Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Okrugli sto na temu: ‘’Ekonomski održiva i društveno prihvatljiva formula za usklađivanje penzija’’

Objavljeno petak, 19 april 2019 16:10Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 88
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Okrugli sto na temu: ‘’Ekonomski održiva i društveno prihvatljiva formula za usklađivanje penzija’’

https://nezavisnost.org/okrugli-sto-na-temu-ekonomski-odrziva-i-drustveno-prihvatljiva-formula-za-uskladjivanje-penzija/

Sindikat penzionera Srbije “Nezavisnost“ i UGS NEZAVISNOST su 17. aprila ove godine, organizovali raspravu o usklađivanju penzija kao zakonskoj obavezi, sa ciljem da penzije prate privredna kretanja i društveni razvoj, odnosno da njihova realna vrednost i kupovna moć ne opada.

UGS NEZAVISNOST, a posebno Sindikat penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’, još su prilikom prošlogodišnjih izmena i dopuna Zakona o PIO, ovom pitanju posvetili posebnu pažnju. Budući da kao reprezentativni socijalni partneri nisu pravovremeno i ravnopravno uključeni u proces izmena i dopuna Zakona, svoje stavove i predloge iznosili su na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike i njegovih stalnih radnih tela. Pri tome, oštro smo se suprostavili predlogu da se ukine postojeća formula za usklađivanje penzija i ostavi na volju aktuelnim vlastima da sami odlućuju kada će i koliko da povećavaju penzije, navodno “kad to dozvole finansijske mogućnosti“. Takvo rešenje je ocenjeno kao protivzakonito i suprotno zdravoj pameti jer u potpunosti dezavuiše sistemski način utvrđivanja, kretanja i praćenja penzija.

Sličan stav, da se Zakonom mora jasno utvrditi formula za usklađivanje penzija, zauzele su i druge sindikalne i penzionerske organizacije, nadležne institucije, uključujući i Fiskalni savet, kao i eksperti koji prate ovu oblast.

Okrugli sto na temu: ‘’EKONOMSKI ODRŽIVA I DRUŠTVENO PRIHVATLJIVA FORMULA ZA USKLAĐIVANJE PENZIJA’’ održan je sa ciljem da se čuju i razmene stavovi i mišljenja svih nadležnih i zaintresovanih organizacija i institucija, kao i pojedinaca – eksperata za ovu oblast, da dođe do njihovog usklađivanja kako bi se jedinstveno nastupilo prema nadležnom Ministarstvu, Vladi i Parlamentu. U radu skupa su, osim predstavnika UGS i Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’, aktivno učestvovali predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije, Udruženja sindikata penzionera Srbije, Saveza penzionera Srbije, Saveza penzionera Vojvodine, Saveza penzionera Beograda, Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, Fiskalnog saveta kao i nezavisni eksperti. Pozivu se nisu odazvali i u radu okruglog stola nisu učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Republičkog fonda PIO.

Osnova za raspravu bila je analiza Fiskalnog saveta Republike Srbije, pod nazivom: ’’U potrazi za ekonomski održivom i društveno prihvatljivom formulom za usklađivanje penzija’’ sačinjena u februaru ove godine kao materijal za javnu raspravu, a uvodno izlaganje podneo je član Fiskalnog saveta i jedan od autora pomenute analize Nikola Altiparmarkov.

Nakon vrlo sadržajne diskusije u kojoj su učestvovali predstavnici svih sindikalnih i penzionerskih organizacija, kao i prisutni pojedinci, usvojen je sledeći

PREDLOG ZAKLJUČAKA

1. Neophodno je hitno izvršiti izmenu Zakona o PIO u smislu usvajanja nove formule za usklađivanje penzija, odnosno vratiti se sistemskom rešenju za usklađivanje penzija;

2. Formula za usklađivanje penzija mora biti ekonomski održiva, usklađena sa privrednim rastom i razvojem, ali mora biti i socijalno pravedna;

3. Formulu za usklađivanje penzija (indeksacija) treba i dalje vezati za elemente na osnovu kojih se utvrđuje prva penzija (valorizacija), što je osiguralo visok stepen društvene kohezije penzijskog sistema tokom vrlo turbulentnog perioda ekonomske tranzicije;

