalba na resenje RF PIO – Sluzba filijale za grad Beograd od 13.02.2017. g. Tim prvostepenim resenjem je tuziocu vanredno uskladjena penzija od 01.01.2008. g. za 6,57 %, umesto za 11,06 % kao svim penzionerima u R. Srbiji.
I u ovoj presudi se UpS poziva na Zakljucak Vlade R. Srbije od 30.10.2015. g. koji nema karakter opsteg pravnog akta, vec predstavlja samo saglasnost datu RF PIO da vojnim penzionerima uskladi penzije za 6,57 % od 01.11.2015. g. i da sa vojnim penzionerima sklapa vansudska poravnanja za isplatu pripadajuce razlike penzije, uvecane za indeks (rast) cena na malo, za period od 01.01.2008. g. do 31.10.2015. g.
Protiv ove presude bi se mogla podneti VKS revizija, kao vanredni pravni lek, ali je to preskupo i tuziocu to ne savetujem. U svakom slucaju protiv ove presude treba podneti ustavnu zalbu Ustavnom sudu.
Formu i moguci sadrzaj takve ustavne zalbe sam vec objavio i nalazi se u datoteci, obzirom da sam na slicnu presudu UpS koja je doneta u predmetu vanrednog uskladjivanja moje penzije od 01.01.2008. g. za 6,57 %, umesto za 11,06 %, podneo ustavnu zalbu 18.05.2018. g.
Kvalitet objavljenog dokumenta – presude je nesto losiji, zbog cega se izvinjavam.
Kolegama Zivanu Gajicu (koji je presudu ustupio za objavljivanje) i Miloradu Camparu (koji mi je presudu dostavio) zahvaljujem na ovom dokumentu!

Komentar:

