Rešenje Ustavnog suda po Už-8114/2016 koje je donelo Malo veće – Darko Špoljar

Kolega Darko je nedavno dobio “čestitku” iz Ustavnog suda. Rešenjem Ustavnog suda po Už-8114/2016 koje je donelo Malo veće odbačena je njegova ustavna žalba izjavljena protiv Presude Višeg suda u Subotici koja se odnosi na naknadu štete zbog neizvršenog vanrednog usklađivanja vojne penzije za 11,06 %.
Darku je presudom osnovnog suda, na koju je izjavio žalbu Višem sudu u Subotici, priznato pravo na naknadu štete zbog neizvršenog vanrednog usklađivanja vojne penzije za 6,57 %, na vrednost boda 9,40 dinara. Viši sud u Subotici je tu presudu potvrdio.
Po oceni Ustavnog suda, ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge koji bi ukazivali na to da je osporenom drugostepenom presudom povređeno pravo podnosioca na pravično suđenje.

Komentar:

Od pocetka na ovaj problem istovremenog redovnog i vanrednog usklađivanja penzije gledam malo drugacije. Eventualna Darkova predstavka ESLJP nece nista promeniti.
Trebalo je od pocetka u upravnim postupcima i parnicama traziti usklađivanje za 15,27 % (4,21 % + 11,06 %), na bod 9,02 din od 01.01.08. g. Od navedenog smo dobili 4,21 % (redovno uskladjivanje), na bod 9,02 dinara od 01.01.08. g. Ostalo bi da dobijemo 11,06 % (vanredno uskladjivanje), na bod 9,02 dinara od 01.01.08. g. Razlika bi bila neznatna, oko 4 %, odnosno 4 hiljade na 100 hiljada duga.
Trazili smo u upravnim postupcima i parnicama vanredno uskladjivanje 11,06 %, na bod 9,40 din od 01.01.08. g.
Ustavni sud je odlucio - pripada nas vanredno uskladjivanje 11,06 % (na bod 9,02 din od 01.01.08. g.). Parnični sudovi, UpS i VKS, a zatim Vlada R. Srbije svojim zaključkom, su iz toga manipulacijom došli do rešenja – dacemo im 11,06 % na bod 9,02 din od 01.01.08. godine, a obzirom da su vec dobili 4,21 % na bod 9,02 din od 01.01.08. godine ostaje im da dobiju 6,57 % na bod 9,02 din od 01.01.08. godine.
Pomalo smo sami sebe doveli u ovu situaciju, odnosno sudovima i kasnije Vladi R. Srbije pružili mogućnost da manipulišu.
Pravo na 11,06 % na bod 9,40 nece biti materijalizovano nikada. Bice, mozda nekada, materijalizovano pravo na redovno usklađivanje - 4, 21 % i vanredno usklađivanje - 11,06 % (u zbiru 15,27 %), na na istu vrednost boda od 9,02 dinara. Caka i jeste u, svesnoj ili nesvesnoj, gresci koja je napravljena u startu i kasnije omogucila drzavi (izvrsnoj, upravnoj i sudskoj vlasti) manipulaciju sa pravom vojnih penzionera.
Dovoljno je bilo primeniti analogiju pri formulisanju zahteva u upravnom postupku i podnosenju tuzbi u parnicama. Trebalo je samo primeniti analogiju sa oktobrom 2008. g kada su sve penzije u Srbiji uskladjene 14,13 % (redovno 4,13 % i vanredno 10,00 %) i zbir procenata primenjen na istu osnovicu - vrednost opsteg boda, odnosno penziju za prethodni mesec, jer su oba uskladjivanja (redovno i vanredno) pripadala od istog datuma (01.10.2008. g.).
Pocetkom 2008. g. redovno uskladjivanje od 4,21 % i vanredno uskladjivanje od 11,06 % pripadala su vojnim penzionerima takodje od istog datuma - 01.01.2008. g. Analogija nije primenjena, trazili smo 11,06 % na januarsku penziju 2018. g. (penziju iz decembra prethodno uskladjenu za 4,21 %), umesto da trazimo i 4,21 % (redovno uskladjivanje) i 11,06 % (vanredno uskladjivanje) na decembarsku penziju 2017. godine ...
Dobili smo na kraju manipulacijom vlasti 4,21 % na decembarsku penziju 2007. g. i 6,57 % na januarsku penziju 2008. g. sto je u prebijanom procentu 11,06 % na decembarsku penziju 2007. g. Dobili smo dakle pravo na vanredno uskladjivanje za 11,06 % na decembarsku penziju 2007. g. Time smo ostali bez prava (ukinuto nam je) na redovno uskladjivanje za 4,21 % na decembarsku penziju 2007. g. Umesto da "izgubimo" 4 % (odnosno 4 hiljade na 100 hiljada duga), ostali smo bez 40 % pripadajuceg (odnosno 40 hiljada na 100 hiljada duga).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rešenje Ustavnog suda UŽ-8114-2016.pdf)Rešenje Ustavnog suda UŽ-8114-2016.pdf 471 kB