Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Zahtevi za informacije u vezi tzv. malog duga - Bozidar Todorovic

Objavljeno sreda, 01 novembar 2017 15:28Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 289
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Zahtevi za informacije u vezi tzv. malog duga - Bozidar Todorovic

Do sada je bilo više puta govora o tome kako RF PIO uskraćuje informacije o penzionisanim vojnim licima ili njihovim zakonitim naslednicima kojima nije isplaćen dug po osnovi usklađivanja penzija za period 2004-2007 godina tkz „Mali dug“. Upoznati smo da je delegacija ove grupe u toku razgovora na sastancima sa predstavnicima RF PIO to isticala i tražila da se reši, ali rezultat je izostao. Zaštitnik građana je 2011 godine davao preporuke MO da to reši, ali se tadašnji MO Šutanovac oglušio na tu preporuku i od 2012 je to prešlo u nadležnost RF PIO koji to ne želi da reši.

Ja sam shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja do sada po tom pitanju radio sledeće:
- Dana 15.09.2017. godine sam elektronskom poštom dostavio zahtev MO, tražeći informacije o licima koja još nisu naplatila taj dug.
- Dana 03.10.2017. godine MO mi je preporučenom poštom dostavilo odgovor da ne poseduje te informacije jer je kompletnu bazu podataka predalo RF PIO. Tom prilikom su prekršili zakon jer sam ja zahtevao dostavljanje odgovora isključivo elektronskom poštom.
- Dana 18.09.2017. godine sam elektronskom poštom uputio zahtev RF PIO da mi dostavi podatke o licima koja nisu naplatili taj dug i to po Filijalama.
- Dana 26.09.2017. godine RF PIO mi je elektronskom poštom dostavilo odgovor u kome tvrdi da nemaju evidenciju po Filijalama jer su od Fonda SOVO (MO) preuzeli zbirnu bazu i rekli su vrlo precizno da je po njihovim saznanjima broj takvih lica oko 11.500.
- Dana 16.10.2017. godine sam elektronskom poštom uputio izmenjen zahtev RF PIO da mi dostavi odgovor o tim licima.
- Dana 23.10.2017. godine RF PIO mi je preporučenom poštom dostavio rešenje po kome odbijaju zahtev. Time su prekršili zakon jer mi nisu dostavili odgovor elektronskom poštom kako sam tražio u svom zahtevu.

Postavljam sve moje zahteve i odgovore, kao i preporuku zaštitnika građana, kao dokaz da RF PIO nastavlja da prikriva tražene podatke i da odbija da isplati dug preostalim vojnim penzionerima i njihovim zakonskim naslednicima, koji nisu to rešavali sudskim putem. Jednostavno ne obaveštavaju ta lica da imaju pravo i nastavljaju da rade isto ono što je MO i Fond SOVO radilo do 2012. godine (ne izveštavaju lica koja nisu naplatila taj dug, da im to pripada da reše preko suda).
Pošto sam prikrivanjem traženih informacija oštećena strana, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, preduzeću dalje korake koje mi zakon omogućava.

Dopuna - 02.11.2017. g.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u RF PIO – Bozidar Todorovic

Koristeći odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao što sam objavio, tražio sam određene informacije od RF PIO. U odgovorima koje sam dobijao je učinjeno više prekršaja na moju štetu, te sam Prekršajnom sudu u Beogradu podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u RF PIO, izvesne dr Dušanke Komnenić.
Postavljam podneti zahtev, koji će možda biti od koristi kolegama koji se nađu u sličnoj situaciji.

Eufemistička varka za neustavno umanjenje penzija

Objavljeno sreda, 01 novembar 2017 14:49Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 267
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Eufemistička varka za neustavno umanjenje penzija

Piše: Zoran Ivošević, 31. oktobar 2017.

