Odlukom Predsedništva Gradskog odbora, SUBNOR-a Beograd postao kolektivni član USPVLS

“Beogradski borac” je glasilo GrOd SUBNOR Beograd.
“Beogradski borac” je neprofitni internet blog kome može da pristupi svaki pojedinac. Predstavlja izraz alternativnog informisanja i delovanja boraca NOR-a Beograda, njihovih potomaka, poštovalaca njihove borbe i žrtve.
Članstvo SUBNOR-a grada Beograda danas čini preko 17.000 boraca NOR-a, ratnih vojnih invalida, potomaka, poštovalaca, akrivnih i rezervnih oficira vojske i policije, različitih socijalnih i obrazovnih struktura iz četiri generacije.

Prilog: tekst – članak Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije – novi oblik organizovanja vojnih penzionera

Preuzeto sa:

https://beogradskiborac.wordpress.com/2017/08/06/%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%be/