Будући да је решење о ванредном усклађивању пензија примењено од 01. 01. 2008. године, када се усклађивање војних пензија, сагласно члану 193. став 1. Закона о Војсци Србије врши једнако као и цивилних пензија свих категорија, то је оно морало бити, по службеној дужности примењено и на војне пензионере, независно од другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, на које су војни пензионери стекли право по Закону о Војсци Југославије и независно од тога колике су им биле просечне и појединачне пензије у 2007. години. Супротно поступање, односно везивање (умањивање) права на ванредно усклађивање (повећање) пензија за право на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину, само за војне пензионере као категорију, представља произвољну примену материјалног права и кршење права војних пензионера, а тиме и тужиова, на правично суђење из члана 32. став 1. Устава и на једнаку правну заштиту.
Полазећи од форме и садржине Закључка Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године Уставни суд је у свом Закључку број IУо-317/2015 од 29.11.2016. године нашао – оценио да наведени акт “нема карактер општег правног акта, јер се њиме само даје сагласност РФ ПИО да изврши усклађивање пензија корисницима војних пензија остварених до 31.12.2007. године и да једнократно исплати разлику између усклађеног износа овако одређене пензије и исплаћеног износа пензије корисницима војних пензија почев од пензије за месец јануар 2008. године закључно са пензијом за месец октобар 2015. године.”
Наведени закључак Владе Р. Србије нема адекватну правну снагу, јер нема карактер општег правног акта и не ослобађа РФ ПИО обавезе и одговорности да у раду и поступању примењује законске прописе и подзаконске акте.
Претварањем другог редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, по Закону о Војсци Југославије (које представља стечено право), у део ванредног усклађивања пензија од 11,06 % за 2008. годину, по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, и извршеним ванредним усклађивањем пензије за 6,57 % практично је укинуто друго редовно усклађивање пензије од 4,21 % за 2007. годину (стечено право), након непуних осам година конзумирања тог права.
Образложење да је редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % садржано у ванредном усклађивању свих пензија у Р. Србији - увећању од 11,06 %, односно да је његов саставни део, је бесмислено.
Пре свега Решење Директора РФ ПИО о ванредном усклађивању пензија за 11,06 % у себи не садржи никакво образложење да се то усклађивање састоји из два дела: 4,21 % и 6,57 %.
Такође, у Одлуци Министра одбране о усклађивању војних пензија за 2007. годину од 20.03.2008. године уопште се не помиње да наведено (друго редовно) усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, које је извршено по Закону о Војсци Југославије представља део ванредног усклађивања свих пензија у Р. Србији од 11,06 % за 2008. годину, које је извршено по Закону о пензијском и инвалидском осигурању.
Због тога су решења првостепеног и другостепеног органа, па и пресуда Управног суда, по којима они одређују проценат ванредног усклађивања пензије од 6,57 % незаконита, јер је одлука о проценту ванредног усклађивања пензија у искључивој надлежности Директора Фонда ПИО, односно када је реч о проценту редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину одлука је била у искључивој надлежности Министра одбране.
При том треба нагласити да ни евентуално преиспитивање, да ли је Министар одбране имао право да донесе одлуку о редовном усклађивању војних пензија за 2007 годину, није у надлежности првостепених и другостепених управних органа.
Та одлука Министра одбране о редовном усклађивању војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, донета на основу члана 261. Закона о Војсци Југославије, могла се евентуално преиспитивати у законом прописаном року и законом прописаној процедури. Пошто то није учињено, она је постала коначна у управном поступку и сви управни и судски органи су дужни да је поштују и примењују.
Уставни суд је својим Закључком број IУп-66/2008 од 24.03.2011. године одбацио иницијативе за оцену уставности и законитости Одлуке о усклађивању војних пензија за 2007. годину, оцењујући у образложењу да “полазећи од форме и садржине оспорене Одлуке, оспорени акт нема карактер општег правног акта ... Са материјалноправног аспекта, оспореном Одлуком се не уређују права и обавезе осигураника, већ се, сагласно начину и методу утврђеном законом, као актом техничко-спроведбеног карактера, одређује начин годишњег усклађивања износа пензија војних осигураника, односно одређује новчана вредност бода за обрачунавање пензија и других новчаних накнада корисника војних пензија.”
Због чега је Министар одбране наведену одлуку донео 20.03.2008. г. детаљно је образложено у Одговору Фонда СОВО број 6866-2 од 10.09.2015. године, по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, који је достављен Правној управи МО и Пропратном акту Правне управе МО број 201-7/15 од 15.09. 2015. године којим је наведени одговор достављен тражиоцу информација.
Приликом доношења Решења Директора РФ ПИО од 25.01.2008. године били су испитивани услови за ванредно усклађивање - увећање пензија из члана 75. Закона о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању, ови услови се сада не могу поново испитивати и само за војне пензионере регулисати да им припада ванредно усклађивање за 6,57 %, уместо ванредног усклађивања за 11,06 %. Наведено решење Директора РФ ПИО од 25.01.2008. године постало је правоснажно и коначно у управном поступку.
Ванредно усклађивање - повећање пензија од 11,06 % није уопште упоредива величина са редовним усклађивањем - повећањем војних пензија од 4,21 %. Решење Директора РФ ПИО о ванредном усклађивању пензија од 25.01.2008. године, за 11,06 %, и Одлука Министра одбране Р. Србије о (другом редовном) усклађивању војних пензија за 2007. г. од 20.03.2008. године, за 4,21 %, су две одвојене и ничим условљене, коначне одлуке надлежних органа у управном поступку и не могу се, ни једна, ни друга, укидати или стављати ван снаге одлуком првостепеног или другостепеног управног органа, па ни позивом на Закључак Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године.
Пошто је ово решење Директора РФ ПИО, хронолошки гледано, донето пре одлуке Министра одбране о редовном усклађивању војних пензија, по природи ствари, оно у себи није могло ни на који начин садржавати то редовно усклађивање – повећење војних пензија за 4,21 %.
Одлука Министра одбране о редовном усклађивању - повећању војних пензија за 4,21 %, донета је два месеца касније, од решења Директора РФ ПИО, односно у време када је донета одлука Министра одбране било је познато да је свим пензионерима (укључујући војне пензионере) ванредно усклађена - повећана пензија за 11,06 %. При томе се не може доводити у питање, да ли је Влада Р. Србије (односно њен надлежни орган - Министар одбране), у време доношења Одлуке о редовном усклађивању војних пензија за 4,21 %, знао да су и војне пензије већ ванредно усклађене - повећане за 11,06 %, одлуком – решењем Директора РФ ПИО.
Следствено томе, очигледно је да је одлука надлежних органа, у управном поступку, била да се војне пензије од 01. јануара 2008. године имају ускладити - повећати и за 11,06 % и за 4,21 %, односно проценте ванредног усклађивања свих пензија и редовног усклађивања војних пензија требало је сабрати (11,06 % + 4,21 % = 15,27 %) и применити на исту основицу – војну пензију испаћену за децембар 2007. године, по вредности бода 9,02 динара.

Strana 9 od 485