Србија договорила са ММФ-ом нови аранжман

Среда, 13. јун 2018. - http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/ekonomija/3168774/srbija-dogovorila-sa-mmf-om-novi-aranzman-.html

Србија и мисија Међународног монетарног фонда постигли су договор о новом аранжману, познатијем као "чуваркућа", који има саветодавну улогу и не укључује финансијску помоћ. Закон о привременом умањењу пензија биће укинут потпуно до краја године, а не фазно, каже министар Синиша Мали.
Нови програм "Инструмент координације политика" (ПЦИ) осмишљен је с циљем да обезбеди оквирну политику за земље које не захтевају финансијску подршку, а током трајања овог програма ММФ има више саветодавну него контролну улогу.
Предвиђено је да аранжман траје 30 месеци.
Шеф Мисије ММФ-а Џејмс Руф је издао саопштење у којем се каже да ће на основу прелиминарних налаза мисије, тим ММФ-а припремити извештај који ће, након што га одобри управа, бити представљен Извршном одбору ММФ-а, ради разматрања и доношења коначне одлуке.
Разматрање овог договора на Извршном одбору ММФ-а је оквирно планирано за средину јула, навео је Руф.
"Мисија ММФ-а је постигла договор на нивоу тима са властима Србије, који треба да одобри руководство и Извршни одбор ММФ-а, о макроекономским политикама и реформама које треба да подржи ПЦИ", појаснио је Руф.
Прецизира да је ПЦИ нови инструмент који је ММФ увео током 2017. године у циљу пружања подршке земљама као што је Србија, за које би био користан оквир политика предвиђен програмом ММФ-а, али којима није потребна финансијска подршка ММФ-а.
Програм подржан од ПЦИ има за циљ одржање макроекономске и финансијске стабилности и остваривање напретка у реализацији амбициозног плана структурних и институционалних реформи ради подстицања брзог и инклузивног раста, отварања нових радних места и подизања животног стандарда.
"Под овим политикама, макроекономски изгледи Србије су и даље добри. Раст је достигао 4,6 процената међугодишње у првом кварталу и очекује се да ће достићи најмање 3,5 процента у овој години. Инфлација је и даље ниска и процењује се да ће бити око 2 процента до краја 2018. године, захваљујући подршци одговарајуће монетарне политике Народне банке Србије", јасан је Руф.
Наводи и да фискална политика под окриљем ПЦИ има за циљ очување позитивних резултата које није било лако постићи, у циљу обезбеђења стабилне силазне путање јавног дуга, уз пружање подршке бржем одрживом расту.
Руф каже да ММФ очекује да ће јавне финансије и ове године забележити суфицит.
"Од 2019. године па надаље, циљ програма је низак укупни дефицит, што би довело до смањења јавног дуга на ниво испод 50 процената БДП-а до краја програма и обезбедило би простор за повећање капиталне потрошње, као и за одређена таргетирана смањења пореског оптерећења привреде и рада", навео је Руф.
Такође, додао је, овај програм би омогућило укидање привремених смањења пензија из времена кризе, као и прелазак на нови систем зарада у јавном сектору, уз обезбеђење да не порасте удео масе пензија и плата у БДП-у.
"Програм ће подржати свеобухватан пакет реформи државне управе. Завршетак реформи система запошљавања и зарада биће од кључне важности за унапређење ефикасности јавних служби и обуздавање текуће потрошње. Бољи оквири за управљање јавним инвестицијама ће утицати на боље извршење и смањење недостатака у јавној инфраструктури", навео је Руф.
Према његовим речима реформа пореске администрације ће помоћи да се повећа ефикасност наплате пореза и унапреди пословна клима, а јачање фискалних правила ће обезбедити одрживост буџетске политике на средњи рок.
Постојећи оквир за таргетирање инфлације је, наводи, и даље одговарајући у смислу одржавања стабилне инфлације и апсорпције екстерних шокова.
ПЦИ, каже Руф, има за циљ даље јачање координације са Управом за јавни дуг у сврху управљања ликвидношћу и промовисање динаризације.
"Реформе надзора и регулације у финансијском сектору фокусираће се на унапређење отпорности, пуно усклађивање са стандардима ЕУ и завршетак реформи државних финансијских институција", истиче Руф и додаје да ће ПЦИ такође подржати власти Србије у напорима да се позабаве утврђеним слабостима оквира за спречавање прања новца и финансирања тероризма.
Наводи и да примена свеобухватног пакета структурних и институционалних реформи има за циљ унапређење пословног окружења ради пружања подршке бржем привредном расту предвођеном приватним сектором.
"Приоритети у погледу политике укључују борбу против сиве економије, даље повећање учешћа у радној снази, реформисање или изналажење трајног решења за јавна и државна предузећа, и унапређење квалитета и транспарентности државне статистике", закључио је Руф, уз захвалност властима Србије на гостопринству и, како је навео, тесној сарадњи.

Извор: Танјуг

Србија испунила све услове за нови аранжман са ММФ-ом

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=324201

Београд, 13. јун 2018. године – Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали изјавио је данас да је наша земља испунила све услове како би већ у јулу потписала нови аранжман са Међународним монетарним фондом (ММФ), који ће трајати до јануара 2021. године.
Мали је на конференцији за новинаре, поводом новог програма "The Policy Coordination Instrument" (PCI), који ће бити реализован у сарадњи са ММФ-ом, објаснио да је реч о аранжману који подразумева саветодавну улогу те међународне финансијске институције, а не финансијску помоћ.
Он је пренео да су са Мисијом ММФ-а вођени тешки, али конструктивни преговори, и додао да последњи подаци говоре о томе да Србија у прва три месеца ове године бележи привредни раст од 4,6 одсто.
То је, како је оценио, огроман раст који нас сврстава у три водеће економије у Европи када је реч о стопама привредног раста.
До краја године наш привредни раст биће између 3,5 и 3,7 одсто, што су већ високе стопе раста, истакао је министар.