Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Prikaz nove presude Evropskog suda pravde u vezi sa ugovorima o kreditu

Objavljeno četvrtak, 09 novembar 2017 09:39Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 22
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Prikaz nove presude Evropskog suda pravde u vezi sa ugovorima o kreditu

Dipl. prav. Nikola Aleksić

Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka”
Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija.
U različitim dnevnim listovima i pojedinim „specijalizovanim“ sajtovima za „obaranje kredita“ osvanuli su naslovi tipa “Pao Švajcarac“, „Evropski sud presudio u korist korisnika kredita“ i sl, a u pojedinim novinama naveden je i pogrešan naziv suda koji je doneo odluku, odnosno naveden je Evropski sud za ljudska prava, te da bi otklonili sve nedoumice ovde ćemo prikazati šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde.

Napomena:
Tekst u prilogu prvobitno objavljen u časopisu “Advokatska Kancelarija”, broj 38, oktobar 2017. god.

Прев 60/2016 уговор о кредиту; ништавност одредби о уговореној каматној стопи; раскид уговора због промењених околности

Objavljeno četvrtak, 28 septembar 2017 12:26Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 145
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Прев 60/2016 уговор о кредиту; ништавност одредби о уговореној каматној стопи; раскид уговора због промењених околности

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у парничном поступку по тужби тужиоца „АА“ из ..., улица ..., кога заступа пуномоћник Драган Маричић, адвокат из ..., против туженог „ББ“ из ..., улица ..., ради утврђења ништавости и накнаде штете, вредност предмета спора 45.136.428,87 динара, одлучујући о ревизији тужиоца, изјављеној против пресуде Привредног апелационог суда Пж број 7663/14 од 21.10.2015. године, у седници већа која је одржана дана 27.04.2017. године, донео је, следећу

П Р Е С У Д У

ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДБИЈА као неоснована ревизија тужиоца, изјављена против пресуде Привредног апелационог суда Пж број 7663/14 од 21.10.2015. године у делу у коме је одбијена жалба тужиоца и потврђена пресуда Привредног суда у Београду П број 1861/14 од 09.09.2014. године у ставу 2 изреке, којим је одбијен тужбени захтев тужиоца да се утврди да су ништаве одредбе члана 1. став 1. и члана 5. став 1. Уговора о кредиту број ... закљученог у ... дана 12.11.2007. године, између тужиоца и туженог, као и да се обавеже тужени да тужиоцу исплати на име стицања без основа износ од 15.000.000,00 динара, са законском затезном каматом од дана стицања до исплате и на име накнаде материјалне штете и изгубљене добити износ од 30.136.428,87 динара, са законском затезном каматом од 01.02.2014. године, па до исплате.
ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА ревизија тужиоца, па се УКИДА пресуда Привредног апелационог суда Пж број 7663/14 од 21.10.2015. године и пресуда Привредног суда у Београду П број 1861/14 од 09.09.2014. године у делу у коме је одбијен евентуални тужбени захтев којим је тужилац тражио да се због промењених околности раскине уговор о кредиту број број ... закључен у ... дана 12.11.2007. године, између тужиоца и туженог ради финансирања изградње стамбено-пословног објекта на кат.парцели број ... КО ... у улици ... у ..., као и у делу који се односи на трошкове парничног поступка, и у том делу предмет се враћа првостепеном суду на поновно суђење.
.....
Комплетна пресуда је у прилогу.

Prvih 200 profesionalnih upravnika stambenih zgrada dobijaju licencu

Objavljeno četvrtak, 10 avgust 2017 11:04Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 125
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Prvih 200 profesionalnih upravnika stambenih zgrada dobijaju licencu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je da je naša zemlja dobila prvih 200 profesionalnih upravnika stambenih zgrada, koji su prošli obuku i položili sve ispite potrebne za sticanje licence kako bi se bavili ovom delatnošću.
Resorno ministarstvo pokrenuće inicijativu kod Fonda za razvoj i Nacionalne službe za zapošljavanje o posebnim kreditnim linijama i programima prekvalifikacije za nezaposlene koji žele da se bave ovim poslom i otvore svoje firme.
Prvih nešto više od 200 profesionalnih upravnika koji su imali poslednji ispit, prošli su obuku u vezi sa pravnim okvirom, finansijama, ali i konstruktivnim elementima zgrada, protivpožarnom zaštitom, procedurama i ponašanjem u vanrednim situacijama.
Na ovaj način, oni su potpuno osposobljeni za bavljenje poslom koji je predviđen Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.
Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jovanka Atanacković izjavila je tim povodom da se procenjuje da je u čitavoj zemlji potrebno najmanje 15.000 profesionalnih upravnika, kako bi građani kao stanari imali mogućnost izbora.
Ona je ocenila da je to prilika da se ljudi zaposle u privatnom sektoru, da osnuju svoju firmu, posebno u gradovima koji dosad nisu imali razvijenu ovu delatnost, kakav je najveći broj gradova, izuzev Novog Sada i Beograda.
Prema njenoj oceni, može se očekivati da će za započinjanje posla većini biti potrebna određena pomoć, u smislu startap kredita pod povoljnim uslovima.
Ministarstvo će o ovoj inicijativi razgovati sa Fondom za razvoj, kako bi se napravila posebna kreditna linija za ovakve firme, kao i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kako bi se uveo program prekvalifikacije za nezaposlene sa njihove evidencije koji žele da se okušaju u ovom poslu, objasnila je Anatacković.
Ona je napomenula da među prvih 200 profesionalnih upravnika ima muškaraca i žena, ljudi različite starosne dobi, obrazovanja i iskustva, kao i stranaca koji žive u Srbiji.
Atanacković je ukazala na to da je do sada obuku prošlo ukupno 500 ljudi, uključujući i njih 200 koji će dobiti licencu.

