Висина војне пензије након укидања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и прогресивног повећања пензија

Након обраћања председника Александра Вучића две ствари су јасне. Прва је да ће Закон о привременом уређивању начина исплате пензија бити укинут, а друга је да ће следеће повећање пензија бити прогресивно. Односно, да ће они који имају мање пензије добити веће повећање, док ће они који имају већа примања добити мање повишице.
Тиме је испоштован захтев Међународног монетарног фонда (ММФ), а којим је креаторима економске политике сугерисано да нађу начин да изађу из правног вакуума у коме се Србија сада налази, јер је кризни закон остао на снази и након што је криза јавних финансија прошла.

Напомињем да војни пензионери који су пензионисани до краја 2008. године свој износ пензије пре смањења наведен у Извештају који су добили од банке (нпр. за октобарску пензију 2014. године) треба да увећају за 6,57 %, због извршеног ванредног усклађивања војних пензија за наведени проценат.
Тако добијени износ војне пензије наведен у табели у прилогу, као “Износ пензије пре смањења 2014. године”, даје податак колико ће конкретном војном пензионеру приближно бити пензија која ће му припадати и коју ће примати након укидања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и прогресивног (нелинеарног) повећања пензија које је најављено крајем 2018. или од јануара 2019. године.

Napomena:

Do istog podatka se dolazi i kada vojnu penziju koja vam trenutno pripada bez umanjenja (ali se isplaćuje umanjena) uvećate za niže navedeni procenat, zavisno od toga kolika vam je bila penzija pre umanjenja, ali uvećana za 6,57 %.

Ako vam je penzija pre umanjenja (ali uvećana za 6,57 %) bila:

- do 25.000,00 – pripada vam uvećanje 5,4 %
- od 26.000,00 - pripada vam uvećanje 4,1 %
- od 27.000,00 - pripada vam uvećanje 3,3 %
- od 28.000,00 - pripada vam uvećanje 2,5 %
- od 29.000,00 - pripada vam uvećanje 1,7 %
- od 30.000,00 - pripada vam uvećanje 1,6 %
- od 31.000,00 - pripada vam uvećanje 1,5 %
- od 32.000,00 - pripada vam uvećanje 1,5 %
- od 33.000,00 - pripada vam uvećanje 1,4 %
- od 34.000,00 - pripada vam uvećanje 1,4 %
- od 35.000,00 - pripada vam uvećanje 1,3 %
- od 36.000,00 - pripada vam uvećanje 1,3 %
- od 37.000,00 - pripada vam uvećanje 1,3 %
- od 38.000,00 - pripada vam uvećanje 1,2 %
- od 39.000,00 - pripada vam uvećanje 1,2 %
- od 40.000,00 - pripada vam uvećanje 1,2 %
- od 45.000,00 - pripada vam uvećanje 1,2 %
- od 50.000,00 - pripada vam uvećanje 1,2 %
- od 60.000,00 - pripada vam uvećanje 1,0 %
- od 70.000,00 - pripada vam uvećanje 0,8 %
- od 80.000,00 - pripada vam uvećanje 0,7 %
- od 90.000,00 - pripada vam uvećanje 0,7 %
- od 100.000,00 - pripada vam uvećanje 0,6 %
- od 110.000,00 - pripada vam uvećanje 0,5 %
- od 120.000,00 - pripada vam uvećanje 0,5 %

Primeri:

Br. 1
- Moja vojna penzija za oktobar 2014. g. (pre umanjenja, po Izveštaju banke i Rešenju RF PIO) iznosila je 54.359,00 dinara. Uvećana za 6,57 % iznosi 57.928,00 dinara. Na osnovu tog iznosa pripada mi uvećanje od približno 1,1 %.
- Sadašnja penzija bez umanjenja (po rešenju) mi je 62.509,00 dinara. Na taj iznos primenjujem pripadajuće uvećanje od približno 1,1 %, tako da će moja penzija npr. za januar 2019. g. biti 63.196,60 dinara (uvećanje je 687,50 dinara).
Br. 2
- Ako je vojna penzija za oktobar 2014. g. (pre umanjenja, po Izveštaju banke i Rešenju RF PIO) iznosila je 30.000,00 dinara. Uvećana za 6,57 % iznosi 31.971,00 dinara. Na osnovu tog iznosa pripada vojnom penzioneru uvećanje od približno 1,5 %.
- Sadašnja penzija bez umanjenja (po rešenju) mu je 34.499,01 dinara. Na taj iznos primenjuje pripadajuće uvećanje od približno 1,5 %, tako da će njegova penzija npr. za januar 2019. g. biti 35.016,50 dinara (uvećanje je 517,49 dinara).
Br. 3
- Ako je vojna penzija za oktobar 2014. g. (pre umanjenja, po Izveštaju banke i Rešenju RF PIO) iznosila je 35.000,00 dinara. Uvećana za 6,57 % iznosi 37.299,50 dinara. Na osnovu tog iznosa pripada vojnom penzioneru uvećanje od približno 1,3 %.
- Sadašnja penzija bez umanjenja (po rešenju) mu je 40.248,84 dinara. Na taj iznos primenjuje pripadajuće uvećanje od približno 1,3 %, tako da će njegova penzija npr. za januar 2019. g. biti 40.772,07 dinara (uvećanje je 523,23 dinara).
Br. 4
- Ako je vojna penzija za oktobar 2014. g. (pre umanjenja, po Izveštaju banke i Rešenju RF PIO) iznosila je 40.000,00 dinara. Uvećana za 6,57 % iznosi 42.628,00 dinara. Na osnovu tog iznosa pripada vojnom penzioneru uvećanje od približno 1,2 %.
- Sadašnja penzija bez umanjenja (po rešenju) mu je 45.998,67 dinara. Na taj iznos primenjuje pripadajuće uvećanje od približno 1,2 %, tako da će njegova penzija npr. za januar 2019. g. biti 46.550,65 dinara (uvećanje je 551,98 dinara).
Br. 5
- Ako je vojna penzija za oktobar 2014. g. (pre umanjenja, po Izveštaju banke i Rešenju RF PIO) iznosila je 45.000,00 dinara. Uvećana za 6,57 % iznosi 47.956,50 dinara. Na osnovu tog iznosa pripada vojnom penzioneru uvećanje od približno 1,2 %.
- Sadašnja penzija bez umanjenja (po rešenju) mu je 51.748,52 dinara. Na taj iznos primenjuje pripadajuće uvećanje od približno 1,2 %, tako da će njegova penzija npr. za januar 2019. g. biti 52.369,50 dinara (uvećanje je 620,98 dinara).
Br. 6
- Ako je vojna penzija za oktobar 2014. g. (pre umanjenja, po Izveštaju banke i Rešenju RF PIO) iznosila je 60.000,00 dinara. Uvećana za 6,57 % iznosi 63.942,00 dinara. Na osnovu tog iznosa pripada vojnom penzioneru uvećanje od približno 1,0 %.
- Sadašnja penzija bez umanjenja (po rešenju) mu je 68.998,02 dinara. Na taj iznos primenjuje pripadajuće uvećanje od približno 1,0 %, tako da će njegova penzija npr. za januar 2019. g. biti 69.688,00 dinara (uvećanje je 689,98 dinara).