4. Optimalna formula za usklađivanje penzija (od 5 mogućih predloga Fiskalnog saveta) je ona koja u obzir uzima rast zarada i rast cena, odnosno troškova života (inflacija). Većina učesnika se opredelila za usklađivanje po:

- tzv “švajcarskoj formuli“ – 50% inflacija – 50% rast zarada, ili

- formuli koju primenjuje Slovenija – 40% inflacija – 60% rast zarada;

5. Uz utvrđivanje formule za usklađivanje penzija, Zakonom treba utvrditi i dodatne mehanizme finansijske, ali i socijalne održivosti penzija, a to su, pre svega:

- svođenje učešća penzija u BDP na ispod 10% (kroz nove realne izvore finansiranja – imovina RF PIO, prihodi od privatizacije infrastrukturnih i drugih objekata građenih sredstvima Fonda PIO, izmeštanje iz Fonda PIO svih izdataka osim penzija (socijalne pomoći, nacionalne penzije, smeštaj… i dr);

- vanredno usklađivanje u slučaju da prosečna penzija padne ispod 60% (alternativa - ispod 55%) prosečne zarade;

6. Predložena i usvojena formula usklađivanja penzija mora dobiti široku podršku relevantnih društvenih faktora – što podrazumeva stvaran socijalni dijalog i učešće svih reprezentativnih socijalnih partnera u njenom predlaganju i izboru, a posebno sindikalnih i penzionerskih organizacija i udruženja, kao i povratak predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera u upravljanje funkcionisanjem RF PIO kroz učešće u radu Upravnog odbora Fonda PIO, saveta i drugih organa i radnih tela Vlade i Parlamenta koji se bave pitanjima položaja penzionera i starih lica.

Učesnici u radu Okruglog stola su, osim predloga zaključaka vezanih za usklađivanje penzija, podržali su i sledeće predloge:

- Nadležni državni organi treba da predlože, a Parlament da usvoji zakonsko rešenje po kome će se pravedno obeštetiti svi penzioneri kojima je umanjivana penzija po osnovu Zakona o privremenom načinu isplate penzija, iz 2014. godine. Predlaže se da se uzme u obzir ranije podneta inicijativa Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost“ za donošenje Zakona o pretvaranju duga penzionerima u javni dug države. Sličnu inicijativu pokrenula su i neka druga penzionerska udruženja – Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica.

- U realizaciji ovih zaključaka neophodna je puna saradnja i sinergija svih nacionalnih sindikalnih organizacija, posebno reprezentativnih, kao i svih sindikata i udruženja penzionera.

Predlog navedenih zaključaka biće dostavljen svim učesnicima okruglog stola, a po njihovoj verifikaciji ovi će zaključci biti zvanično upućeni Socijalno-ekonomskom savetu Republike, Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Vladi i Skupštini Republike Srbije.

Zoran Ivošević: Vučić se ponaša kao suveren i krši Ustav

Objavljeno petak, 19 april 2019 14:50Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 138
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Zoran Ivošević: Vučić se ponaša kao suveren i krši Ustav

Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, govori za Danas o kršenju najvišeg pravnog akta od strane aktuelnog šefa države.

Sada je sasvim jasno da je Aleksandar Vučić preuzimajući funkciju šefa države bio rešen da zadrži i moć ravnu ustavnim ovlašćenjima predsednika Vlade Srbije.

Piše: Jelena Diković, 19. aprila 2019. - https://www.danas.rs/drustvo/zoran-ivosevic-vucic-se-ponasa-kao-suveren-i-krsi-ustav/

Tako je Vučić svojim skromnim ovlašćenjima predsednika Republike pridodao kompletnu moć predsednika Vlade, a nije se libio da zadre i u ovlašćenja ostalih organa državne vlasti – ističe za Danas Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji s kojim smo razgovarali povodom govora koji je održao prethodne subote na protestu „Jedan od pet miliona“ u Beogradu.

Ivošević je tada pričao o Vučićevim brojnim kršenjima Ustava Srbije, najvišeg pravnog akta jedne zemlje, koji razlikuje zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, čije se vršenje poverava Narodnoj skupštini, Vladi i sudovima.