Preuzeto sa http://www.danas.rs/dijalog.46.html?news_id=360758&title=Eufemisti%c4%8dka+varka+za+neustavno+umanjenje+penzija

* Ono što je korisnicima penzija do sada isplaćeno preko nivoa umanjenja, nije povećanje penzija, kako predsednik Vučić i mnogi nosioci javnih funkcija vole da kažu, već je samo - smanjenje umanjenja
* Država da vrati ono što je od novembra 2014. godine rekvirirano u korist budžeta

Onomad se predsednik države ražestio što su povodom "povećanja penzija za pet odsto počev od januara 2018 godine" neki građani postavili i pitanje vraćanja onoga što se od novembra 2014. godine umanjuje pri svakoj isplati penzijskih primanja iznad 25.000,00 dinara.
Pa da vidimo šta se to s penzijama događalo u poslednje tri godine.
Penzijska primanja su umanjena nominalno i realno. Do nominalnog smanjenja došlo je Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija, usvojenim krajem oktobra 2014. godine, koji je postao čuven po lažnom predstavljanju: kaže da je privremen a taji rok važenja, pa je za penzionere koji su umrli postao trajan; kaže da uređuje način isplate penzija a uneređuje njihovu supstancu progresivnim umanjenjem penzijskih primanja većih od 25.000,00 dinara. Do realnog umanjenja došlo je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom osiguranju, usvojenim krajem decembra 2014. godine, a njime je suspendovano aprilsko i oktobarsko usklađivanje penzija sa troškovima života za sve vreme neoročenog važenja prethodno navedenog zakona, s tim što posledice snose i korisnici penzija sa primanjima nižim od 25.000,00 dinara.
I jedan i drugi zakon nisu u skladu sa Ustavom, jer narušavaju: član 20 stav 2 - koji predviđa da se dostignuti nivo ljudskih prava, a tu spada i pravo na penzijsko osiguranje, ne može smanjivati; član 21 stav 3 - koji zabranjuje diskriminaciju, a penzionerima se primanja umanjuju progresivno za razliku od zaposlenih u javnom sektoru kojima se umanjuju linearno; član 58 stav 1 - koji jemči mirno uživanje imovinskih prava stečenih na osnovu zakona, a takvo je i pravo na penziju; član 194 stav 5 - koji određuje da zakon ne sme biti u suprotnosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorom, kakva je i Evropska socijalna povelja koja u članu 12 tač. 1-3 predviđa da je država potpisnica dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti, a tu spada i penzijsko osiguranje, održava i postepeno podiže na viši nivo.
Prvi zakon narušava i pravo na žalbu, odnosno drugo pravno sredstvo iz člana 36 stav 2 Ustava, jer umanjene penzije nisu isplaćivane na osnovu pravnosnažnih rešenja PIO fonda (već direktnom primenom zakona), pa korisnici nisu mogli upotrebiti ni žalbe u upravnom postupku ni tužbe u upravnom sporu.
Ustavni sud nije uočio navedene povrede Ustava, koje se inače vide i "iz aviona", pa je odbacio inicijative sindikalnih udruženja penzionera da pomenute zakone proglasi neustavnim, ispoljavajući, po ko zna koji put, lojalnost politici umesto Ustavu.
Predsednik Vučić je, i kao premijer i kao šef države, više puta rekao da su oba zakona doneta radi stabilizacije državnih finansija, što je navedeno i u obrazloženju predloga oba zakona. Pošto se dosta dugo gordi da je ta stabilizacija već uspostavljena, nejasno je zašto se neustavno stanje umanjenja penzija ne vraća u ustavni poredak. A to se može postići ne samo vraćanjem visina penzija na nivo utvrđen pravnosnažnim rešenjima PIO fonda, nego i vraćanjem onoga što je od novembra 2014. godine rekvirirano u korist budžeta. Zato ohrabruje stav Fiskalnog saveta Srbije da uspostavljanje ranijeg stanja mora obuhvatiti i vraćanje rekviriranog dela penzija. Prvi korak u tom pravcu treba da bude - stavljanje van snage Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Sudeći po radikalski neodmerenoj izjavi Vučića, sa kojom počinje ovaj tekst, predsednik države smatra da se vraćanjem visina penzija na njihov raniji nivo namiruje i obaveza države da korisnicima vrati ono što im je zbog fiskalne konsolidacije oduzeto. Ako je, pri tom, imao u vidu član 4 pomenutog zakona da si izvršene isplate konačne, korisnici penzija će pravdu potražiti kod Evropskog suda za ljudska prava.
Ono što je korisnicima penzija do sada isplaćeno preko nivoa umanjenja, nije povećanje penzija, kako predsednik Vučić i mnogi nosioci javnih funkcija vole da kažu, već je samo - smanjenje umanjenja. O povećanju penzija može se govoriti tek kada njihova visina dostigne nivo iz pravnosnažnih rešenja PIO fonda. A dotle će sva "povećanja" biti samo eufemistička varka za smanjenja umanjenja penzija i vraćanje njihovog rekviriranog dela.

