Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Uverenje o životu - Besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti

Objavljeno ponedeljak, 14 maj 2018 15:25Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 605
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Uverenje o životu - Besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti

Dipl. prav. Nenad Jevtić

Razlozi za pisanje ovog teksta su mnogobrojni, jer kod nas postoji mnogo besmislenih, nepotrebnih i zakonom neuređenih procedura, a koje se nažalost sprovode (i naplaćuju kao usluga) i na koje građani nailaze u toku procesa ostvarivanja svojih prava, a neposredan, konkretan povod je odredba stava 4. člana 108. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 85/2005, 101/2005, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), (u daljem tekstu: Zakon o PIO), koja glasi: „Korisnik penzije i novčane naknade dužan je da, na zahtev Fonda, dostavi uverenje o životu.“.
Inače, navedeni član 108. Zakona o PIO uređuje isplatu penzija i novčanih naknada, a kada se kaže Fond, misli se na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer član 9. navedenog zakona kaže da se sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbeđuju, odnosno ostvaruju kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Inače i član 82. Zakona o PIO ponavlja da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju kod Fonda.
Smisao navedene odredbe o dostavljanju uverenja o životu je u dokazivanju da li je korisnik penzije još uvek živ, i da li treba nastaviti sa isplatom, jer postoji mogućnost zloupotrebe i neprijavjivanja smrti korisnika penzije. Dobro, potreba za dokazivanjem činjenice života možda postoji, ali, da li je način koji je predviđen za to, dobar i smislen?

Napomena: Kompletan tekst u prilogu. Tekst je prvobitno objavljen u časopisu “Advokatska Kancelarija”, broj 44., april 2018. god.

КО И ЗАШТО ИЗДАЈЕ ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТИЦЕ - БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ

Objavljeno petak, 23 februar 2018 16:35Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1129
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

КО И ЗАШТО ИЗДАЈЕ ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТИЦЕ - БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ

У групи је била објава о издавању пензионерских картица и постављало се питање сврсисходности издавања истих и оправданост трошкова које држава има, пошто је надлежни министар преко медија известио да се картице израђују на терет буџета.
Врло је вероватно да се картице издају као део пропагандних активности повезаних са локалним изборима у Београду, јер је град Београд објавио да издаје ткз „СЕНИОРСКЕ КАРТИЦЕ“ за пензионере у Београду а онда се то проширило на Ниш и друга места у Србији.
Зато сам 19.02.2018 године, електронском поштом упутио захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (овлашћеном лицу Котевић Јелени) да ми доставе следеће информације:
1. Који државни орган и када је донео одлуку да се уведу пензионерске картице, из које буџетске ставке је одлучено да се изврши плаћање (навести податке по разделу и економској класификацији која се води у буџету). Тражим да ми доставите копију те одлуке (закључка или извод из записника),
2. Да ли је за наведену услугу спроведен поступак прописан јавним набавкама и ако јесте, тражим да ми доставите копију уговора са фирмом која је добила на конкурсу и колика је цена једне картице и колико је укупна вредност израде пензионерских картица,
3. Ако се картице израђују на неки други начин (не преко услуга путем јавне набавке), тражим да ми доставите калкулацију трошкова за реализацију те одлуке и који државни орган врши ту израду картица.
Очекујем да надлежно министарство, односно овлашћено лице КОТЕВИЋ ЈЕЛЕНА поступи по мом захтеву, мада нећу бити разочаран и ако не поступи, јер ми тиме пружа шансу да и против ње доставим Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка.
Добијене информације ћу објавити у групи.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zahtev informacije Ministarstvo rada.pdf)Zahtev informacije Ministarstvo rada.pdf 142 kB
Download this file (Пензионерска картица.jpg)Пензионерска картица.jpg 33 kB

КОЛИКО ЈЕ УМАЊЕЊЕМ ПЕНЗИЈА ОДУЗЕТО ОД ПЕНЗИОНЕРА – БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ

Objavljeno petak, 23 februar 2018 16:31Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 989
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