Vučić, zbog moći koje ima, učestvuje u vršenju sve tri vlasti. On najavljuje donošenje i ukidanje zakona, iako je to posao Narodne skupštine. On utvrđuje i sprovodi unutrašnju i spoljnu državnu politiku, iako je to posao Vlade. On saopštava ko jeste a ko nije učinilac kažnjivog dela, iako je to posao pravosudnih organa. Pošto se na ovakav način ponaša kao suveren, Vučić narušava Ustav, po kojem nijedan državni organ niti pojedinac ne može suverenost prisvojiti od građana koji su njegovi jedini nosioci – ukazuje Ivošević.

Uporedno sa funkcijom predsednika Republike, Vučić je i predsednik Srpske napredne stranke, ukazuje Danasov sagovornik i objašnjava da je po Ustavu, politička stranka udruženje građana, a kao takva ima privatnopravni karakter.

Otuda, Vučić obavlja javnu funkciju u sukobu sa njegovim privatnim interesima, što je opet suprotno Ustavu. On te interese zadovoljava kada nalaže ili pristaje da se njegovo ime nađe na izbornim listama za poslanike i odbornike, da se službena vozila nosilaca javnih funkcija stave u funkciju interesa njegove političke stranke, da se državni, pokrajinski ili lokalni resursi na bilo koji drugi način koriste van okvira njihove namene. U takvom sukobu interesa je i njegov angažman u kampanji „Budućnost Srbije“, jer i u njoj javnu funkciju i državne resurse koristi u interesu stranke na čijem je čelu – ukazuje Ivošević. Prema njegovim rečima, ovakvo stanje u podeli vlasti i vršenju javne funkcije suspenduje vladavinu prava.

Kada vladavine prava nema, nema ni pravne države u kojoj je vlast na svim nivoima potčinjena pravu. A bez te potčinjenosti, država i pravo su opet potčinjeni ljudima na vlasti i njihovim interesima – ističe Ivošević.

On podseća da je Vučić kao prvi potpredsednik Vlade, 2013. učestvovao u zaključenju Briselskog sporazuma sa kosmetskim Albancima.

Ovaj sporazum je neustavan, jer Ustav Srbije predviđa da se opštine, izbori, sudstvo, javno tužilaštvo i policija uređuju zakonima Republike Srbije, a Vučić i Dačić su pristali da se sva ta pitanja urede po zakonima samoproklamovane republike Kosovo, koju Srbija ne priznaje. Zalažući se za kompromis putem razgraničavanja, čije značenje još nije razjasnio, Vučić se često poziva na „kosovsku realnost“, a trebalo bi da zna da je evropska vrednost – vladavina prava, a ne vladavina realnosti – kaže naš sagovornik.

Ivošević podseća i na to kako Vučić voli da kaže da je Srbija učinila sve što je trebalo da se kosmetski problem reši.

Ni to nije tačno, jer nije ispunila obavezu iz člana 182 stav 2. Ustava Srbije da južnu srpsku autonomnu pokrajinu posebnim zakonom, koji se donosi u postupku za promenu Ustava, uredi kao suštinsku autonomiju. Naravno, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN. Da je Srbija to učinila, sada bi kosmetskim Albancima mogla da ponudi alternativno rešenje kosmetskog čvora koje bi ih možda zadovoljilo – ukazuje Ivošević.

Po njegovom mišljenju, Vučić se ogrešio i o penzionere, jer je na njih „nasrnuo“ Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, „a taj zakon je neustavan, jer nema svojstvo sistemskog zakona, kojim se po Ustavu, jedino može menjati Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju“. Takođe, dodaje Ivošević, „ovučićeno Ministarstvo pravde“ pripremilo je amandmane na Ustav o delu o pravosuđu pre pokretanja postupka za promenu Ustava u nastojanju da se „poluge političkog uticaja na pravosudne organe zamene novim, još očiglednijim“.

Da bi se Srbija vratila svom Ustavu, Vučić mora da podnese ostavku – zaključuje Ivošević, baš kao što je i naglasio na protestu prošle subote, održanom u Beogradu.

