Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 25.10.2019. godine

Objavljeno sreda, 13 novembar 2019 15:34Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 83
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 25.10.2019. godine

Kolega Mile Orozović je u FB grupi VPS postavio članak iz Informatora br. 23 koji izdaje Cekos, u kome se iznosi službeno Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 25.10.2019. godine, a koje je suprotno od Obaveštenja Ministarstva odbrane i Mišljenja Ministarstva zdravlja, u vezi sa problemom primene Zakona o zdravstvenom osiguranju i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlenog vojnog penzionera, koje sam objavio na sajtu 23.08.2019. godine, u članku pod naslovom “Vojni osiguranici penzioneri u radnom odnosu izuzeti od primene Zakona o zdravstvenom osiguranju”. Obaveštenje Ministarstva odbrane odjavljeno je i stoji i dalje na sajtu Fonda SOVO.

Taj članak iz Informatora br. 23 objavljujem u prilogu. Malo je slabija čitljivost ali može se pročitati. Suština je da obaveza uplate doprinosa za zdravstvo osiguranje za zaposlenog vojnog penzionera prelazi na poslodavca, a RF PIO nema obavezu uplate doprinosa dok je vojni penzioner u radnom odnosu.

Ako bi se ispoštovalo Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 25.10.2019. godine onda po logici zaposleni vojni penzioner imao pravo i na bolovanje kao i svi ostali zaposleni.

Napominjem, da su ovo samo 2 različita mišljenja ministarstava, a pitanje je kakvo bi stanoviste zauzeo npr. sud u eventualnom sudskom postupku.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Misljenje Ministarstva za rad i zaposljavanje od 25.10.19. g.pdf)Misljenje Ministarstva za rad i zaposljavanje od 25.10.19. g.pdf 174 kB

РЕЗОЛУЦИЈА 9. РЕГИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА

Objavljeno utorak, 12 novembar 2019 11:54Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 67
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

РЕЗОЛУЦИЈА 9. РЕГИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА

Ми представници и представнице Синдиката пензионера из Босне и Херцеговине и Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Италије, Kосова, Северне Македоније, Словеније и Србије, учесници Девете регионалне конференције која је 16. октобра одржана у Београду

Потврђујемо важност пријатељства, солидарности и сарадње међу синдикатима наших земаља, у време када све више јача пријатељство и сарадња међу европским народима и граде се односи мира и солидарности у читавом свету.

Ова Kонференција одржана је неколико месеци после избора за Европски парламент и непосредно уочи устоличења нове Европске комисије. Свим европским институцијама и нашим владама, било да су земље на чијем су челу чланице ЕУ или не, упућујемо апел за корениту промену економских и социјалних политика спровођених последњих година и пуну и конкретну примену недавно усвојеног Европског стуба социјалних права, с посебним акцентом на социјалне политике које за предмет имају све бројније - како у ЕУ, тако и у њиховим земљама - пензионере и старије особе.

У циљу превазилажења социјалних разлика присутних у Унији, неопходне су промене које подразумевају и унапређење пореске и других политика које треба да обезбеде благостање становништва свих категорија.

Истовремено, при изради програма коришћења средстава ЕУ и њиховој реализацији више простора мора се дати решавању социјалних проблема.

Исто тако, апелујемо на европске институције да наставе и убрзају спровођење политике проширења која подразумева приступање Унији земаља нашег региона и тако допринесу јачању демократске, мирољубиве, солидарне и социјалне Европе, у којој ће бити превладани сви сукоби међу суседима - уз сво поштовање људских права и међународних конвенција и стандарда.

Тражимо да се више пажње посвети добросуседској политици према земљама које излазе на Средоземље и да се са њима граде партнерски односи који подстичу одрживи развој локалних заједница, отварање радних места достојних човека - поготово за младе, акције за одбрану и заштиту животне средине и стварање услова за достојанствен живот људи свих узраста. Требало би обновити идеју макро-регија у којима ће бити присутна и социјална, а не само економска и трговинска димензија.