КОЛИКО ЈЕ УМАЊЕЊЕМ ПЕНЗИЈА ОДУЗЕТО ОД ПЕНЗИОНЕРА – БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ

У групи је било много написа и коментара о томе колики је износ новца који је одузет од пензионера применом закона који је почео да се примењује од Новембра 2014 године и још увек се примењује, мада су престанак примене тог закона у 2018 године тражили не само пензионери већ и Фискални савет који је државни орган и кога бира Народна Скупштина Србије. Извршна власт је све то игнорисала.
У јавности су навођени разни износи о томе колико се одузима пензионерима, али РФ ПИО, нити било који други државни орган не објавлљује званичне податке о том износу.
Зато сам 19.02.2018 године, електронском поштом упутио захтев РФ ПИО (овлашћеном лицу др Душанки Комненић) да ми доставе следеће информације:
1. Доставите ми табеларни преглед о износима за колико су умањиване пензије по месецима од Новембра 2014 године до закључно са Јануаром 2018 године, тако да се из табеле јасно види месец за који је умањивана пензија, укупан број лица на који је примењено умањивање у датом месецу и укупан износ умањења (у динарима) за тај месец,
2. Пошто у својим месечним билтенима у табели „КОРИСНИЦИ ПЕНЗИЈА ПО ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА“ посебно обрађујете податке за категорију пензионера „Професионална војна лица“ и приказујете њихов укупан број и њихове просечне пензије по месецима, доставите ми исти табеларни преглед као у тачки 1 али са подацима само за ову категорију,
3. У месечним билтенима приказујете износе пензија за групе пензионера где наводите распон пензија и укупан број пензионера (приказујте податке од најмањег износа до највећег са кораком од 5.000 динара, доставите ми такав табеларни преглед за месец Јануар 2018 године али само за категорију пензионера из групе „Професионална војна лица“.
Очекујем да РФ ПИО, односно овлашћено лице др ДУШАНКА КОМНЕНИЋ поступи по мом захтеву, мада нећу бити разочаран и ако не поступи, јер ми тиме пружа шансу да против ње доставим Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка. Иначе против ње сам већ покренуо захтев за прекршајни поступак (објављен у групи), који се у Прекршајном суду у Београду води под бројем 71-Пр.бр.113606/17.
Добијене информације ћу објавити у групи.

ОДГОВОР РФ ПИО НА ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Дана 19.02.2018 године сам од овлашћеног лица у РФ ПИО др Душанке Комненић тражио информације које сам објавио у групи 19.02.2018.године. Одговор сам добио 23.02.2018 године и то у електронском облику, како сам и тражио. Мислим да је мој захтев за покретање прекршајног поступка против именоване, који сам објавио у групи ( предмет број 71-Пр.бр.113606/17 у Прекршајном суду Београд), утицао да ми сада достави одговор како сам и тражио у електронском облику (раније је то игнорисала и достављала одговор у папирном облику, преко поште Србије).
У одговору је поновила сва моја питања и „елегантно“ избегла да достави праве информације, са образложењем које је за мене неприхватљиво, јер сматрам да избегава да ми достави тачне информације.
Објављујем одговор, да би се чланови уверили и оценили да ли је моја констатација о избегавању одговора тачна.
Мало детаљније ћу проучити одговор и видети да ли имам неке правне могућности да предузмем због оваквог одговора.

Visina uplaćenih doprinosa demantuje statistiku zaposlenosti

Objavljeno subota, 27 januar 2018 08:56Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 819
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Visina uplaćenih doprinosa demantuje statistiku zaposlenosti

http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=368945&title=Visina+upla%c4%87enih+doprinosa+demantuje+statistiku+zaposlenosti

Piše: M. Obradović, Beograd 26. januar 2018.