Autor je bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji

Пресуда ВКС - Рев 1435/2016; облигационо право; накнада штете због мање исплаћене војне пензије; застарелост

Objavljeno sreda, 01 novembar 2017 10:41Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 2557
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Пресуда ВКС - Рев 1435/2016; облигационо право; накнада штете због мање исплаћене војне пензије; застарелост

Врховни касациони суд, у парници тужиоца АA из села ... код ..., коју заступа Никола Савић, адвокат из ..., против туженог Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Филијала ..., кога заступа Милош Пејовић, адвокат из Београда, ради накнаде штете, одлучујући о ревизији туженог изјављеној против пресуде Вишег суда у Пироту Гж 460/16 од 05.05.2016. године, у седници већа одржаној 16.03.2017. године, донео је

П Р Е С У Д У

ПРИХВАТА СЕ одлучивање о ревизији туженог изјављеној против пресуде Вишег суда у Пироту Гж 460/16 од 05.05.2016. године, као изузетно дозвољеној.
ОДБИЈА СЕ као неоснована ревизија туженог изјављена против пресуде Вишег суда у Пироту Гж 460/16 од 05.05.2016. године.

Из Образложења:

Пресудом Основног суда у Пироту П 2218/15 од 22.02.2016. године, ставом првим изреке, усвојен је тужбени захтев и обавезан тужени Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање из Београда, Филијала ... да тужиљи AA из села ... код ... на име накнаде штете за период од 01.01.2008. године до 31.10.2015. године плати месечне износе ближе наведене у изреци, са припадајућом законском затезном каматом. Ставом другим изреке, обавезан је тужени да тужиљи на име трошкова поступка плати 76.284,00 динара, у року од 8 дана.
Пресудом Вишег суда у Пироту Гж 460/16 од 05.05.2016. године, одбијена је као неоснована жалба туженог и потврђена пресуда Основног суда у Пироту П 2218/15 од 22.02.2016. године.
Против правноснажне пресуде донете у другом степену тужени је благовремено изјавио ревизију, позивом на разлоге прописане чланом 404. ЗПП.
Врховни касациони суд је размотрио ревизију туженог и оценио да су испуњени законски услови за примену института изузетно дозвољене ревизије, ради уједначавања судске праксе и тумачења одредаба о признању застареле обавезе (члан 366. Закона о облигационим односима) и одредаба о вансудском поравнању (члан 1089. Закона о облигационим односима).
Нижестепени судови су тужбени захтев усвојили према другој варијанти налаза вештака применом усклађивања од 11,06% на вредност бода од 9,02 динара. Оцењујући приговор застарелости судови су закључили да је приговор неоснован, из разлога што обавештење туженог од 09.11.2015. године представља признање дуга, у смислу члана 387. Закона о облигационим односима, којим је тужени прекинуо застаревање које је почело тећи изнова.
Основано се ревизијом оспорава становиште нижестепених судова да је обавештењем туженог РФ ПИО упућеном тужиљи којим је позива да закључи вансудско поравнање (у ком случају ће тужиљи признати обавезе за период од 01.01.2008. године, па убудуће), тужени извршио признање застареле обавезе, односно признао дуг и одрекао се застарелости, због чега је приговор застарелости који је у току поступка истакао тужени оцењен као неоснован.
Према закључку апелационих судова Републике Србије и Врховног суда од 18.03.2016. године, обавештење директора РФ ПИО упућено корисницима војних пензија не представља писмено признање застареле обавезе већ позив за закључење вансудског поравнања. Према члану 1089. Закона о облигационим односима, уговором о поравнању лица између којих постоји спор или неизвесност о неком правном односу, помоћу узајамних попуштања прекидају спор, односно уклањају неизвесност и одређују своја узајамна права и обавезе. Према члану 1090. став 1. истог закона, попуштање се може састојати, између осталог, у делимичном или потпуном признавању неког захтева, узимању на себе неке нове обавезе, у смањењу каматне стопе, у продужењу рока, у пристајању на делимичне отплате, у давању права на одустаницу. Према ставу 2, попуштање може бити условно. Према ставу 3, кад само једна страна попусти другој, на пример призна право друге стране, то није поравнање, те не подлеже правилима о поравнању. Према члану 366. став 1. Закона о облигационим односима, писмено признање застареле обавезе сматра се као одрицање од застарелости.