Захтевамо коренит заокрет у политици миграција. Сматрамо неприхватљивим да ЕУ и наше владе затварају, понекад и силом, своје границе спречавајући пролаз и смештај миграната, избеглица и азиланата који беже од ратова, климатских катастрофа, сурове репресије и дискриминације, или су у потрази за бољим условима живота и рада. У првом плану би наравно увек требало да буду поштовање и брига о људским правима, али овде се ради и о томе да је политика затварања – ако узмемо у обзир озбиљност демографске кризе која је захватила многе европске земље и чињеницу да она почиње да погађа и многе земље нашег региона - неразумна. Сасвим је могуће, а било би и корисно ускладити политике законитог уласка, прихвата и укључивања у живот дошљака, јер оне – како показује вишевековно искуство миграција унутар и ван Европе – доносе корист и њима и домаћем становништву т.ј. и земљама из којих долазе и земљама у које стижу. Мора се кренути у ревизију Даблинског уговора пошто прихват, давање азила и укључивање миграната у живот заједнице не смеју бити препуштени преговорима између појединих држава, већ морају постати део заједничке европске политике.

Kао пензионери морамо се ангажовати на обнови међугенерацијског уговора са генерацијама које долазе и којима наше владе морају обезбедити стабилно и квалитетно запослење, као и свеобухватне и свима доступне системе социјалног осигурања – доприносећи тако заустављању депопулације читавих области у региону.

Што се тиче услова живота пензионера и старих, а који су у центру интересовања овог скупа, ми као представници и представнице синдиката пензионера из Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Италије, Kосова, Северне Македоније, Словеније и Србије: ЗАХТЕВАМО МИНИМАЛНЕ ПЕНЗИЈЕ KОЈЕ СУ ДОВОЉНЕ ЗА KВАЛИТЕТАН ЖИВОТ ДОСТОЈАН ЧОВЕKА.

Пензионери су у прошлости својим радом и ангажовањем допринели развоју и напретку друштва. Због тога заслужујемо поштовање, али и адекватна решења која ће гарантовати да пензионисање не означава почетак живота у беди.

Против смо тога да се у различитим студијама (посебно оним које се односе на одрживост јавних финансија) демографске промене и раст броја пензионера тумаче као природна катастрофа. Време је да се са тим престане пошто је продужење животног века један од циљева наше цивилизације и не представља болест коју је потребно лечити, већ животну фазу која – уколико се обезбеде неопходни услови - може бити итекако испуњена, корисна и продуктивна.

Kако би се обезбедио достојанствен живот у Трећем добу, владе морају гарантовати:

- Стриктно поштовање и примену уставних и законских одредби о пензији као стеченом праву које се не може умањивати или ускраћивати;

- Јавно здравство доступно свима;

- Јачање првог јавног стуба пензијског осигурања, међугенерацијску солидарност, као и трансформацију обавезног другог стуба у добровољни;

- Подршку свим старим лицима и такву социјалну политику која онима који нису самодовољни као и члановима њихових породица обезбеђује достојанствен живот;

- Адекватну, пензионерима прилагођену, стамбену политику, смањење енергетске несигурности, смештај који одговара посебним потребама старих и промене у фискалној, финансијској, социјалној и стамбеној области које су неопходне да би се то остварило;

- Сигурне, квалитетне, свима доступне и трајне услуге лечења, стандарде у области здравства и становања, финансирање појединаца из државних фондова и њихово право на економску помоћ у случају да не располажу средствима да се финансирају самостално;

- Свима доступне основне услуге у области водоснабдевања, хигијене, јавног транспорта, финансија, комуникације путем интернета и др.

- Право свим категоријама пензионера на рад без пенализације, и то у радно време и у радним условима који чувају и унапређују њихово здравље и безбедност.

СИНДИKАТИ ПЕНЗИОНЕРА ПРОМОВИСАЋЕ ПРЕДЛОГЕ И РЕШЕЊА KОЈИ ЗА ЦИЉ ИМАЈУ ПРОМЕНУ ПЕНЗИЈСKИХ СИСТЕМА И УKЛАЊАЊЕ СИРОМАШТВА:

- У Социјално-економским саветима неопходно је да један члан буде пуноправни представник синдиката пензионера;

- Израду конзистентног система социјалних показатеља у свим земљама ради утврђивања износа минималних пензија, који неће узимати у обзир само позитивне трендове, него ће бити коришћени и као основа за доношење ефикасних мера у области борбе са сиромаштвом и изопштеношти из друштва;