Kada bi zvanični podaci bili tačni, kasa PIO fonda morala bi biti mnogo bogatija nego što jeste.
Fond za penzije ove godine, prema izjavi ministra finansija Dušana Vujovića, biće za 20 milijardi dinara veći nego na početku reformi, odnosno 2014. godine kada je za penzije isplaćeno ukupno 508 milijardi dinara.
To znači da će ove godine, nakon pune tri godine, prvi put suma isplaćenih penzija biti veća nego 2014. godine. Za to vreme inflacija je ukupno porasla a 7,8 odsto, a BDP je kumulativno porastao za oko četiri odsto, što dovoljno govori o padu standarda penzionera.
S druge strane, u toku prošle godine često je isticana bolja od očekivane naplata poreza i doprinosa. Tako je u 2017, uz ogradu da još nema podataka za decembar, naplaćeno oko 395 milijardi dinara na ime doprinosa za penzijsko osiguranje. To je za skoro 55 milijardi dinara ili oko 15,8 odsto više nego u 2014. godini. Međutim, rast prihoda od doprinosa manji je od procentualnog zbira rasta plata i broja zaposlenih u ovom periodu. Naime, prema Anketi o radnoj snazi u trećem kvartalu 2017. bilo je za oko 230.000 formalno zaposlenih više nego u istom tromesečju 2014, što je rast od oko 11,5 odsto. Prosečna bruto plata je od 2014. do 2017. porasla za oko 7,9 odsto, što ukazuje da bi i doprinosi trebalo da budu veći za oko 20 odsto. Drugim rečima, broj stvarno zaposlenih kojima se uplaćuju doprinosi je manji od onog što pokazuje zvanična statistika.
Upućeni ističu da pošto su podaci o platama pouzdani, kao i o uplaćenim doprinosima, problem je u statistici zaposlenosti, odnosno manjkavostima Ankete o radnoj snazi.
Milojko Arsić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ističe da bi uplata doprinosa trebalo da se poklapa sa rastom broja zaposlenih i rastom plata.
"Moguće da podaci iz Ankete o radnoj snazi nisu tačni. U poslednjem kvartalu Anketa o radnoj snazi pokazala je rast formalne zaposlenosti za pet odsto, a Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) 2,5 odsto. Oni mere istu pojavu na različit način i pokazuju velike razlike, s tim što ARS radi na principu uzorka, a CROSO ima ukupne podatke, pa je i pouzdaniji", objašnjava Arsić.
Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, ističe da su podaci Ankete o radnoj snazi sporni još od 2009. godine kada su pokazivali preterano smanjenje zaposlenosti, da bi se to kasnije preokrenulo u preterano povećanje.
"Prema našim analizama, rast doprinosa je rastao u skladu sa rastom zaposlenosti i rastom plata, ali smo mi uzimali podatke o registrovanoj zaposlenosti, a ne iz Ankete o radnoj snazi", ukazuje Altiparmakov.
To bi onda značilo da je broj formalno zaposlenih, odnosno onih koji rade na osnovu pisanog ugovora o radu manji nego što to pokazuje Zavod za statistiku. Čak i u samom izveštaju Ankete o radnoj snazi za treće (poslednje dostupno) tromesečje tvrdi se da je u trećem kvartalu povećan broj formalno zaposlenih za 117.000 dok podaci CROSO pokazuju dvostruko manji rast registrovane zaposlenosti - 54.800. Na odstupanja u odnosu broja zaposlenih i doprinosa koje uplaćuju mogao bi da utiče i podatak da 207.000 formalno zaposlenih ne ostvaruje pravo ni na zdravstveno ni na penzijsko osiguranje.

Prosečna plata u decembru 456 evra
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u decembru je isplaćena prosečna neto zarada od 54.344 dinara. U odnosu na prethodni mesec prosečna neto zarada je nominalno i realno veća za 14,2 odsto, a u odnosu na isti mesec prethodne godine nominalno je veća za 1,7 odsto, a realno manja za 1,3 odsto.

Пензионери најављују тужбу против државе

Objavljeno petak, 26 januar 2018 20:29Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1757
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Пензионери најављују тужбу против државе

Uspevamo da i civilne penzionere probudimo, danas na RTV VOJVODINA

http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/backa/penzioneri-najavljuju-tuzbu-protiv-drzave_888798.html

Весна Зарић и Иван Перишкић пензионери су који су дугогодишњим радом стекли право на пензију. Они сматрају да су умањењем пензије и казненим поенима за одлазак у пензију пре навршених година живота пензионери оштећени.
"Сви смо ми те своје пензије зарадили, нама је то скидано са личног дохотка. Нико нама пензије није поклонио. Против тога сам да се пензије умањују онима који не испуњавају оба услова, дакле и године стажа и године живота", каже Весна Зарић.
"Пензија ми је смањена 10 посто, а враћено ми је 2,5 одсто", каже Иван Перишкић.
Синдикат пензионера Западнобачког округа подржава захтеве за враћање одузетих пензија и тужбе које се најављују.
"Није коректно да се пензионерима који имају пун радни стаж, а немају довољно година живота пензије умањују јер се пензија и онако обрачунава према годинама стажа. Тражимо да се промени закон и да се укину ти казнени бодови који су апсолутно некоректни, а такође и да се укине закон о смањењу пензија", каже Душанка Кукољ, председник Синдиката пензионера Западнобачког округа.
"Када би сада ишао у пензију дакако да би био оштећен. Мислим да то није праведно и пензионери треба да се боре за своја права", каже Миодраг Делић.
"Мислим да нема сврхе, јер сиромашна нам је земља, нема се новца и можемо се ми жалити, али ако је празан дућан џаба све", каже Перишкић.
Први корак у покретању управног поступка за враћање одузетих пензија је званичан документ о висини смањења од 1. новембра 2014. до 1. новембра 2017. године. Тај документ добија се филијалама ПИО Фонда.

Strana 1 od 6