Признање застареле обавезе се не може дати под условом, јер таква могућност није законом прописана, за разлику од вансудског поравнања за које је у члану 1090. став 2. прописано да попуштање може бити условно. Понуда туженог да корисницима пензије призна и исплати застарело потраживање је дата под условом да се тужиоци одрекну тужбеног захтева и закључе вансудско поравнање. У томе би се огледало попуштање тужилаца, наспрам попуштања туженог да призна и исплати застарело потраживање.
Сходно томе, понуда учињена од стране Фонда ПИО за закључење вансудског поравнања не може се сматрати признањем застарелог дуга и од значаја је само ако тужиоци, чинећи уступак са своје стране, тужбу повуку и определе се за закључење вансудског поравнања, у ком случају ће им тужени признати и застарела потраживања. Уколико тужиоци наставе са вођењем спора, попуштање које је понуђено у циљу закључења вансудског поравнања, не производи дејство, односно не може се сматрати признањем дуга и одрицањем од застарелости, у смислу чланова 365. и 366. Закона о облигационим односима. Пошто нема признања дуга, односно одрицања од застарелости, нема ни прекида тока рока застарелости у смислу члана 387. Закона о облигационим односима.
Међутим, иако је обавештење туженог од 09.11.2015. године од стране нижестепених судова погрешно оцењено као признање застареле обавезе, ово није имало утицаја на правилност нижестепених одлука. Предмет тужбеног захтева је накнада штете због незаконитог и неправилног рада туженог у извршењу обавеза исплате пензија – ускраћивање исплате увећане пензије након њеног усклађивања за 11,06% од 01.01.2008. године, по основу решења туженог од 25.01.2008. године (''Службени гласник РС'' бр. 20/08). Рок застарелости потраживања из члана 376. ЗОО у конкретном случају почиње тећи од када је тужилац први пут сазнао за исплату у мањем обиму и то 20.02.2008. године, када је могао имати сазнање да пензија из јануара 2008.године није усклађена по решењу туженог од 25.01.2008. године (објављен у ''Службеном гласнику РС'' дана 19.02.2008. године). Ради се о штети која настаје сукцесивно, па субјективни као и објективни рок застарелости теку од доспелости сваког појединачног месечног износа пензије која је исплаћена у мањем обиму од припадајућег. Тужба је поднета 03.02.2011. године, па најстарије незастарело потраживање потиче из јануара 2008.године, јер од доспелости тог потраживања 20.02.2008. године до подношења тужбе 03.02.2011. године није протекао рок застарелости од три године од сазнања за штету, прописан чланом 376. став 1. ЗОО. Из ових разлога је приговор застарелости потраживања туженог неоснован, па је тужбени захтев правилно усвојен за период од јануара 2008. године до октобра 2015. године.
Из наведених разлога, применом члана 404. став 1. и 416. став 2. Закона о парничном поступку, одлучено је као у изреци.

Пресуде ВКС које се односе на накнаду нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница

Objavljeno sreda, 01 novembar 2017 10:04Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 298
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Пресуде ВКС које се односе на накнаду нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница

У прилогу објављујем три пресуде ВКС које се односе на накнаду нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница и то:

- Пресуду ВКС - Рев 1858/2016 забрана дискриминације; накнада нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница,
- Пресуду ВКС - Рев 1997/2016 облигационо право; забрана дисриминације; накнада нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница,
- Пресуду ВКС - Рев 2075/2016 забрана дискриминације; накнада нематеријалне штете због дискриминације у исплати ратних дневница.

Strana 10 od 313