Постављени калкулатори судских такси и затезне камате

Обавештавамо Вас да су на вебсајту Правно-информационог система РС постављени калкулатори судских такси и затезне камате.
Калкулатор судских такси израђен је на основу тарифних бројева утврђених Законом о судским таксама. У зависности од висине вредности спора и чињенице да ли се поступак води пред судом опште надлежности или привредним судом, могуће је израчунати износ судске таксе за сваки појединачни случај.
Калкулатор затезне камате израђен је на основу:
1) тренутно важећег Закона о затезној камати, на основу кога се затезна камата рачуна, почевши од 25. децембра 2012. године до данас, на годишњем нивоу, и
2) раније важећег (савезног) Закона о висини стопе затезне камате, на основу кога се затезна камата рачуна у периоду од 3. марта 2001. до 25. децембра 2012. године, на основу кога се стопа затезне камате рачунала на месечном нивоу.
За израчунавање висине затезне камате потребно је унети основицу и период доцње (одабиром из за то предвиђених поља).
Калкулаторе судских такси и затезне камате можете погледати овде - http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/fp/kalkulatori

КАЛКУЛАТОР
Затезне камате
Основица: 100000
Од: 01.01.2018.
До: 12.06.2018.

Ваш дуг је: 105.135,62 динара
Период од 1.1.2018
Период до 12.6.2018
Број дана 163
Месечна/годишња стопа 11,5000
Основица 100.000,00
Камата 5.135,62
Укупно 105.135,62

КАЛКУЛАТОР
Судске таксе
Суд опште надлежности
ТАКСА - ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК
ВРЕДНОСТ СПОРА
ВРЕДНОСТ ТАКСЕ

Такса за тужбу
Такса за противтужбу
Такса за предлог да се одреди извршење на основу извршне или веродостојне исправе
.....