Списак уплата средстава за трошкове јавног окупљања – протеста војних пензионера бр. 7

Do sada uplatilaca – 54. Uplaceno – 25.205,55 dinara.
UPLATE SE VRSE NA RACUN USPVLS, BEOGRAD, BR. 105-3275-98.
Svrha uplate upisati: "Troškovi javnog okupljanja"
U poziv na broj upisati prvih 7 cifara matičnog broja.

На Основу закључка са седнице одржане 19.04.2018. године, Председништво УСПВЛС је на електронској седници 24.4.2018. године, донело одлуку да 12.06.2018. године у сарадњи са другим удружењима организује протест војних пензионера са циљевима:
а) Достављање предлога Влади Р. Србије да донесе Закључак о ванредном усклађивању војних пензија од 01.01.2008. године и тиме исправи кршење закона учињено Закључком Владе Србије од 30.10.2015. године, којим су војне пензије ванредно (реално) усклађене за 6,57%, док су осталим пензионерима пензије ванредно усклађене за 11,06%.
б. Достављање захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да обезбеде законито поступање судова у решавању парничних тужби за остваривање права на увећање пензија за 4,21% стечено по Закону о ВСЦГ 2007. године по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.
в. Упознати Председника Србије да је као председник Владе Србије учествовао у доношењу Закључка Владе Р. Србије којим су војни пензионери трајно оштећени за 4,21% и није им признато ни право на судске трошкове у судским поступцима које су водили ради заштите својих права.
г. Упознати руководство УВПС, као репрезентативно удружења, да су војни пензионери незадовољни начином на који штите њихова законска права.
д. Информисати посланичке клубове у НСС и јавност Србије о дискриминацији војних пензионера у Србији.

Позвани се војни пензионери да партиципирају у трошковима организације протеста тако што ће уплатити 300-500 динара на рачун УСПВЛС.

Потпуно је нејасно, да ли је и када Председништво УСПВЛС изменило Одлуку о организовању протеста војних пензионера дана 12.06.18. г. Предлози који су били изнети и расправа која је вођена не представљају промену одлуке. Одлуку мења, укида или доноси нову Председништво, а тога НИЈЕ било. Одлука се доноси гласањем.
По мени та одлука коју је раније донело Председништво и даље стоји, није измењена и председништво НИЈЕ донело неку нову одлуку, а ако јесте онда је треба објавити, уз навођење ко је одлуку донео и када.

Odluku PREDSEDNISTVA USPVLS menja, ukida ili donosi novu odluku PREDSEDNISTVO USPVLS. Ili smo se mozda transformisali u "UDRUZENJE - TO SAM JA!! ili "PREDSEDNISTVO - TO SAM JA!" Zbog cega nije zakazana sednica predsednistva USPVLS (da eventualno izmeni, ukine ili donese novu odluku) zna predsednik ciji predlog od 13.05. da se umesto PROTESTA VOJNIH PENZIONERA organizuje ZAJEDNICKI PROTEST SVIH PENZIONERA (ZAJEDNO SA USPS) clanovi predsednistva nisu podrzali? Tim predlogom je sve pocelo!