Mahinacije, korupcija, političko nasilje

Ovučićenu državu opterećuju i izborne mahinacije, korupcija, manjak sloboda, stanje u medijima, političko nasilje, lažni doktorati i diplome, odliv mozgova, bespravne gradnje i rušenja, partijsko zapošljavanje, suzbijanje kritičke misli… Tu je i stanje u železničkom saobraćaju, otimanje niškog aerodroma, savamalski kompletni idioti, ponižavajući ugovor sa Arapskim Emiratima o Beogradu na vodi…“, naglašava Zoran Ivošević za Danas.

Ratni veterani premijerki dali rok za rešenje, u suprotnom štrajkovaće glađu

Objavljeno četvrtak, 18 april 2019 15:58Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 220
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Ratni veterani premijerki dali rok za rešenje, u suprotnom štrajkovaće glađu

http://rs.n1info.com/Vesti/a477323/Ratni-veterani-od-premijerke-traze-pomoc.html

Predstavnici ratnih veterana i ratnih vojnih invalida odložili su protest koji su za danas zakazali ispred Predsedništva Srbije.
Umesto toga, oni su se sastali sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i od nje zatražili da što pre pronađe rešenje za njihove probleme, koji su, pre svega egzistencijalne prirode, u roku od dve nedelje. U suprotnom, veterani su najavili da će započeti štrajk glađu ispred kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Glavni zahtevi ratnih veterana i vojnih invalida su da se hitno donese Zakon o ratnim veteranima, kojim će se, kako kažu, napokon i pravično rešiti njihov položaj u Srbiji, kao i zahtev da država što pre ponudi vansudsko poravnanje i isplatu naknada za diskrimijaciju veterana.
Time bi se, objašnjavaju, prekinula sudska farsa, da advokati zarađuju na njihovim problemima, dok oni plaćaju sudske takse.

Brnabić: Rešićemo zahteve nezadovoljnih ratnih veterana

Premijerka Ana Brnabć rekla je da je imala težak, ali konstruktivan sastanak sa predstavnicima rаtnih veterаna, rаtnih vojnih invаlida i člаnova porodicа pаlih borаcа i da će Vlada naredne nedelje raditi na planu i program javne rasprave o Nacrtu Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа zаkonа o osnovnim prаvimа borаcа, vojnih invаlidа i porodicа pаlih borаcа.
"Žao mi je što ja lično nisam sela ranije da razgovaramo. Postoji mnogo stvari na kojima možemo da radimo zajedno. Jedna od stvari koja mi nije jasna da nacrt zakona koji je izuzetno važan da sva boračka pitanja treba da budu u jednom, a ne u pet ili 10 zakona", rekla je Brnabić.
Ona je novinarima u Vladi Srbije kazala da razume što predstavnici ratnih veterana negoduju jer taj nacrt zakona "stoji od decembra".
"Ja sam tu da garantujem da ćemo sedeti i raditi i da će Vlada naredene nedelje usvojiti program i jasan plan javne rasprve. Čini mi se da nekad moram ja da sednem i da razgovaram sa ljudima, ali nekad ne možete da stignete sve sami", rekle je Brnabić.
Najavila je sastanke sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarem kako bi rešila zahteve nezadovoljnih ratnih veterana.
Prema njenim rečima, na nactu zakona se radilo 20 godina, a dodala je da su "ti ljudi zadužili državu, nas i buduće generacije", te da će ona lično ispratiti šta će se dogoditi tim pitanjem.
"Mi, bez ikakve želje da opravdavam vladu, bolujemo od neefikasnosti državne administracije i nekada mora da se pogura sa vrha vlade i to se desilo u ovom slučaju", kazala je ona.

Милосрђе од кога се умире

Objavljeno četvrtak, 18 april 2019 14:32Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 90
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Милосрђе од кога се умире

Војна лица скућена са породицама још деведесетих у колективном центру од азбеста, питају какав је то министар војни који држи људе као таоце у кућама прављеним од канцерогеног материјала

Док је убога судбина шачице преосталих становника хотела Бристол ових дана опет у жижи пажње јавности, због нових притисака да се иселе, много је већа група војних лица са породицама, „привремено“ скућених у колективном смештају у Сурчину још почетком 90-их, одавно заборављена.

Комплетан чланак из часописа “НИН” од 18.04.19. г. у прилогу.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Milosrđe od koga se umire - NIN 18.4.19.pdf)Milosrđe od koga se umire - NIN 18.4.19.pdf 356 kB

Strana 10 od 548