ЗАКОН о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности

У прилогу објављујем ЗАКОН о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности - Избор прописа из "Службеног гласника РС", број 41 од 31. маја 2018. године.

Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 01. јуна 2018. године.