Izvor: sajt Vlade Republike Srbije

РАСКИД УГОВОРА О ДУГОРОЧНОМ СТАМБЕНОМ КРЕДИТУ СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ (''ШВАЈЦАРЦИ'')

Objavljeno sreda, 21 jun 2017 12:58Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 151
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

РАСКИД УГОВОРА О ДУГОРОЧНОМ СТАМБЕНОМ КРЕДИТУ СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ (''ШВАЈЦАРЦИ'')

При одлучивању о тужбеном захтеву за раскид уговора о дугорочном стамбеном кредиту са валутном клаузулом због промењених околности суд мора да утврди све чињенице од значаја за правилну примену чл. 133. и 135. ЗОО а посебно да ли су се битне околности промениле, ако јесу у чему се огледају и какве последице су оне проузроковале по уговарача.

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 321/2016 од 25.1.2017. године)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Raskid ugovora.... svajcarci - Rev 321-16-sentenca.pdf)Raskid ugovora.... svajcarci - Rev 321-16-sentenca.pdf 185 kB

Vrhovni kasacioni sud naložio ponovno odlučivanje o KREDITU U ŠVAJCARCIMA

Objavljeno četvrtak, 01 jun 2017 10:11Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 189
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Vrhovni kasacioni sud naložio ponovno odlučivanje o KREDITU U ŠVAJCARCIMA

Tanjug | 31. 05. 2017
Vrhovni kasacioni sud (VKS) ukinuo je pravosnažnu presudu Apelacionog suda u Novom Sadu iz novembra 2015. godine kojom je odbijen tužbeni zahtev za raskid ugovora o stambenom kreditu u švajcarskim francima zbog promenjenih uslova, odnosno rasta kursa švajcarskog franka i naložio ponovno odlučivanje.
Tom odlukom, koja je objavljena na njegovom sajtu, VKS je usvojio zahtev za reviziju (vanredni pravni lek) klijenta koji je tužio banku tražeći raskid ugovora i naložio Apelacionom sudu da ponovo odluči u tom slučaju.
U svojoj odluci VKS je detaljno ukazao na propuste drugostepenog suda, koji je preinačio odluku Osnovonog suda u Novom Sadu iz aprila 2015. koji je odobio raskid ugovora koji je između klijenata i banke zaključenog 2007. godine i aneksa tog ugovora zaključenog četiri godine kasnije.
U ovom slučaju nakon pravosnažne presude banka je bila dobila mogućnost da naplatu kredita izvrši prodajom nepokretnosti na koju je bila stavljena hipoteka.
VKS je sada naložio Apelacionom sudu u Novom Sadu da u ponovnom postupku pouzdano utvrdi da li je i u kojoj meri doššlo do promenjenih okolnosti od zaključenja spornog ugovora između stranaka.
Nakon toga će, kako se navodi u odluci VKS, "vodeći računa i svim ostalim okolnostima konkretnog slučaja i međusobnog ugovora stranaka oceniti da li su ispunjeni uslovi da se ugovor raskine i u skladu sa tim doneti na zakonu zasnovanu odluku".
VKS je u odluci napomenuo da nije sporan stav Apelacionog suda da promena kursa stranih valuta u odnosu na dinar nije neuobičajena pojava na domaćem deviznom tržžišštu.
- Međutim, to ne znači da svaka pa i enormna promena kursa predstavlja uobičajenu pojavu - smatra VKS koji pored ostalog podseća i na konstataciju Osnovonog suda (koji je odobrio raskid ugovora) da je "tužilja uzela kredit za kupovinu kuće, a da joj sada za njegovo vraćanje treba nekoliko takvih kuća".

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rev 321-16 ZOO - raskid ugovora o stambenom kreditu.pdf)Rev 321-16 ZOO - raskid ugovora o stambenom kreditu.pdf 166 kB

Strana 1 od 7