- Дефинисање у свим земљама потрошачке корпе са производима и услугама неопходне старијима од 65 година, а у циљу утврђивања реалног износа минималне пензије, односно националне границе сиромаштва;

- Минималне пензије које примаоце не осуђују на живот испод границе сиромаштва;

- Договорене минималне зараде које обезбеђују живот достојан човека и пружају мотивацију за рад - омогућујући кроз доприносе такве пензије које чувају људско достојанство;

- Гарантовање адекватне социјалне помоћи оним лицима који нису остварили услове за пензионисање и стога немају чак ни минималну пензију;

- Усклађивање пензија тако да оне прате зараде, односно да им се у односу на зараде не смањује реална вредност и куповна моћ, с обзиром да су услед многобројних пензионих "реформи" и мера штедњи, биле знатно смањене;

- Синдикати пензионера ће у оквиру ФЕРПА заједнички трагати за решењима која ће омогућити увођење модела адекватних минималних пензија у њиховим земљама. Синдикати подржавају напоре ФЕРПА усмерене на повећање репрезентативности и претварање организације у важан фактор европске политике кроз дефинисање платформи чије остварење може допринети побољшању услова живота пензионерки и пензионера као и других старијих особа. С тим у вези, учесници конференције у Београду остају при захтеву да ФЕРПА постане равноправна чланица ЕKС-а.

- Синдикати пензионера захтевају од европских институција остварење преузетих обавеза и укидање сиромаштва кроз баланс адекватности и одрживости пензијских система и система социјалне заштите.

У Београду, 16. X 2019.


Учесници Девете регионалне конференције

синдиката пензионера

Najavljena poskupljenja progutaće povišice

Objavljeno ponedeljak, 11 novembar 2019 12:21Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 34
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Najavljena poskupljenja progutaće povišice

Uvećanje penzija i minimalca neće bitno poboljšati standard najsiromašnijih

Piše: M. N. Stevanović, 10. novembra 2019. g. - https://www.danas.rs/ekonomija/najavljena-poskupljenja-progutace-povisice/

Penzioneri sa najnižim primanjima, a njih je više od 20 odsto, gotovo da neće osetiti blagodet nove povišice od oko 5,4 odsto, jer će najavljena poskupljenja „pojesti“ iznos od oko 500 dinara na koliko mogu da računaju ako su im sadašnja primanja manja od 15.000.

Neće mnogo bolje da prođe ni polovina od ukupno 1,7 miliona penzionera koji primaju manje od 25.000 dinara, jer će se procenjenih malo više od 1.000 dinara povećanja, delimično istopiti pred naletom uvećanih računa.

Uz to, rast penzija očekuje se od januara, dok su uvećane cene krenule već od prošlog meseca.

Ništa bolje od penzionera neće proći ni zaposleni, pogotovu oni sa najnižim primanjima, jer je vrednost minimalne potrošačke korpe znatno iznad iznosa minimalne zarade koju u Srbiji prima 350.000 zaposlenih ili više od 13 odsto od ukupnog broja prijavljenih radnika. To što se „minimalac“ penje na 30.000 neće mnogo da ublaži stanje jer i sada troškovi premašuju plate.

Imamo tip vlasti koja ne želi da se obaveže i učini odgovornom, nego je sve poklon. I taj minimalac koji je utvrđen, nije prikazan kao rezultat borbe sindikata i pritisak javnosti, nego kao ispunjeno obećanje koje je Vučić iznad svih procedura dao još proletos. Ali, mi smo pre toga, kod prošlogodišnjeg usaglašavanja, imali obećanje da će minimalac u naredne dve godine stići minimalnu korpu, a sada nemamo ni to, više se ne pominje – kaže za Danas Zoran Stojiljković, predsednik UGS „Nezavisnost“.

On dodaje da bar do izbora najavljena poskupljenja neće bitno uticati na povećanje troškova života jer veruje da će se nastaviti politika zadržavanja inflacije i cene koliko-toliko držati pod kontrolom.

Ipak, ono što je već realnost, stiže preko obračuna za struju, koja od 1. decembra poskupljuje za 3,9 odsto. To, međutim, nije iznos za koliko će biti uvećan račun, jer na osnovnu cenu treba dodati porez i akcizu, pa će, prema računici Centra za potrošače Forum iz Niša, u konačnom zbiru energija biti skuplja za 7,5 procenta.

