РАСКИД УГОВОРА О ДУГОРОЧНОМ СТАМБЕНОМ КРЕДИТУ СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ (''ШВАЈЦАРЦИ'')

При одлучивању о тужбеном захтеву за раскид уговора о дугорочном стамбеном кредиту са валутном клаузулом због промењених околности суд мора да утврди све чињенице од значаја за правилну примену чл. 133. и 135. ЗОО а посебно да ли су се битне околности промениле, ако јесу у чему се огледају и какве последице су оне проузроковале по уговарача.

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 321/2016 од 25.1.2017. године)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Raskid ugovora.... svajcarci - Rev 321-16-sentenca.pdf)Raskid ugovora.... svajcarci - Rev 321-16-sentenca.pdf 185 kB