Kako se prosečan račun kreće od 2.500 do 3.500 dinara, sa novim cenama iznosiće od 180 do 260 dinara više, plus još 30 dinara za koliko je (sa 225 na 255) povećan izdatak za javni servis. Zbog tako formirane cene predstavnik Foruma u Savetu za zaštitu potrošača – krajnjih kupaca električne energije pri EPS-u, Jovan Jovanović podneo je ostavku jer to javno preduzeće nije ispoštovalo zakonsku obavezu prema kojoj je od tog savetodavnog tela trebalo da traži mišljenje pre nego što je predložena nova cena.

Praktično će država pomoć od 5.000 dinara koliko je isplatila penzionerima, uzeti nazad kroz poskupljenja, a pri tom će još da tvrde kako podižu standard građana. Kada je struja u pitanju, pozivaju se na to da je cena kod najniža u Evropi, što nije tačno. Manipuliše se tarifnim sistemom koji je tako formiran da diskriminiše male potrošače – kaže Jovanović za Danas.

Osim struje i TV pretplate, stanovnike prestonice čekaju dodatni troškovi jer je sistem objedinjene naplate komunalnih usluga, „Infostan“, već od ovog meseca uveo novu stavku u obračun – 130,68 dinara koja će se plaćati beogradskom Vodovodu na ime „pogonske spremnosti sistema“, šta god to značilo.

Očekuje se i da će gradske vlasti uskoro da odobre nove cene isporučene vode, jer je zahtev za to već podnet. Takođe, od narednog meseca je skuplji i odvoz smeća koji je sa 5,13 dinara po kvadratu poskupeo na 5,64 ili oko 25 dinara više za prosečan stan od 50 kvadrata.

Spin brigada

Naš predsednik je šef „spin brigade“ koja objavi rezultate ali ne kaže i drugu stranu. Primer je kada padne nezaposlenost na ispod deset odsto a ne kaže se da ćemo sa ovom stopom rađanja i migracije rešiti problem nezaposlenosti i bez intervencije i bez stranih investitora koji se dovode uz subvencije, oslobađanje raznih obaveza i obećanje da će plate biti minimalac plus 20 odsto – kaže Zoran Stojiljković.Završni podnesak u parničnom postupku, po tužbi za diskriminaciju, koji vodi advokat Jovo Borić

Objavljeno nedelja, 10 novembar 2019 12:06Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 260
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Završni podnesak u parničnom postupku, po tužbi za diskriminaciju, koji vodi advokat Jovo Borić

Poštovani!

U prilogu objavljujem Završni podnesak u parničnom postupku, po tužbi za diskriminaciju, koji je Višem sudu u Beogradu 04.11.2019. godine podneo advokat Jovo Borić koji ovaj postupak vodi radi utvrđivanja diskriminacije 145 vojnih penzionera – KVP.

U vezi sa ovim podneskom i predstojećim ročištem za glavnu raspravu koje je zakazano 26.12.2019. godine adv. Borić je tužiocima dostavio sledeći mejl:

“Поштован-а/и

у прилогу вам, ваше информације ради, достављам поднесак који сам 04.11.2019. године предао у предмету Вишег суда у Београду у 6.П.бр.4011/18 ради утврђивања дискриминације.

Са тим поднеском сматрам да је, коначно, све речено и планирам да на следећем рочишту, које је заказано за 26.12.2019. године, са почетком у 10:00 часова, предложим закључење главне расправе.

Како се Виши суд у Београду из зграде у Тимочкој преселио у Палату правде у Савској улици 17/а, следеће рочиште ће се одржати у Палати правде.

Уколико је неко од вас заинтересован да присуствује наведеном рочишту молио бих да ми се јави на ову мејл адерсу или СМС поруком на број 060/3097376, уколико је сигуран да ће присуствовати рочишту.

Наведено обавештење молим да ми се достави најкасније до 01.12.2019. године, како би поступајућу судију, благовремено, могао упознати са бројем и именима тужилаца који ће присуствовати рочишту.

Ко не планира да сигурно присуствује рочишту не мора да ми се јавља.

Срдачан поздрав,

Јово М Борић, адвокат.”

Strana 2 od 383